Næringsliv direkte

Siste innlegg
 • av NTB
  DEL

  LO frykter masseoppsigelser

  LO-sjefen tror det blir masseoppsigelser om kort tid hvis ikke regjeringen utvider permitteringsperioden til 52 uker.

  Regjeringen foreslo i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett å forlenge permitterings- og dagpengeperioden ut oktober, men LO mener den må være på ett år.

  – Masseoppsigelser kan komme i løpet av uker dersom ikke permitteringsregelen øker til 52 uker, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til TV 2.

  – Vi har fortsatt over 350.000 nordmenn som ikke har en jobb å gå til. Det kan fort bli mye verre, sier LO-lederen.

  Han viser blant annet til luftfarten, som omfatter både flygende personell, bakkeansatte, vektertjenester og andre grupper ansatte.

  Samtidig er Gabrielsen positiv til at regjeringen i den tredje krisepakken ønsker å innføre lønnstilskudd.

  – Dette vil bidra til at permitterte kommer raskere tilbake med full lønn, sier han.

 • av Marianne Nilsen
  DEL

  Nye tiltak for å styrke reiselivet

  FOTO: Vidar Ruud / NTB scanpix

  Næringsminister Iselin Nybø sa fredag at reiselivet fortsatt er hardt rammet av koronakrisen.

  – Store deler av markedet er borte og muligheten for inntjening er sterkt redusert. For at flest mulig levedyktige bedrifter skal komme seg gjennom krisen, lanserer vi nå nye tiltak, sier hun.

  For å styrke næringens muligheter for gjenåpning og omstilling, foreslår regjeringen en tilskuddsordning for næringen på 250 millioner kroner under Innovasjon Norge. Dette skal bidra til at bedrifter kan gjennomføre utviklingsprosjekter, som gjør dem i stand til å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet.

  – Tiltakene som regjeringen nå legger frem, er ment å gi næringen insentiver til å fortsette å utvikle seg i riktig retning, til tross for økonomiske utfordringer. Målet vårt er å fortsatt ha et attraktivt og bærekraftig reiselivstilbud når markedene åpner opp igjen, og at det oppleves som trygt både for ansatte og gjester. sier Nybø.

 • av NTB
  DEL

  Dette er regjeringens tiltak i den siste krisepakken

  Regeringen la fredag frem en lang rekke nye tiltak for å få fart på norsk næringsliv.
  Regeringen la fredag frem en lang rekke nye tiltak for å få fart på norsk næringsliv.
  FOTO: NTB scanpix

  Dette er blant de viktigste tiltakene i krisepakke 3, som regjeringen la fram fredag 29. mai:

  • Lønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte ansatte tilbake (4 milliarder kroner)
  • Tiltak for å holde aktiviteten oppe i byggebransjen (4 milliarder kroner)
  • Grønn omstillingspakke (3,6 milliarder kroner over 3 år)
  • Kompetansehevende tiltak (1 milliard kroner)
  • Tiltak for kultur og idrett (1,6 milliarder kroner)
  • Styrke inkluderingsdugnaden og arbeidet for bedre inkludering (600 millioner kroner)
  • Tilskuddsordning for reiselivet (250 millioner kroner)
  • Tiltak rettet mot sesongbedrifter (250 millioner kroner)
  • Tiltak rettet mot verftsnæringen (120 millioner kroner)
  • Omstillingstiltak/forskning/innovasjon/teknologiutvikling (800 millioner kroner)
  • Økt verdsettelsesrabatt for næringskapital i formuesskatten (10 prosentenheter)
  • Endringer i permitteringsregelverket fra 1. september. Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september og avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte.
  • Endringer i omsorgspengeordningen fra 1. juli. Omsorgskvotene nullstilles, og alle foreldre får ny helårskvote for andre halvår. I tillegg skal arbeidsgiver igjen finansiere inntil ti dager i løpet av året.
  • Utvide kontantstøtteordningen for næringslivet ut august.
 • av NTB
  DEL

  Lønnsplikten for permitterte gjeninnføres

  Fra 1. september vil arbeidsgivere ha ti dagers lønnsplikt for nye permitterte, varsler finansminister Jan Tore Sanner (H).

