Bergens Tidende gjennom 150 år

Grunnlegger Johan Wilhelm Eide.

1868

Boktrykker Johan Wilhelm Eide fra Stryn er grunnleggeren av Bergens Tidende. Den 2. januar utgir han den første offisielle utgave av avisen. På slutten av året er avisopplaget 400. Abonnementspris: 3 spesidaler i året. Trykkeri og kontor i Engen 12.

Engen 12.

1891

Det investeres i en flattrykkpresse med gassmotor. Pressen kan trykke 600 firesidige aviser i timen.

Typisk flattrykkpresse, ca 1830.

1894

Grunnlegger Eide kjøper Bergensposten og slår de to avisene sammen. Ukeavisen Fram følger med på kjøpet og blir utgitt som eget organ frem til 1915.


1898

Bergens første rotasjonspresse blir anskaffet. Den kan produsere inntil 13.000 eksemplarer i timen. Avisen får nytt, stort format.

Typisk rotasjontrykkpresse ca. 1888.

1906

Avisen får byens første settemaskin.

Typisk Linotype- eller settemaskin, ca 1911.

1910

Bergens Tidende blir aksjeselskap, Eide-familien beholder kontrollen. Det utgis søndagsutgave (som varer frem til 1919). Annonse-ilegg introduseres. Morgenutgave.


1912

Ny rotasjonspresse blir kjøpt, kan trykke inntil 32 sider. Året etter skifter man fra gotisk til latinsk skrift.


1916

Den store Bergensbrannen legger BTs lokaler på Engen i ruiner. Avisen blir en tid trykket hos Norske Intelligenz-Seddeler i Kristiania, til den kan gjenåpne i en brakke (bildet) i Strømgaten. Se bilder av Bergen etter brannen.

BTs tilholdssted i Strømgaten.

1917

Avisen etablerer avdelingskontor i Kristiania.


1920

1. januar flytter BT til Nygårdsgaten 5, et mindre hus som ved omfattende utbygginger gjennom årene vokser til et betydelig bygningskompleks.

Nygårdsgaten huset BT i 80 år.

1929

Ny Koenig & Bauer rotasjonspresse kjøpes. Den kan trykke 48 sider i svart, pluss én farge, 24.000 eksemplarer i timen.


1942

Den tyske okkupasjonsmakten avsetter Bergens Tidendes redaktør Finn B. Henriksen og setter inn nazisten Vidkunn Nitter Schreiner, som sitter til mai 1945.


1946

J.W. Eides Forlag AS stiftes.


1954

Ny rotasjonspresse med muligheter for fire farger på enkelte sider.


1956

Stryningen Ingemund Fænn overtar som sjefredaktør etter Håkon Torsvik, som har ledet redaksjonen siden 1945. Fænn sitter i 21 år, til Kjartan Rødland overtar i 1977.


1960

Det monteres reklameklokke på taket i huset BT eier på Ole Bulls plass. Fra 1976 til 1985 holder BTs ekspedisjon til her.


1978

En brann i BT-bygget 20. september totalskader pressehallen og rotasjonspressen. Neste dags avis kommer likevel ut. I tiden fremover blir BT trykket i Dagen, Morgenavisen, Haugesunds Avis (flyfrakt) og Fædrelandsvennen. Nå er det 516 fast ansatte på heltid, 34 på deltid.


1979

BT deltar i Televerkets teledataforsøk, med Tele-Tidende.


1980

Formatet passerer for første gang 23.000 spaltemeter, tilsvarende 21 sider pr. dag. Tilgangen på stoff er så stort at man vurdere soning av stoff, altså utskiftning mellom utgavene. Fototjenesten endres ved at avisen oppretter sin egen fotoavdeling og ansetter seks fotografer fra Birkhaug & Omdal AS.


1982

BT har nå distriktskontor på Voss, Stord, i Odda, Førde, Sogndal og Stryn, i tillegg til avdelingskontor i Oslo.


1984

Avisen kommer i fire deler. BT får konsesjon for toårig prøvedrift av nærradio og lokal-TV fra 1. september. Radio BT tar i bruk nytt sendernett som dekker hele bergensområdet.


1985

Et rekordår for avisen. Uventet sterk vekst i alle markeder. J. W. Eides Stiftelse etableres 27. september. Stiftelsen har to hovedoppgaver: Å godkjenne valg av redaktør i avisen Bergens Tidende, og å godkjenne eventuelle endringer av avisens formålsparagraf. Helge Eide, barnebarnet til grunnleggeren, gir seg i BT etter å ha vært disponent, administrerende direktør og til sist arbeidende styreformann. Han startet i BT allerede i 1945. 57 nyansettelser dette året.


