Alle utbrudd av covid-19 på norske sykehjem skal registreres i dette systemet.
Det skjedde ikke da sykepleier Nina Solberg og kollegene hennes ble syke. Utbruddet ble aldri varslet slik loven krever.
Det samme har skjedd over hele landet, viser BTs granskning. Regelbruddene er massive, den offisielle statistikken sterkt misvisende.

Torsdag 1. oktober gikk sykepleier Nina Solberg på vakt som vanlig på Moer sykehjem i Ås kommune. Hun var frisk og opplagt. Lørdagen fikk hun feber og følte seg ikke bra. Hun testet seg for covid-19.

Tirsdagen, fem dager etter at hun sist var på jobb, gikk alarmen. 14 ansatte og 20 beboere ble umiddelbart satt i karantene og testet. Det viste seg at to ansatte til var smittet.

Selv ble hun veldig dårlig, med feber og fullstendig utmattelse.

– Jeg har aldri opplevd maken. Det var en Guds lykke at ingen pasienter ble smittet. Det var min store skrekk, sier Nina Solberg.

Sykepleier Nina Solberg ble etter hvert skikkelig dårlig.

Ingen døde av smitten ved Moer sykehjem. Ikke alle har vært like heldige. Langt over halvparten av dem som har omkommet av eller med covid-19 her i landet, har dødd på et sykehjem eller en liknende helseinstitusjon. Myndighetene har hatt store problemer med å skjerme stedene der de aller svakeste og mest utsatte bor.

Nettopp fordi smitte på slike institusjoner kan få så fatale konsekvenser, er det strenge regler for hvordan slike utbrudd skal meldes.

Sentralt i arbeidet står Folkehelseinstituttets system Vesuv, der alle utbrudd skal registreres.

Kommuneoverleger og sykehus er etter loven pålagt å melde alle utbrudd av smittsomme sykdommer fortløpende.

Moer sykehjem i Ås kommune er ett av mange som har hatt koronautbrudd uten at det er fanget opp i FHIs statistikk.

Meldingene skal gi oversikt over utbruddene, slik at de ansvarlige kan sette inn nødvendige tiltak.

Målet er avdekke utbrudd som omfatter flere institusjoner, og å bli i stand til å gi råd og hjelp raskt. Meldingene skal også gi en nasjonal oversikt, og samle erfaring om årsakene til slike utbrudd.

Siden mars i fjor har FHI mottatt 119 meldinger om utbrudd på sykehjem. De skriver i sin siste ukesrapport at «det reelle antallet utbrudd (...) er høyere enn det som oppgis her, fordi ikke alle utbrudd varsles gjennom Vesuv».

Men hvor mange utbrudd har de aldri fått varsel om?

En kartlegging Bergens Tidende har gjort, viser at mørketallene er store:

Les hele saken med abonnement