  – Nå som arbeidsmarkedet er bedre, må vi tilpasse regelverket slik at det ikke fører til flere permitteringer enn nødvendig. Vi foreslår derfor at arbeidsgiverne får lønnsplikt for nye permitterte i ti dager fra 1. september, sa Sanner da regjeringens tredje krisepakke ble presentert fredag.

  Den økte dagpengesatsen for permitterte vil imidlertid bli opprettholdt.

 • av NTB
  DEL

  SV om krisepakke: – Tafatt, grått og usosial

  SVs Audun Lysbakken mener regjeringens krisepakke har for lite fokus på grønn omstilling.
  SVs Audun Lysbakken mener regjeringens krisepakke har for lite fokus på grønn omstilling.
  FOTO: NTB scanpix

  Regjeringens pakke for å føre Norge ut av koronakrisen møtes med krass kritikk hos SV.

  – Dette er tafatt, grått og usosialt. Tafatt fordi dette er altfor lite til å bekjempe arbeidsløsheten, grått fordi satsingen på grønn omstilling er minimal og usosial fordi regjeringen vil gi mer skattelette til den økonomiske eliten. Her er regjeringen utilgivelig tiltaksløs, sier partileder Audun Lysbakken.

  Han mener regjeringen kaster bort en mulighet til å innføre en kraftig grønn omstilling.

  – En kraftig grønn krisepakke kunne gitt nye muligheter for industri og næringsliv, som i dag er avhengig av olje. I stedet får vi et tynt strøk med grønnmaling over et grått budsjett, sier han.

 • av Marianne Nilsen
  DEL

  27 milliarder kroner på ny krisepakke

  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf), finansminister Jan Tore Sanner, statsminister Erna Solberg og næringsministeren Iselin Nybø under en pressekonferanse om Norges vei ut av koronakrisen.
  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf), finansminister Jan Tore Sanner, statsminister Erna Solberg og næringsministeren Iselin Nybø under en pressekonferanse om Norges vei ut av koronakrisen.
  FOTO: Heiko Junge / NTB scanpix

  De nye tiltakene regjeringen foreslår i dag, summeres til 27 milliarder kroner.

  –  Det har vært nødvendig å bruke mye penger for å unngå enda større krise med flere konkurser, flere arbeidsledige og større personlige tap, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

  Han sier at det etterhvert vil bli tydeligere hvordan gjenåpningen av samfunnet vil påvirke økonomien og enkelt næringer.

  – Da vil det også vise seg om det blir nødvendig med andre tiltak, og hvordan innretningen på de i tilfelle må være.

  Han sier videre at usikkerheten om det videre utviklingen fortsatt er stor, og at man ennå ikke vet hvor hardt lave oljepriser og svekket verdensøkonomi vil ramme oss på sikt.

  – Men vi følger godt med, og vil tilpasse den økonomiske politikken og også komme med nye tiltak dersom det er nødvendig.

 • av NTB
  DEL

  Formuesskatten kuttes med 1,3 milliarder

  Regjeringen reduserer formuesskatten på arbeidende kapital med 1,3 milliarder kroner.

  Det opplyste regjeringen da den nye tiltakspakken for å få hjulene i gang igjen i norsk økonomi ble lagt fram fredag.

  KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener tiltaket er viktig for norske bedrifter som nå er under press.

  Parallelt med tiltaket økes skatten på dyre boliger, opplyste han.

  I tillegg legges det bedre til rette for at ansatte skal kunne kjøpe aksjer i egen bedrift, samtidig som fradragsordningen for investeringer i oppstartsselskap utvides.

 • av NTB
  DEL

  Erna om tiltakspakken: – Et skritt på veien

  En ny tiltakspakke på flere titalls milliarder skal få fart på økonomien og næringslivet, mener statsminister Erna Solberg (H).

  – Vi løser ikke alle utfordringene med de tiltakene vi legger fram i dag. Vi må bruke flere budsjetter i årene som kommer. Men dette er skritt på veien ut av krisen, sa Solberg da regjeringen fredag presenterte den tredje krisepakken.

  – Vi skal lette situasjonen her og nå, men også ruste Norge for fremtiden, sier statsministeren.

