Åsne reiste til Romania for å hjelpe, og fant 4-åringar buande på gata. Pedofile frå heile Vest-Europa kom til byen for å utnytta dei.

– Det er ikkje farleg å gi i ein kopp. Du opprettheld ikkje organisert kriminalitet med å vera eit medmenneske, seier Åsne Valland Nordli. Ho har skrive bok om sine fem år blant gatebarn i Romania.