• ISOLERT: Noen innsatte i Bergen fengsel holdes innelåst på cellen sin i opp mot 23 timer i døgnet – uten at personen er en trussel for innsatte eller ansatte. FOTO: Eirik Brekke

Politikere vil se forholdene i Bergen fengsel med egne øyne

– Kriminalomsorgen går for lut og kaldt vann, sier medlem av justiskomiteen.