Siste nytt om klima og miljø

Festet innlegg
Vestlandsfylkene krever mer til klimautsatte veier
i dag kl 14:01Atle Andersson
DEL
Både vei og biler fikk hard medfart under flommen ved Utvik i Stryn i 2017. Foto: Paul Sigve Amundsen (arkiv)

De tre vestlandsfylkene krever mer penger fra staten til vedlikehold av veier.

De viser til klimaendringer med utsikt til enda mer nedbør, og hyppigere hendelser med skred og flommer.

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) og hans kolleger i Rogaland og Møre og Romsdal gjør nå felles sak overfor staten gjennom Vestlandsrådet.

De viser til at den øremerkede statlige potten til veivedlikehold i 2023 ikke ble trappet opp i tråd med Nasjonal transportplan, men i stedet ble halvert til 389,6 millioner kroner.

– Vi trenger statlig medfinansiering for å kunne ta igjen etterslepet, sier Askeland.

Klimaforskere har lenge varslet at Vestlandet vil få våtere og villere vær i fremtiden, noe som øker risikoen for flommer, skred, erosjon og dermed dårligere fremkommelighet.

teaser
3. april 2022
De tenker med gru på det som skjedde i nabobygden. – Det er en veldig skummel elv.
Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om BTs klimajournalistikk? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send inn
 • NTB-TT
  DEL
  Helt vanlige metaller kan bli en CO2-fri energikilde
  Forskere jobber med å teste ut aluminium og andre metaller som en fossilfri energikilde. | Foto: OLE BERG-RUSTEN / NTB

  Forskere over hele verden ser etter erstatninger for fossile brennstoff som bidrar til utslipp av klimagasser i atmosfæren. Ett svar kan ligge i lett tilgjengelige og billige metaller, som jern, aluminium og silisium.

  Ved Lunds tekniske høyskole i Sverige undersøker en gruppe forskere hvordan de kan forbedre forbrenningsprosessen av metaller for å se om de kan brukes som et nytt brennstoff – uten CO2-utslipp.

  – Dette er en helt ny teknikk for oss, og det ligger spennende utfordringer i å se om dette fungerer. Brenning av metall har mange fordeler. Det er for eksempel en lett tilgjengelig ressurs som er uavhengig av om andre land kan levere kull, olje eller gass, sier en av Lund-forskerne, professor Marcus Aldén, til nyhetsbyrået TT.

  LES HELE ARTIKKELEN HER:

  teaser
  i går 09:55
  Helt vanlige metaller kan bli en CO2-fri energikilde – har større brennstyrke enn bensin
 • NTB
  DEL
  Norge ønsker EU-forbud mot PFAS

  Et omfattende forslag om forbud mot miljøgifter av typen PFAS i EU og EØS er lagt fram av Norge og flere andre land.

  – PFAS er blant de mest bekymringsfulle stoffene vi omgir oss med, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en uttalelse.

  Også Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland har vært med på å utarbeide forslaget. Det ble oversendt EUs kjemikaliebyrå ECHA i januar i år, og offentliggjøres tirsdag i Brussel.

  De fluorholdige PFAS-stoffene brukes blant annet i tekstiler, i belegg på stekepanner, i kosmetikk, emballasje, brannskum og i industrien.

  Flere av de aktuelle stoffene er allerede strengt regulert i EU og EØS.

  Rundt Flesland er mange brønner forurenset av PFAS-stoffer som skal stamme fra brannskum som tidligere ble brukt på flyplassen.

  LES HELE ARTIKKELEN HER:

  teaser
  i går 09:46
  «Evighetskjemikalier» kan bli forbudt i Europa
 • NTB
  DEL
  Regjeringen starter arbeidet med en ny naturplan

  Før jul samlet verdens land seg om et nytt globalt rammeverk for natur. Mandag annonserte regjeringen at de starter arbeidet med en ny naturplan.

  – Den nye naturavtalen skal følges opp nasjonalt og er et viktig verktøy for å stanse tapet av natur globalt. Alle land må bidra for at vi skal kunne nå de målene vi har satt oss, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

  Bakgrunnen for den nye nasjonale handlingsplanen er FNs naturavtale som ble skrevet under før jul. Avtalen går ut på at man skal stoppe og reversere naturtapet innen 2030. Hvert enkelt land skal komme tilbake med en plan for hvordan de vil følge opp avtalen.

  – Tap av natur er en like stor utfordring som klimaendringene, og de to henger tett sammen. Den nye naturavtalen viser vei og gir oss konkrete mål som kan bidra til at vi klarer å løse naturkrisen og klimaendringene sammen, sier Eide.

  teaser
  18. januar
  Slik forsvinner naturen bit for bit. Denne viken kan bli sprengt bort.
 • Atle Andersson
  DEL
  Motvind: – Fattige utkantkommuner kan bli presset

  Vindkraftmotstanderne i Motvind Norge reagerer på flere av forslagene til Energikommisjonen.

