Siste nytt om klima og miljø

Festet innlegg
Krever klart svar fra Støre om vernede vassdrag
14. januar kl 14:21av Atle Andersson
DEL
Nestleder Synnøve Kvamme i Naturvernforbundet vil ha slutt på omkamper om utbygging i vernede vassdrag. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Naturvernforbundet utfordrer statsminister Jonas Gahr Støre om de vernede vassdragene.

– Vi er glad for at statsrådene Marte Mjøs Persen og Espen Barth Eide nå sier de vil legge ballen død om kraftutbygging i vernede vassdrag, sier nestleder Synnøve Kvamme.

Naturvernforbundet mener sentrale Ap-politikere har kommet med ulike signaler om å åpne vernede vassdrag for kraftutbygging. Stortingsrepresentant Terje Aasland, som også leder energi- og miljøkomiteen, har uttalt at den kommende Energikommisjonen «bør se om det er mulig å bygge ut mer av det som har vært vernet».

I et intervju med BT slår statsrådene Persen og Eide fast at slik utbygging bare kan bli aktuelt i forbindelse med flomsikringstiltak, noe Stortinget tidligere har vedtatt.

– Nå vil vi gjerne høre det samme fra statsminister Støre. Uttalelser fra andre politikere tyder på at de vil sette verneplanene i spill, sier Kvamme.

Naturvernforbundet krever også at de vernede vassdragene ikke blir en del av mandatet til Energikommisjonen som regjeringen snart oppnevner.

– Det må bli slutt på disse omkampene om de vernede vassdragene. De er siste skanse for den norske vassdragsnaturen, sier Kvamme.

Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om BTs klimajournalistikk? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send inn
 • av Atle Andersson
  DEL
  NVE vil ha strengere krav til vindkraftverk
  Det bør tas mer hensyn til naboer ved bygging av nye vindkraftverk, mener NVE. Foto: Tor Høvik (arkiv)

  Hensynet til de som berøres av vindkraftutbygging skal vektlegges sterkere, varsler Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

  Onsdag la direktoratet frem forslag til nye krav og prinsipper som bør innføres i konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land.

  Forslagene omfatter nye standardvilkår som minimumsavstand til bebyggelse, maksimal høyde for vindturbinene og kortere frist for utbygging.

  – De nye kravene vi foreslår vil styrke og forbedre konsesjonsprosessen. Tiltakene skal blant annet bidra til at det blir tatt mer hensyn til konsekvensene for miljø og naboer i vindkraftsaker, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE.

  Arbeidet er en oppfølging av stortingsmeldingen om vindkraft på land.

  Et annet av forslagene er at utbyggere også må levere detaljplan for hvordan de skal tilbakeføre landskapet mest mulig til sin naturlige tilstand hvis et vindkraftverk skal nedlegges. I Norge gis vindkraftkonsesjoner for inntil 30 år.

  NVE vil også ha mer forskning på effektene av vindkraft.

  Når det gjelder naboforhold, legges det til grunn en minimumsavstand på 800 meter mellom vindturbiner og bebyggelse, utenom i industriområder.

  teaser
  6. februar
  Her kan det komme vindkraftverk i Vestland
 • av NTB
  DEL
  FNs generalsekretær: – Stadig nærmere klimakatastrofe
  FNs generalsekretær António Guterres. Foto: Theresa Wey / AP / NTB

  – Verdens energisystem er ødelagt og bringer oss stadig nærmere klimakatastrofe, advarer FNs generalsekretær António Guterres.

  Han kom med advarselen onsdag da Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) la frem en ny klimarapport.

  – Vi må få slutt på forurensingen fra fossil energi og øke tempoet i overgangen til fornybar energi, før vi setter vårt eneste hjem i brann, sa Guterres.

  I den nye rapporten konstateres det at mengden klimagasser i atmosfæren fortsette å stige. Det samme gjør havnivået og temperaturen i havet.

  Samtidig blir havvannet surere, siden stadig mer CO₂ blir tatt opp i sjøen. Dette gjør forholdene vanskeligere for en lang rekke dyrearter med skall som inneholder kalk.

  – Klimaet endrer seg foran øynene våre, sier WMO-sjef Petteri Taalas.

  Han sier havnivået og havtemperaturen vil fortsette å stige i flere hundre år så sant det ikke utvikles teknologi som kan suge klimagasser ut av atmosfæren.

 • av NTB
  DEL
  Fire land varsler storsatsing på havvind i Nordsjøen
  Danmark, Tyskland, Belgia og Nederland varsler i likhet med Norge storsatsing på havvind. Dette bildet er fra et av Equinors vindmølleanlegg utenfor kysten av England. Foto: Jan Arne Vold / Equinor / NTB

  Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia vil samarbeide om å tidoble havvind-kapasiteten i Nordsjøen til minst 150 gigawatt innen 2050.

  Onsdag samles representanter for de fire landene til toppmøte i Esbjerg i Danmark for å undertegne en avtale, og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen vil være til stede.

  – Dersom vi skal høste all vind som høstes kan i Nordsjøen, blir vi nødt til å gjøre det i fellesskap. Nordsjøen kan gi ganske mye, og det er også derfor at dette tette samarbeidet nå blir innledet, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen til Jyllands-Posten.

  Å bygge ut havvindanlegg som kan produsere 150 gigawatt, vil koste nærmere 1.400 milliarder kroner, men vil også kunne forsyne rundt 230 millioner europeiske husstander med grønn energi.

  Rundt halvparten av EUs innbyggere vil dermed kunne få elektrisitet fra vindmøller til havs, men EU-kommisjonen har anslått at det trengs 300 gigawatt havvind i EU fram mot 2050.

