«Noen innsatte er blitt holdt i dette fattige regimet i flere år»

Torturkomité kritiserer at innsatte i Bergen fengsel holdes innelåst på cellen i 23 timer i døgnet – uten at personen utgjør noen trussel for sikkerheten.