 • av NTB
  DEL

  Budsjettunderskuddet kan bli på 485 mrd. kroner i år

  Regjeringen ved Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Jan Tore Sanner (H), Erna Solberg (H) og Iselin Nybø (V) la frem krisepakke til for norsk næringsliv fredag.
  Regjeringen ved Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Jan Tore Sanner (H), Erna Solberg (H) og Iselin Nybø (V) la frem krisepakke til for norsk næringsliv fredag.
  FOTO: NTB Scanpix

  Med dagens forslag inkludert ligger det an til et samlet oljekorrigert budsjettunderskudd på 485 milliarder kroner i 2020, ifølge regjeringen.

  Summen tilsvarer en budsjettsvekkelse på 243 milliarder kroner siden saldert budsjett.

  Bruken av oljepenger ligger an til å bli 425 milliarder kroner i 2020. Det tilsvarer 4,2 prosent av oljefondet.

 • av Marianne Nilsen
  DEL

  Omsorgspenger nullstilles 1. juli

  Det sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fredag.

  Det betyr at foreldre som har brukt mange omsorgsdager hjemme med barn mens skoler og barnehager var stengt, får like mange «sykt barn»-dager i andre halvår av 2020 som de ville hatt på et normalår.

 • av Marianne Nilsen
  DEL

  600 millioner til næringsutvikling i kommunene

  Regjeringen vil sette av 600 millioner kroner til kommunale næringsfond. Her kan bedrifter søke om midler som kan få opp aktiviteten og skape nye arbeidsplasser i hele landet etter krisen.

  - Kommunene er tett på det lokale næringslivet, og vet hvor skoen trykker. Gjennom næringsfondet kan kommunene tilrettelegge for økt aktivitet, støtte eksisterende næringsliv og bidra til å skape nye arbeidsplasser etter krisen, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

 • av Marianne Nilsen
  DEL

  3,6 milliarder kroner til å skape flere grønne arbeidsplasser

  Næringsminister Iselin Nybø informerte om at regjeringen vil sette fart på norsk økonomi igjen, blant annet med bidrag til grønne satsinger.
  Næringsminister Iselin Nybø informerte om at regjeringen vil sette fart på norsk økonomi igjen, blant annet med bidrag til grønne satsinger.
  FOTO: NTB scanpix

  Regjeringen foreslår å bevilge 3,6 milliarder kroner til ulike tiltak for å skape en grønn fremtid. Blant annet foreslår regjeringen penger til forskning, teknologiutvikling, sirkulærøkonomi og grønn skipsfart.

  Det sa næringsminister​ Iselin Nybø på pressekonferansen fredag.

  Regjeringen vil legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.

  – Når vi nå setter fart igjen i norsk økonomi, må det skje samtidig som vi stimulerer til grønn vekst, som får utslippene ned og som sikrer grønne arbeidsplasser. Vi må bruke muligheten som denne restarten av samfunnet vårt gir, til å forberede oss på morgendagens arbeidsliv - og fremtidens samfunnsliv. Der vi skal skape mer, inkludere flere og ta vare på kloden vår, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

  – Sammen med tiltakene vi foreslo i revidert nasjonalbudsjett, øker vi satsingen på grønn vekst og omstilling med 4,5 milliarder kroner. Det er en enorm satsing på områder som er viktige for Venstre, sier hun.

 • av Marianne Nilsen
  DEL

  Statsministeren: –​ Få fart på norsk næringsliv

  – Vi lanserer en kortvarig støtteordning med lønnstilskudd til bedrifter som tar tilbake permitterte, sa statsministyer Erna Solberg.
  – Vi lanserer en kortvarig støtteordning med lønnstilskudd til bedrifter som tar tilbake permitterte, sa statsministyer Erna Solberg.
  FOTO: NTB scanpix

  Statsminister Erna Solberg og statsrådene Iselin Nybø, Kjell Ingolf Ropstad og Jan Tore Sanner inviterte til pressekonferanse om Norges videre vei ut av koronakrisen.

  –  Vi skal bidra til å få fart på norsk næringsliv. Denne pakken skal bidra til å lette situasjonen her og nå, og ruste Norge for fremtiden, sa Solberg.

  Den såkalte fase 3-pakken skal sikre at hjulene kommer i gang igjen etter at koronapandemien har snudd verden på hodet.

  Norge opplever den største arbeidsledigheten siden krigen, og regjeringen har en tøff oppgave med å finne passende tiltak som vil få folk tilbake i jobb.