1986

Kjartan Rødland slutter som sjefredaktør 1. oktober og etterfølges av Einar Eriksen. Radio BT er satt i ordinær drift, og har ni sendetimer pr. uke. Det er sendt 150 timer nær-TV. BT kjøper seg inn i lokalavisene Åsaneposten, Bygdanytt og Askøyværingen.


1987

Ved årsskiftet består konsernet Bergens Tidende av morselskapet A/S Bergens Tidende og J. W. Eides Trykkeri, med sine datterselskapene A/S J. W. Eides forlag, A/S Lokalavisene, Bygdanytt AS, Åsaneposten AS, Teledata AS og TD-Business. Radio BT legges ned i juni, etter vel to års prøvedrift. Avisopplaget passerer 100.000, nærmere bestemt 100.608. Nå er det totalt 676 ansatte i BT-konsernet.


1988

Innstramming i norsk økonomi rammer også BTs annonsevolum, som faller med 8,4 prosent. Liv Hatland ansettes som administrerende direktør. Det innføres ansettelsesstopp. Periodevis stor omsetning av BT-aksjer.

Liv Hatland.

1989

Lysfesten arrangeres for første gang. I desember produseres en rekordstor avis på 92 sider i fullformat over fem rygger. 70 prosent av stoffet i avisen skrives direkte inn i datasystemet. Det kuttes i personalet, men ingen sies opp. Schibstedgruppen kjøper seg inn i BT.


1990

BT får sitt hittil beste resultat noensinne, 30,7 millioner kroner. Økt omsetning og kostnadsbesparelse er årsaken. En landsomfattende journaliststreik i fire dager kommer til å prege samarbeidsklimaet i redaksjonen en periode fremover. Einar Eriksen forlater sjefredaktørstolen og blir etterfulgt av Magne Gaasemyr (mai 1991).


1991

Fra 2. november kommer BT som morgenavis. Det utgis avis påskeaften for første gang på mange år. Ny inndeling av avisen og endret lay out. Marieberg kjøper seg ytterligere opp, det samme gjør Dagbladet (20,6 prosent).


1992

Avisen går fra fire til to rygger. Styret treffer vedtak om nedbemanning med 100 årsverk i løpet av en toårsperiode. Førtidspensjonering tilbys alle over 60 år. Avisen kommer ut med hvite felter og sider, som følge av tidvis anstrengt samarbeidsklima.


1993

125-årsjubileet feires i Grieghallen for ansatte med ledsagere og for BT-pensjonister. Det blir også arrangert en mottakelse i Håkonshallen. Turbulensen mellom grafisk personale og ledelsen fører til at BT ikke kommer ut 17. juni. Liv Hatland fratrer som adm.dir., Magne Kalstad konstitueres i hennes stilling.


1994

BT-lesernes første ønskekonsert i Grieghallen blir en kjempesuksess. Starter utgivelsen av magasinet Tid og Sted. Magne Gaasemyr går av som sjefredaktør, og Hans Erik Matre ansettes i kombinert stilling som sjefredaktør/adm.dir. (publisher). Drotningsvik velges som lokalisering for ny rotasjonspresse. J.W. Eide Grafisk AS. BT utgir søndagsavis tre ganger før jul.

Ønskekonserten i Grieghallen.

1995

Oppnår det beste resultat hittil i avisens historie, 56,3 millioner kroner.


1996

Fra 15. september kommer BT ut med første søndagsavis siden 1919. Fra oktober er BT tilgjengelig også på internett, som BTpluss. I løpet av høstmånedene er det en stim av aviser som registrerer www-adresser, og ved slutten av året er det 83 norske aviser som har tjenester på internett. Da året ebber ut, er det registrert mellom 4000 og 6000 daglige lesere på BTs nettsider. TVHordaland blir tildelt konsesjon til å drive lokal-TV i fylket. BT går inn på eiersiden med 19,74 prosent i selskapet.

Journalist Arne Edvardsen (til v.) og designer Walter Jensen.
Jan Egil Andal.

1997

Publisher Hans Erik Matre velger å gi seg i BT, og inn kommer Didrik Munch som adm.dir. og Einar Hålien som sjefredaktør. I oktober, ett år etter at BT kom på internett, ligger lesertallene på 12.000-15.000.


