• MELDINGER: Sjøtrafikksentralen på Fedje har oversikt over all skipstrafikk i området. Det meldes over kanal 80, som alle skip må lytte til. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Farlige situasjoner og all trafikk i området meldes på kanal 80. Men flere skip får ikke kanalen inn.

Årsaken er en regelendring, som ikke har trådt i kraft ennå.