  Et av dem er anbefalingen om at kommunene som er vertskap for vindkraft, skal få 15 prosent av den såkalte grunnrenteskatten som selskapene skal betale.

  – Dette er et svært skadelig forslag. Det er uforsvarlig å gi økonomiske gulrøtter til et formål som vil innebære at små fattige utkantkommuner blir presset til å si ja til store naturinngrep, skriver Motvind i en pressemelding.

  Organisasjonen er også kritisk til kortere saksbehandlingstid for vindkonsesjoner.

  – Dette er et knefall for EU og tilpasning til EU-direktiver som krever at behandlingstiden for nye konsesjoner skal reduseres til to år. En slik endring vil ytterligere svekke den norske konsesjonsprosessen for vindkraft, mener Motvind.

  Organisasjonen mener kommisjonen ikke har tatt inn over seg budskapet i naturavtalen som Norge sluttet seg til like før jul.

  – Den sier at vi ikke kan fortsette å forbruke naturen til
  industriformål, mener Motvind.

  Men Energikommisjonen får også skryt for å ville satse stort på energieffektivisering. Motvind mener dette er i tråd med organisasjonens eget anslag om at 40 prosent av norske utslippskutt må komme fra mer effektiv bruk av energi.

  teaser
  1. februar
  Energikommisjonen: – Behov for et taktskifte
 • Atle Andersson
  DEL
  Eviny: – Det haster med ny kraftproduksjon
  Eviny mener det haster med økt kraftproduksjon, og har vindkraftplaner både på land og til havs. Foto: Arkivfoto

  Eviny mener det haster med å omsette konklusjonene til Energikommisjonen til praktisk politikk.

  – Norge styrer mot et kraftunderskudd, og det haster med å realisere nye prosjekter, sier Rune Indrøy i en pressemelding. Indrøy er konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt i Eviny.

  Eviny er det største fornybarselskapet i Vestland fylke. Selskapet har sammen med Hydro og Zephyr nylig lansert en stort vindkraftutbygging i fjellene mellom Høyanger og Sunnfjord.

  Selskapet vil også øke produksjonen i flere vannkraftverk og samarbeider med Shell og Lyse om havvind.

  – Energikommisjonen viser at den forstår utfordringene vi står overfor med behov for mer kraft, mer nett og raskere saksbehandling. Men jeg skulle gjerne sett flere offensive forslag til hvordan vi kan få dette til i det tempoet samfunnet har behov for. Det haster av hensyn til å nå klimamålene, men også for å få nok kraft til å utvikle den grønne industrien vi skal leve av fremover, sier Indrøy.

  Energikommisjonen ble satt ned av regjeringen i fjor for å se på den langsiktige kraftsituasjonen i Norge.

  Indrøy forventer nå at regjeringen raskt følger opp Energikommisjonens rapport, og at dette vil gi seg utslag i konkrete tiltak som monner.

  – Vi er klare til å bygge ut den energien samfunnet trenger, sier Indrøy. Bransjeorganisasjonen Fornybar Norge mener Energikommisjonen har gitt en marsjordre til regjeringen om å ta nye grep i kraftpolitikken.

  teaser
  1. februar
  Energikommisjonen: – Behov for et taktskifte
 • Atle Andersson
  DEL
  Vil stenge turisthytter på Hardangervidda
  Hadlaskard er en av turisthyttene som Villreinnemnda vil stenge i vår og sommer. Foto: Arkivfoto

  Villreinnemnda for Hardangervidda vil stenge fire turisthytter og begrense all motorferdsel på nordvestvidden fra 2. påskedag til 1. august.

  Det melder Hardanger Folkeblad.

  Forslaget gjelder hyttene Hellevassbu, Litlos, Torehytten og Hadlaskard.

  Formålet er å gi villreinen ro både under trekk og i kalvings- og oppvekstperioden. Dette skal gi dyrene bedre kondisjon fra dagens dårlige nivå, ifølge Villreinnemnda.

  Forslagene er sendt til Den Norske Turistforening (DNT) og tilsynsutvalgene for Vestland, Telemark og Vestfold. Det er de sistnevnte utvalgene som gir tillatelser til motorferdsel i nasjonalparken, og de blir bedt om å begrense transporten maksimalt i den samme perioden.

  Tre av hyttene er eid av DNT Oslo og omegn, mens Hadlaskard blir drevet av Bergen og Hordaland Turlag.

  DNT opplyser til Hardanger Folkeblad at de skal se nærmere på forslaget før de gir sin tilbakemelding.

  I 2021 stengte DNT flere hytter fra 1. mai til 10. juni av hensyn til villreinen.

Publisert: