Staten har saksøkt eieren av «Sola TS» etter fregatthavariet

I september neste år skal skylden for fregatthavariet fordeles i Bergen tingrett.