• EKSTRA MOTIVASJON: Klassekameratene Christian Storedal Worren (16) og Alexander Bruvik (16) sier skolefrokost er en ekstra motivasjon til å møte tidsnok på skolen. FOTO: Ørjan Deisz

Da skolen begynte med gratis frokost, møtte nesten alle elevene opp. Nå har tilskuddet til frokost økt ved alle de offentlige videregående skolene.

– Jeg har egentlig fri første time på torsdager, men kommer til frokosten likevel, sier Christian Storedal Worren.