Siste nytt om klima og miljø

Festet innlegg
Thunberg blant 600 ungdommer bak klimasøksmål mot den svenske staten
24. november kl 23:15NTB
DEL
Greta Thunberg er blant initiativtakerne bak klimasøksmålet. Foto: Pontus Lundahl / TT / AP / NTB Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters / NTB

Klima- og ungdomsorganisasjonen Aurora varsler et klimasøksmål mot den svenske staten for det de kaller utilstrekkelige tiltak mot klimaendringene.

– Vi er 637 unge som saksøker staten, fordi deres politikk bryter menneskerettighetene i dag og i fremtiden, sier Anton Foley i Aurora.

Søksmålet blir fremmet fredag, og i den forbindelse arrangerer Aurora en demonstrasjon i Stockholm.

– Hvis Sveriges klimatiltak mislykkes nå, truer de våre menneskerettigheter i fremtiden. Det er en juridisk forpliktelse som staten juridisk kan holdes ansvarlig for. Det er derfor vi saksøker dem, sier jusstudent Ida Edling til Dagens Nyheter.

Hun har selv vært med på å utarbeide søksmålet, sammen med blant annet klimaaktivisten Greta Thunberg.

Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om BTs klimajournalistikk? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send inn
 • NTB
  DEL
  Miljødirektoratet: Skyhøyt nivå av metan i atmosfæren over Norge i fjor
  Nivået av klimagasser er nå på det høyeste i menneskets historie, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

  I fjor ble det målt rekordhøye nivåer av klimagassene CO2, metan og lystgass i atmosfæren over Norge, opplyser Miljødirektoratet.

  – Selv om de fleste land setter klimamål og gjør klimatiltak, ser vi fortsatt ingen effekt av dette i atmosfæren. Nivået av klimagasser er nå på det høyeste i menneskets historie. Klimaendringene vil ikke bremse opp før vi ser en utflating og etter hvert nedgang i CO2 i atmosfæren, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet i en pressemelding.

  Nivået av metan øker svært raskt.

  – Aldri før er det målt høyere konsentrasjoner av metan på de norske målestasjonene enn i fjor. Enda mer bekymringsfullt er det at selve økningen også var rekordhøy, slår hun fast.

  Sist CO2-nivåene i atmosfæren var så høye, var for mer enn 3 millioner år siden. Da var jorda 1,5 til 3 grader varmere og havnivået minst 5 meter høyere enn i dag.

  Vet ikke hvorfor

  Norsk institutt for luftforskning (NILU) står for målingene på oppdrag fra Miljødirektoratet.

  – Vi ser en stor økning i metan, men vi vet ikke sikkert hva dette skyldes. Vi gjør analyser som sier noe om hvor metanet kommer fra, og vi ser at det har vært endringer i kildene de siste åtte årene, sier seniorforsker Stephen Platt ved NILU.

  Enkelte målinger tyder på at de økte utslippene kommer fra biosfæren, altså våtmarker eller jordbruk.

  Metan slippes ut fra ulike kilder, noen naturlige som permafrost og myrer, og noen menneskeskapte, som olje- og gassutvinning, drøvtyggere og avfallsanlegg.

  Vil se rask effekt

  Fordi metan brytes ned relativt raskt i atmosfæren, vil vi se en rask effekt dersom vi kutter metanutslippene, opplyser Hambro.

  – Vi er allerede på 1,1 grader oppvarming, og vi nærmer oss raskt 1,5 grader. Vi trenger å snu metankurven raskt for å nå Paris-målet, sier hun.

  Metanmålingene skjer på Zeppelinobservatoriet på Svalbard og ved Birkenesobservatoriet i Agder, og inngår i et globalt nettverk som overvåker utviklingen av klimagasser i atmosfæren.

  I september i år slapp målbare mengder metan ut fra gassrørlekkasjen på Nord Stream. På grunn av vindretningen ble dette observert av målestasjonen på Birkenes. Dette tas med i neste års rapport, opplyser direktoratet.

  – Svært urovekkende

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) mener tallene som Miljødirektoratet la fram fredag, er svært urovekkende.

  Han mener utslippene må kuttes raskt, og at det må handles både internasjonalt og nasjonalt.

  – I Norge har vi redusert metangassutslipp ved blant annet gjennom å ha noen av verdens strengeste miljøkrav i produksjon av olje og gass, og ved gjennomføring av forbud mot deponering av våtorganisk avfall, sier Eide.

  Han påpeker også at landbruket har forpliktet seg til å kutte fem millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021–2030.

 • NTB
  DEL
  Fire storbyer krever utslippsfrie vareleveranser
  Bergen er blant byene som vil kreve utslippsfri varelevering. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

  Fra 2025 må alle leveranser til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger kommuner skje med nullutslipps- eller biogassteknologi.

  Det skriver Kommunal Rapport.

  – Skal du levere til kommunene våre, må du investere i nullutslipp- eller biogasskjøretøy, opplyser de fire kommunene i en pressemelding.

  Veitrafikk er den største kilden til klimagassutslipp i alle de fire byene. Å redusere disse utslippene er vesentlig for å nå kommunenes klimamål.

  – Ved å varsle markedet om kommende krav kan leverandørene planlegge for omstilling til nullutslipp- og biogasskjøretøy under forutsigbare rammer. Dette bidrar til å redusere noe av den økonomiske risikoen ved å legge om til utslippsfri transport, heter det.

  Kjøretøyene må som et minimum oppfylle EUs nye utslippskrav til henholdsvis personbiler og tunge kjøretøy.