1998

TV-Magasinet blir en tilvekst. Styret gir administrasjonen klarsignal til å inngå avtaler om kjøp av nytt bygg i Krinkelkroken, samtidig som lokalene i Nygårdsgaten skal selges til UiB. I desember tilbyr BT abonnenter med tilgang til internett å lese dagens saker på PC. Den elektroniske utgaven er tilgjengelig fra klokken 08.00 hver morgen. BTs nye trykkeri i Drotningsvik tas i bruk i november.


1999

Det er inngått trykkeriavtale med VG og Dagbladet, som begge nå trykkes i Drotningsvik. FINN.no AS etableres, et samarbeidsprosjekt mellom Aftenposten, Stavanger Aftenblad, BT, Adresseavisen og Fædrelandsvennen. Formål: Rubrikkannonsesalg på nettet. FINN.no blir straks Norges største markedsplass på nett. På julaften utroper BT Shetlands-Larsen til århundrets vestlending, etter at han er stemt frem blant leserne.

Leif Andreas Larsen.

2000

Tusenårsskiftet markerer overgangen fra avisbedrift til multimediebedrift for alvor. I løpet av året tredobler lesertallene for BTs internett seg. Nytt historisk resultat: Vel 100 mill. før skattekostnad. Innflytting i Krinkelkroken rundt påsketider. BT kjøper seg opp i TVHordaland, eier nå 75 prosent av selskapet. Både VG og Dagbladet kåret BTs trykkeri til landets beste på regularitet og kvalitet.

Fra desken i Krinkelkroken.

2001

Bt.no i kraftig vekst. Redusert resultat, som følge av økt satsing på digitale medier, høyere papirpriser og generelt høyere kostnadsnivå. Sammen med andre regionaviser har BT delt på korrespondentstilling i London og Brussel, en periode også i Chicago.


2002

Kåres til «Europe’s best Designed Newspaper» og blir tildelt European Newspaper Award. Frilanser for BT, Knut Egil Wang, vinner Årets bilde, «Smaken av sommer». Bt.no er nå største nettavis i landet utenfor Oslo. 100 millioner leste sider i 2002.

«Smaken av sommer».

2003

BTs søndagsutgave kommer ut i tabloid. I den «nye» søndagsavisen legges det vekt på engelsk fotball, mote, design, tegneserier og mediestoff, for å rekruttere nye lesere i gruppen unge voksne. BT eier nå 100 prosent Åsaneposten AS og TVHordaland AS. 40 prosents eierskap i Fanaposten og Bygdanytt.


2004

Lansering av BTMagasinet, som vedlegg til lørdagsavisen. Lokalavisene Askøyværingen og Fanaposten kjøpes 100 prosent. TVHordaland endrer profil og skifter navn til btv. BT får leserombud, som står fritt og rapporterer til stiftelsen. BT blir den første avisen i Norge som tilbyr sine kunder en komplett elektronisk utgave, en e-avis.


2005

BT-fotograf Oddleiv Apneseth vinner Årets bilde for «Frisørene i Kashmir».

«Frisørene i Kashmir».

2006

BT endrer til tabloidformat alle dager. Styret anbefaler å danne Media Norge ASA sammen med Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Største aksjonær i Media Norge ASA blir Schibsted, som vil eie 50,1 prosent av aksjene. Etter å ha kjøpt aksjeposten til Orkla Media, eier Schibsted ASA 52,8 prosent av aksjene i BT. Mer enn en kvart million unike, ukentlige brukere av bt.no. BT kåres igjen til Europas best designede regionavis.


2007

En ekstraordinær generalforsamling vedtar i februar at BT skal inngå i Media Norge ASA. FINN.no blir også del av Media Norge, som får hovedkontor i Bergen. De samlede driftsinntektene for konsernet bikker én milliard kroner (det skjer også året etter). Annonsørene kårer BT til landets beste annonsemedium utenfor Oslo («Medieprofil 2007»).


2008

BT inngår avtale om å kjøpe trykkeriet Mediatrykk AS på Kokstad og de to lokalavisene Vestnytt og Strilen. Didrik Munch fratrer som adm.dir. for å bli konsernsjef i Media Norge. Ny adm.dir. blir Sondre Gravir. Einar Hålien gir seg som sjefredaktør for å begynne i Schibsted ASA. Han etterfølges av Trine Eilertsen, som er politisk redaktør. Hun blir dermed BTs første kvinnelige sjefredaktør. Journalist Helle Aarnes vinner Den Store Journalistprisen for en serie om «Tyskerjentene». Nedbemanning: Det gis tilbud om sluttpakker og AFP med gavepensjon.


