Politikken direkte

Festet innlegg
Svarer politimesteren: – Et veldig spesielt år
15. mars kl 10:08Simen Sundfjord Otterlei
DEL
Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Terje Bendiksby / NTB

Mandag luftet politimester Kaare Songstad sin frustrasjon over et uventet stramt 2023-budsjett og en «politisk detaljstyring» han mener svekker politiets muligheter til selv å velge hva de skal bruke ressursene på.

BT har siden da bedt departementet om intervju med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). De har sendt skriftlige uttalelser fra en statssekretær, og ikke svart på hvorfor Mehl ikke vil kommentere saken. Men i Politisk kvarter på NRK onsdag morgen snakker hun.

Statsråden sier hun deler Songstads «forståelse av at dette er et veldig trangt og spesielt år». Hovedårsaken er prisstigning, sier hun, noe som skal kompenseres, men foreløpig er det uvisst med hvor mye.

Mehl sier hun vil holde fast på minimumskravene til åpningstider på mindre politistasjoner, og «jobbe for flere politifolk i hele landet». Samtidig sier statsråden at regjeringen vil at politiet skal prioritere etterforskning av vold og overgrep mot barn.

I Vest politidistrikt er 30 nettovergrepssaker satt på vent i Bergen, Askøy og Øygarden, mens man ikke har gamle saker liggende i de andre geografiske delene av distriktet.

De politiansatte har bedt politikerne være tydelige på hva de vil nedprioritere.

– Det er mange oppgaver her, som ikke nødvendigvis kan settes opp mot hverandre, svarer Mehl overfor NRK, og legger til at hun vil «redusere byråkrati og konsulentbruk».

– Jeg er veldig opptatt av at politiet skal ha stor handlefrihet. Man skal være forsiktig med å øremerke midler til veldig, veldig konkrete ting, sier statsråden.

Siste innlegg
Har du tips, eller lurer du på noe om valget? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send inn
 • Tron Strand
  DEL
  Mer kontroll med masseovervåkingen
  Sjef for Etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

  Regjeringen fremmet fredag forslag om lovendring som gjør at den militære Etterretningstjenesten kan starte overvåking av datatrafikk.

  Forslaget er ventet å bli vedtatt av Stortinget før sommeren. BT har i en rekke artikler fortalt at myndighetene i det stille har økt overvåkningen av norske innbyggere.

  Overvåking av datatrafikk omfatter i realiteten all elektronisk kommunikasjon. Regjeringen foreslår nå strengere domstolskontroll på to områder: Domstolene skal behandle tillatelse til innhenting av data i bulk – og vurdere innhenting av kommunikasjon i saker med kildevern.

  teaser
  13. mars
  Alt som blir sendt over internett kan lagres. Nå øker staten overvåkingen.
 • Anders Haga
  DEL
  Finner ikke midler til ny vei- og jernbane
  Ny vei og bane på strekningen Arna–Stanghelle langs E16 er ikke prioritert. Foto: RED ANT / STATENS VEGVESEN

  Fredag ettermiddag har transportetatene lagt frem sine forslag til hva som skal prioriteres i den neste Nasjonale transportplanen som strekker seg fra 2025 til 2036.

  Det er denne planen som legger grunnlaget for hvilke samferdselsprosjekter som skal prioriteres det neste tiåret. I sitt forslag finner ikke etatene rom til å prioritere oppstart av ny vei- og jernbane mellom Arna og Stanghelle.

  I sin rapport skriver Statens vegvesen at dette prosjektet har «relativt lav beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet». De peker også på at Jernbanedirektoratet mener det er rom for å starte ett stort prosjekt i andre periode av planen, og at Ringeriksbanen da vurderes sim mest aktuell.

  «Når det gjelder Arna - Stanghelle mener Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet at prosjektet er blant dem som bør vurderes på nytt ved neste revisjon av Nasjonal transportplan, ettersom det ikke er rom for oppstart første seksårsperiode».

  Vegvesenet skriver at de vil vurdere mulighetene for å utbedre dagens vei med flere skredsikringstiltak:

  «Eksisterende vei er svært utsatt for skred og har mange trafikkulykker. I tillegg tilfredsstiller ikke tunnelene på dagens E16 tunnelsikkerhetsforskriften».

 • Kjetil Gillesvik
  DEL
  Vegvesenet mener Bybanen til Åsane må vente
  Slik kan holdeplassen på Eidsvåg bli seende ut, ifølge nye illustrasjoner fra plan og bygningsetaten i Bergen kommune. Foto: Bergen kommune

  I dag leverte Statens vegvesen sitt forslag til ny Nasjonal transportplan. Her har de prioritert prosjekter ut fra tre økonomiske rammer. I den rammen med mest penger har Bybanen til Åsane først byggestart i 2030. Det gir fullføring en gang etter 2036.

