TV 2 og Bergen by har ein lang og komplisert historie.

Det er for dyrt å drive her, meiner tv-kanalen.

Derfor vil dei ha betalt for å bli.

Akkurat no forhandlar dei om å få 675 millionar av våre skattekroner i kompensasjon for ulempene Bergen og dei store endringar i tv-bransjen fører med seg.

Denne veka handlar BT20 om kampen for behalde tv-kanalen på Vestlandet.

Abonner på podkast-serien via iTunes, på Soundcloud eller søk den opp i din podkast-app.

Produsent for podkasten er Henrik Svanevik. Gjester i podkasten er kulturredaktør i BT, Frode Bjerkestrand og journalist Kjetil Gillesvik.