Da skolen begynte med gratis frokost, møtte nesten alle elevene opp

– Jeg har egentlig fri første time på torsdager, men kommer til frokosten likevel, sier Christian Storedal Worren.