  Samtidig er forventningene store til at kriseinnsatsen skal bidra til grønn omstilling i Norge.

  – Vi løser ikke alle utfordringen med de tiltakene vi legger frem i dag, men det er et skritt på veien ut av krisen og for å skaffe flere arbeidsplasser, sa Solberg. 

 • av NTB
  DEL

  Retten til å studere mens man får dagpenger forlenges

  FOTO: Fredrik Hagen / NTB scanpix

  22. april ble det åpnet for at de som er arbeidsledige eller permitterte og mottar dagpenger, kan studere eller ta kurs eller annen opplæring uten å miste dagpengene. Dette ble innført som en midlertidig ordning fram til 1. september. Nå forlenges den midlertidige ordningen til å gjelde ut året, skriver Dagbladet.

  – For at permitterte og arbeidsledige faktisk skal kunne benytte seg av de ordningene som regjeringen nå etablerer og oppskalerer, forlenger vi perioden de kan motta dagpenger kombinert med alle former for opplæringstilbud, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

  Han håper folk nå benytter sjansen til å skaffe seg faglig påfyll og på den måten står bedre rustet i arbeidslivet i årene fremover.

  Per 19. mai var det registrert i alt 372.500 arbeidssøkere, som inkluderer helt og delvis ledige, og helt og delvis permitterte, samt arbeidssøkere på tiltak hos Nav.

 • av NTB
  DEL

  Innfører lønnstilskudd

  Finansminister Jan Tore Sanner.
  Finansminister Jan Tore Sanner.
  FOTO: Vidar Ruud / NTB scanpix

  Blant tiltakene som presenteres fredag, er innføringen av lønnstilskudd. Støtten gis til bedrifter, stiftelser og frivillige organisasjoner som tar tilbake permitterte.

  – Det er fortsatt mange prinsipielle argumenter imot lønnstilskudd, og vi har derfor brukt mye tid på å få til en tidsavgrenset modell. Vi må unngå at bedrifter blir avhengige av offentlig støtte, at nyutdannede ungdommer kommer bakerst i køen og at bedrifter kan spekulere i ordningen, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) til Dagens Næringsliv torsdag.

  Det gis støtte for juli og august, og ordningen vil ha en ventet prislapp på fire milliarder kroner.

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) opplyser til NRK at regjeringen også vil foreslå å bruke 3,6 milliarder kroner på en grønn omstillingspakke.

  Videre er det kjent at regjeringen legger 650 millioner kroner på bordet over en fireårsperiode for å få fart på flere maritime prosjekter.

  Næringen mener derimot at beløpet er altfor lite.

 • av Marianne Nilsen
  DEL

  Erna Solberg legger frem krisepakke i fem deler​

  Statsminister Erna Solberg ventes å legge fram en pakke i fem deler.
  Statsminister Erna Solberg ventes å legge fram en pakke i fem deler.
  FOTO: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

  Statsminister Erna Solberg og statsrådene Iselin Nybø, Kjell Ingolf Ropstad og Jan Tore Sanner inviterer til pressekonferanse om Norges videre vei ut av koronakrisen.

  Pressekonferansen starter klokken 12.00.

  Etter det NTB kjenner til, legger statsminister Erna Solberg (H) opp til å presentere en krisepakke i fem deler:

  1. Tiltak for å få folk tilbake i jobb. Her er målet å bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet, og at flere permitterte kommer tilbake i jobb.

  2. Tiltak for å skape en grønn fremtid. Her vil regjeringen legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.

  3. Tiltak for å sikre flere bein å stå på. Målet med denne delen av pakken er å skape flere jobber i flere bransjer over hele landet. Regjeringens utgangspunkt er at veksten må komme i privat næringsliv, ikke i offentlig sektor.

  4. Tiltak for økt kompetanse. Regjeringen vil foreslå å gjennomføre «Utdanningsløftet 2020», der målet er å sørge for at flere kommer i jobb og får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger.

  5. Tiltak for å inkludere flere. Her er utgangspunktet at alle som kan jobbe, bør jobbe. Regjeringen varsler derfor tiltak for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet, og for å sørge for å hjelpe flere inn i jobb.