  Regjeringen i Norge lanserte nylig en plan for utbygging av 30 gigawatt havvind innen 2030. Det tilsvarer nesten den samlede norske vannkraften i dag.

 • av Atle Andersson
  DEL
  Firda: Arbeidstilsynet har opphevet stans ved Førdefjorden
  Rivningsarbeidene på Engebø kan fortsette. Bildet viser sjødeponi-motstandere som har gjennomført daglige aksjoner for å stanse arbeidet. Foto: Oddleiv Apneseth (arkiv)

  Bekymringsmeldinger om asbest-håndtering førte til at Arbeidstilsynet fredag 6. mai stanset rivningsarbeider ved det planlagte gruveanlegget på Engebø.

  Nå har Arbeidstilsynet opphevet stansen, melder Firda.

  Seksjonsleder Marita Scott i Arbeidstilsynet uttalte til BT sist mandag at arbeidet ble stanset umiddelbart fordi det pågikk asbestsanering uten at virksomheten hadde på plass nødvendige tiltak.

  Selskapet Entreprenørservice AS har i ettertid levert dokumentasjon som gjør at selskapet får fortsette rivningsarbeidet, opplyser Arbeidstilsynet til Firda.

  Seksjonsleder Marita Scott har uttalt til BT at det er et strengt regelverk for hvem som har lov til å sanere asbest.

  – Alle som skal utføre asbestsanering skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet sa Scott.

  Nå har altså Arbeidstilsynet mottatt nødvendig dokumentasjon.

  Entreprenørservice AS brukte gravemaskin for å rive en låve med asbestholdige eternittplater, noe som utløste bekymringsmelding og politianmeldelse fra Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

  Entreprenørservice AS har på sin side uttalt at asbesten er blitt håndtert i tråd med regelverket.

  teaser
  9. mai
  Arbeidstilsynet stanser arbeid ved Førdefjorden etter varsler om asbest
 • av Atle Andersson
  DEL
  Naturvernforbundet oppgitt over skogvern-kutt
  Denne skogen ved Lussand i Hardanger er blitt vernet. Naturvernere mener regjeringen bruker for lite penger til skogvern.ange nye verneområder er Foto: Rune Sævig (arkiv)

  Naturvernforbundet reagerer på kutt i skogvern, restaurering av myr og flere andre poster på Klima- og departementets forslag i revidert statsbudsjett.

  – Det er rett og slett trist å se hvordan regjeringen nedprioriterer naturen. Vi står i en naturkrise, og det haster med å få vernet mer skog for å sikre naturmangfoldet vårt. Det vi trenger er en stor satsing på vern og restaurering av sårbar natur. Dette er også et slag i trynet på grunneiere som står i kø for å verne skogen sin, sier leder Truls Gulowsen.

  Ordningen med frivillig skogvern betyr at grunneiere får kompensasjon fra staten når de sier ja til å verne områder med verdifull skog.

  Naturvernforbundet viser til at Støre-regjeringen kuttet skogvernet med 120 millioner kroner sammenliknet med Solberg-regjeringens budsjettforslag. Nå kuttes ytterligere 50 millioner kroner.

  teaser
  21. mars
  Norge bruker milliarder i regnskogen, men langt unna eget vernemål. – Folk i utlandet er sjokkert.
 • av NTB
  DEL
  Bruker 75 millioner på havvind-undersøkelser

  65 millioner kroner skal brukes på å kartlegge havbunnen i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord i forbindelse med havvindprosjekter, foreslår regjeringen.

  I tillegg foreslår de en bevilgning på ti millioner kroner for å kartlegge hvordan eksisterende og nye næringer påvirker hverandre og økosystemene.

  – Jeg har bedt Oljedirektoratet om å sette i gang grunnundersøkelser i de to områdene som er åpnet, for å utnytte tiden godt mens vi utarbeider auksjonsmodell og kvalitative kriterier for tildeling av areal. Undersøkelsene skal starte allerede i sommer, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

 • av Atle Andersson
  DEL
  Rotevatn: – Tilbakeskritt i klimakampen
  Sveinung Rotevatn og Venstre er kritisk til regjeringens klimaambisjoner. Foto: Annika Byrde / NTB (arkiv)

  – Dette budsjettet er et tilbakeskritt i kampen mot klimaendringene, mener Sveinung Rotevatn, finanspolitisk talsperson i Venstre.

  – På det halve året Støre-regjeringen har sittet ved makten har de allerede tatt store tilbakeskritt i klimapolitikken. De kutter de elbilfordelene, kutter kollektivtilbudet, kutter i skogvernet og kutter i miljøbistand, sier Sveinung Rotevatn i en e-post-kommentar.

  – Elbilsatsingen har vært en dundrende suksess, men nå skal den ødelegges og byråkratiseres. Om lag halvparten av alle elbiler blir dyrere med regjeringens forslag. Det blir dyrere for folk å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Det er tilbakeskuende av en regjering som burde brukt krisen til å se fremover, sier Rotevatn.

  teaser
  12. mai
  Budsjettet: Slik påvirker endringene deg
Publisert
BT anbefaler

Da Liv Monika (16) møtte barnevern og psykologer, lukket hun seg. Men på mobilen lå en historie få voksne fikk høre.

Liv Monika (16) var for frisk for psykiatrien, men for syk for barnevernet. Da hun ble sendt som en kasteball i systemet, ble livet umulig å leve.

LES SAKEN
 1. Klima
 2. Klima
 3. Direkte