2009

Btv legges ned. Ny nedbemanning: Allerede ved inngangen til 2009 var 40 medarbeidere i ferd med å forlate BT med sluttpakker eller AFP med gavepensjon. En ny runde med nedbemanning blir gjennomført om våren, der ytterligere 32 ansatte aksepterer frivillig avgang. Totalt slutter 81 medarbeidere i BT i løpet av året. BT utnevnes til Årets avis for andre gang på tre år.


2010

BT blir for tredje gang kåret til Europas best designede regionavis. Blir også mestvinnende mediehus under utdelingen av Årets bilde for 2010. Opplever sterk trafikkvekst på bt.no, spesielt på mobil. Det blir behov for en tydeligere satsing på denne plattformen.


2011

Fra Media Norge var en realitet i 2009, har Bergens Tidende vært en del av Media Norge-systemet, sammen med mediehusene Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen, samt Finn.no. Det besluttes at Media Norge skifter navn til Schibsted Norge AS. Selskapet vil samle all virksomhet i Norge under én felles oppbygning. Papiropplaget er nå 79.467 eksemplarer.


2012

Høsten blir preget av omstilling, omorganisering, kostnadskutt og ny nedbemanning. Støttefunksjoner som arkiv, bildebehandling og korrektur blir lagt ned, eller redusert til et minimum. I desember kunngjør Trine Eilertsen at hun går av som sjefredaktør med umiddelbar virkning. Nyhetsredaktør Gard Steiro overtar som sjefredaktør fra samme tidspunkt.

Fra nettdesken.

2013

Annonseinntektene på papir fortsetter nedgangen, mens de samlede digitale inntektene fortsetter sin gode utvikling, med en omsetning på vel 90 millioner kroner, en vekst på 24 prosent fra året før. BT kjøper bransjenettstedet Offshore.no.


2014

Et svært utfordrende år for BT. Samtidig som journalistikken har et av de beste årene i BTs historie, fører fallet i annonseinntektene til en svært presset økonomi. BT må kutte kostnadene med 20 millioner kroner, og det blir ny nedbemanning om høsten. Siv Tveitnes blir administrerende direktør for både Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. Antall digitalabonnenter dobles i løpet av året. Nettstedet Sysla etableres.

Siv Tveitnes.

2015

Gard Steiro gir seg som sjefredaktør, for å begynne som nyhetsredaktør i VG. Øyulf Hjertenes tar over som ny sjefredaktør i september. Schibsted slår sammen de kommersielle avdelingene i de fire regionavisene, noe som innebærer at Hjertenes fra januar 2016 også får direktøransvaret i BT. Ved årsslutt har BT 67.766 betalende abonnenter, av disse kommer 17 prosent på digitale produkter.

Allmøte i Krinkelkroken.

2016

Etter kort tid som sjefredaktør må Øyulf Hjertenes i januar håndtere nok en nedbemanning i bedriften. Når all kommersiell virksomhet i abonnementsmediehusene samles i én enhet, blir 400 ansatte overdratt fra mediehusene og inn i Schibsted Norge.


2017

En uke før stortingsvalget flytter Bergens Tidende fra Krinkelkroken og inn i nye lokaler i Media City Bergen i Lars Hilles gate. Til medielandsbyen flytter blant andre også Bergensavisen, NRK og TV 2. Antall digitale abonnenter passerer 30.000. Samlet abonnementstall, inkludert papiravisen, utgjør på slutten av året ca. 77.000.

Media City Bergen.
Frontsjef Ken Rossland.

2018

2. januar runder Bergens Tidende 150 år. Totalt 180 personer er ansatt i BT og Schibsted Bergen i jubileumsåret.

KILDER: BTs årsberetninger, BTs arkiver, Kåre Fastings bok «Hundre års kavalkade Bergens Tidende 1868–1968», Gudmund Skjeldals bok «VESTOVER Bergens Tidende i 150 år».

Les også

Ein død baby. Ei desperat tenestejente. Ei ny avis som fordømde henne.

Les også

Dette mener leserne om BT

Les også

Landet trenger denne bråkete og plagsomme stemmen

Les også

Hun er BT eldste abonnent