 • av Torunn Alice Aarøy
  DEL

  Kutter prisen med ti millioner

  Bjarne Rieber på eiendommen ved Fanafjorden.
  Bjarne Rieber på eiendommen ved Fanafjorden.
  FOTO: Marita Aarekol

  Prisen på villaen til Bjarne Rieber i Fana justeres nå ned. I dag legges det spesielle huset ut for salg med en prisantydning på 50 millioner kroner. 

  I fjor vår kom det inn et bud på 61 millioner kroner for eiendommen ved Fanafjorden, men der ble det ikke noe salg fordi den potensielle kjøperen manglet finansiering. 

  Etter denne tid har det kommet flere bud på eiendommen, men de har vært lavere enn 50 millioner kroner. 

  - Boligmarkedet har vært overraskende bra i vår. Vi tror målgruppen er de som skal bruke dette som privatbolig. Men det kan også være folk som vil bruke dette som en fritidseiendom og ha dette som sommersted, sier Jørgensen. 

  Eiendommen ble lagt ut for salg første gang i 2018. 

  teaser
  16 juli 2019
  Bjarne Rieber avslo bud på 61 millioner for prakteiendom i Fana
 • av Aurora Berg
  DEL

  Mindre arbeidsledighet i Vestland

  Slik har arbeidsledigheten utviklet seg de siste tre månedene.
  Slik har arbeidsledigheten utviklet seg de siste tre månedene.
  FOTO: Skjermbilde Nav

  I følge tall fra Nav Vestland, har arbeidsledigheten i fylket sunket.

  I april var antallet helt arbeidsledige 31.352, men i mai har tallet sunket til 20.677.

  Tallet på antall delvis arbeidsledige har økt fra 15.333 i april, til 18.792 i mai.

 • av NTB
  DEL

  65.600 færre arbeidsledige i mai, ifølge Nav

  Torbjørn Røe Isaksen (H).
  Torbjørn Røe Isaksen (H).
  FOTO: NTB Scanpix

  Det er nå 355.400 helt eller delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det utgjør 12,6 prosent av arbeidsstyrken og er 65.600 færre fra april.

  181.500 personer er registrert som helt ledige hos Nav. Det utgjør 6,4 prosent av arbeidsstyrken.

  Nedgangen i arbeidsledigheten skyldes i hovedsak færre permitterte.

  Langt færre registrerte seg som nye arbeidssøkere hos Nav i mai sammenlignet med april. Av disse er litt mer enn halvparten permitterte og andelen har minket kraftig siden april, da tre av fire var permitterte.

  – Arbeidsledigheten er fortsatt historisk høy, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

 • av NTB
  DEL

  Laveste antall overnattinger noen gang

  Radisson Blu Oslo Plaza har dannet et lyshjerte i vinduene på sitt hotell. Covid-19-viruset påvirker hotellbransjen hardt.
  Radisson Blu Oslo Plaza har dannet et lyshjerte i vinduene på sitt hotell. Covid-19-viruset påvirker hotellbransjen hardt.
  FOTO: NTB scanpix

  Aldri før er det målt så lavt antall overnattinger i april som i år. Verst gikk det ut over hotellene, som hadde en nedgang på 87 prosent.

  Det var rundt 330.000 overnattinger ved de kommersielle overnattingsvirksomhetene i april i år. Det er hele 84 prosent færre enn i april i fjor. Antallet er det laveste som er målt i en april-måned siden Statistisk sentralbyrå (SSB) startet målingene i 1985.

  – Dette fallet kommer etter en svært krevende mars-måned, da overnattingene falt med 55 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, sier rådgiver Jarle Kvile i SSB.

  Nedgangen skyldes blant annet at mange virksomheter måtte stenge da myndighetene 12. mars satte inne svært inngripende restriksjoner for å begrense spredning av koronaviruset. Sammenlignet med i fjor var rundt 20 prosent færre overnattingsvirksomheter åpne i år.

  Antall hotellovernattinger i april ble redusert med nesten 1,4 millioner – tilsvarende en nedgang på 87 prosent fra april i året før. Overnattinger på campingplasser gikk ned 73 prosent, mens antall overnattinger i hyttegrender og på vandrerhjem falt med 81 prosent.

 1. DIREKTE

  Kritiserer krisepakken: – Tafatt, grå og usosial

 1. Næringsliv direkte
 2. Webview