Justispolitikere vil ha kartlegging av tvangsbruk i norske fengsler

– Regjeringen bør sette inn umiddelbare tiltak for å bedre situasjonen for psykisk syke i fengsler, sier medlem av justiskomiteen.