  Kravet gjelder det siste leddet i transporten, men kommunene oppfordrer leverandører til å stille kravet videre ned i sin leverandørkjede.

 • Atle Andersson
  DEL
  Fikk nei til kraftverk i Bjørnafjorden
  - Myrområdene ved Holdhustjørna ville blitt negativt påvirket av vassdragsregulering, mener Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE). Foto: Ingegjerd Meyer/NVE

  Sunnhordland kraftlag AS hadde søkt om å få bygge Kvanndalselva kraftverk i Bjørnafjorden kommune.

  Nå har NVE gitt avslag på søknaden om konsesjon.

  Direktoratet mener en utbygging av Kvanndalselva vil bli en for stor, samlet belastning på vassdraget.

  Kraftverket ville gitt en årlig produksjon på om lag 16 GWh. Det tilsvarer forbruket til rundt 800 husstander.

  Kvanndalselva er allerede regulert etter utbygginga av Eikelandsosen kraftverk på 1980-talet. Da ble rundt 75 prosent av vannet tatt ut av Kvanndalselva.

  – En utbygging av Kvanndalselva kraftverk ville resultert i et samlet uttak på 97 prosent av vannet i elven, heter det i en melding fra NVE.

  Kraftlaget hadde også søkt om regulering av Holdhustjørna. Direktoratet mener dette vil ha negativ påvirkning på myrområdene rundt vannet.

 • NTB
  DEL
  Tre av fire vil ha forbud mot plast til engangsbruk
  Plastsøppel på en strand ved Senegals hovedstad Dakar tidligere denne måneden. Foto: Leo Correa / AP / NTB

  I en stor internasjonal undersøkelse gjennomført for WWF, svarer 75 prosent av de spurte at unødvendig plast til engangsbruk bør forbys.

  I undersøkelsen, som er utført av Ipsos, svarer også sju av ti at de mener globale regler er veien å gå, heller enn en tilnærming basert på frivillighet.

  – De siste årene har vi sett en økning i frivillige initiativer for å få bukt med plastkrisen. Til tross for dette øker plastforsøplingen kraftig verden over, og beregninger viser at mengden plast på avveie kommer til å tredobles innen 2040 hvis vi fortsetter som vi gjør nå. Folk skjønner alvoret og ønsker endring, men de store endringer må komme fra politisk hold for at det skal monne, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

  Over 23.000 respondenter fra 34 land har deltatt i undersøkelsen. Norge er ikke blant landene som er med.

 • NTB
  DEL
  Klimatoppmøteerklæringen: – Oppfattes som et «smutthull» for gassutvinning
  Forhandlere på klimatoppmøtet i Egypt applauderer under det avsluttende plenumsmøtet natt til søndag. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

  I slutterklæringen fra klimamøtet oppfordres det til mer bruk av fornybar energi, men også til mer «lavutslipps-energi». Begrepet omfatter trolig kjernekraft og fossil energi med fangst og lagring av CO2.

  – Men det kan også tolkes som naturgass, sier forskningsleder Steffen Kallbekken ved Cicero senter for klimaforskning.

  «Lavutslipps-energi» kom angivelig inn i slutterklæringen i aller siste øyeblikk i forhandlingene natt til søndag.

  BBC skriver at begrepet oppfattes som et «smutthull» som kan åpne for utvinning av nye gassressurser.

  Les hele saken:

  teaser
  21. november
  Klimatoppmøteerklæringen: – Oppfattes som et «smutthull» for gassutvinning
 • NTB
  DEL
  SV, MDG og Venstre skuffet over klimaavtalen
  Lars Haltbrekken (SV) mener den nye klimaavtalen bringer for lite nytt sammenlignet med den forrige. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

  SV, MDG og Venstre mener den nye klimaavtalen er for dårlig. Verdens land besluttet blant annet at det skal opprettes et nytt fond som skal støtte fattige lands arbeid for å begrense konsekvensene av klimaendringene.

  SV, MDG og Venstre mener det blir viktigere enn før at Norge kutter egen produksjon av olje- og gass når verdenslederne etter deres oppfatning har sviktet.

  Partileder Arild Hermstad i MDG mener Norge har gjort en god jobb i forhandlingene, men gjør for lite på hjemmebane.

  – Selv om avtalen er skuffende, vil jeg rose regjeringen for å være en pådriver for en mer ambisiøs avtale. Likevel kommer vi ikke unna at Norge selv prioriterer mer leting etter olje og gass samtidig som det internasjonale klimasamarbeidet halter, sier han i en pressemelding.

  Klimapolitisk talsperson Lars Haltbrekken i SV kommenterer klimaavtalen på lignende vis:

  – Det er skuffende at det ikke ble enighet om å fase ut fossil energi, kun en enighet om å gjenta det man ble enige om i fjor, fase ut bruken av kull, sier han i en pressemelding.

  – Nå forventer vi stor innsats fra regjeringspartiene til å bli med på større utslippskutt i de pågående forhandlingene om neste års statsbudsjett, sier han videre.

  Stortingsrepresentant for Venstre Ola Elvestuen mener også at landene som produserer fossil energi, må ta et ekstra ansvar for å kutte utslipp.

  – Det er både alvorlig og urovekkende at det i en verden som er stadig mer preget av havstigning og klimadrevne naturkatastrofer, så er det ikke engang mulig å bli enige om at også produksjon av olje og gass må reduseres for å nå 1.5-gradersmålet, sier han til NTB.

Publisert: