• LOVBROT: Språkrådet meiner det er uheldig at Bergen tingrett ikkje greier å følgje mållova. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Bergen tingrett bryt lova

Tilsette blir sendt på kurs for å lære nynorsk grammatikk.