• GRAVIDE: Anette Teigland Kråkenes (til v.) og Lina Vatle Sandgren er forberedt på kortere permisjon til fordel for barnas fedre. FOTO: Bjørn Erik Larsen

– Vi vil fordele permisjonen selv

Både Anette Teigland Kråkenes og Lina Vatle Sandgren venter barn i sommer. De blir trolig blant de første som får tredelt permisjon.