  I rammen med minst penger er ikke prosjektet prioritert i det hele tatt, mens det midtre alternativet foreslår oppstart først i 2032.

  En forutsetning for at Bybanen til Åsane i det hele tatt kan bygges er at en får på plass en forlengelse av Fløyfjelltunnelen. Dette har oppstart i 2027 og 2029 i rammene med mest penger, og ingen oppstart i rammen med minst penger.

 • Anders Haga
  DEL
  Trym Aafløy klarer ikke stille til gjenvalg
  Trym Aafløy Foto: Ørjan Deisz

  I en pressmelding gjør den tidligere FNB-toppen i Bergen det klart at han ikke stiller til valg i høst.

  For fire år siden gjorde partiet hans Folkeaksjonen nei til mer bompenger et brakvalg i Bergen. Underveis i bystyreperioden brøt imidlertid Aafløy med sitt tidligere parti og møtte i bystyret som «uavhengig».

  Aafløy hadde planer om å stille en ny liste sammen med den andre tidligere FNB-politikeren Knut Inge Andersen, som nylig gjorde det klart at han heller stiller for Pensjonistpartiet. Det fikk konsekvenser for Aafløy også. Å samle nok stemmer til å stille liste har vist seg å være vanskelig, melder Aafløy.

  «Jeg har fremdeles stort politisk engasjement for byen og regionen vår, spesielt innen saker som gjelder familie, næringsliv og samferdsel. Men mulighet for påvirkning av politikken krever en viss størrelse på en partigruppe. Å komme inn som enkeltrepresentant, gir liten påvirkningsmulighet og da mener jeg hele hensikten med å delta politisk faller bort», skriver han i en pressemelding.

 • Erik Fossen
  DEL
  Bybane-skepsis ved Åsane senter
  Solbjørg Dahl og Lisbeth Ahmer Apesland (fra v.) ser ikke for seg å bruke bybanelinjen fra Åsane. Foto: Tor Høvik

  – Bybane til Åsane? Da er ikke vi her!

  Lisbeth Ahmer Apesland (snart 69) ler godt. Hverken hun eller venninnen Solbjørg Dahl (68) gjør regning med å løse billett på en fremtidig bybanelinje til Åsane, som tidligst kan stå ferdig i 2032.

  – Nei, da triller vi rundt med rullestol og rullator, mener Apesland.

  Latteren sitter løst i røykekroken utenfor Åsane senter. Dahl forteller at hun aldri har tatt Bybanen. Hun håper fremdeles man unngår å legge skinner langs Torget og Bryggen.

  – Men vi må vel tenke på de som kommer etter oss. At de kan få det litt kjekt med en bybane hit.

  Prislappen på 21 milliarder synes hun imidlertid blir for mye.

  – Kan de ikke bruke pengene på noe annet? Eldreomsorgen, for eksempel!

 • Anders Haga
  DEL
  Kommunetopp: – Er blitt enda tryggere på bybaneplanen
  Tarje Iversen Wanvik er direktør i plan- og bygningsetaten. Foto: Tor Høvik

  På presentasjonen viser etatsdirektør Tarje Wanvik frem hvordan de har jobbet med bybaneplanen.

  En rekke offentlige instanser har nemlig protestert i forkant, blant dem Statens vegvesen, Riksantikvaren, fylkeskommunen og Bane NOR. Wanvik forteller at de har ryddet unna nesten all motstanden i forbindelse med bybanerapporten. Det eneste som gjenstår nå er spørsmålet om det skal bygges et lokk over motorveien i Eidsvåg. Dette overlater fagfolkene til politikerne i byrådet å løse.

  Et sentralt spørsmål er Riksantikvarens uro knyttet til Bybanens ferd over Bryggen. Kommunen har gjort flere nye undersøkelser i det siste.

  – De supplerende grunnundersøkelsene har gjort oss enda tryggere på planen, sier han.

 • Anders Haga
  DEL
  Bybanen til Åsane øker med milliardbeløp
  Slik kan det underjordiske stoppet på Sandviken se ut, dersom planen blir vedtatt. Foto: Bergen kommune

  I forbindelse med at fagfolkene legger frem bybaneplanen fredag formiddag, presenterer de også et nytt kostnadsanslag.

  Den siste prisen til kommunen for Åsanetraseen er 21 milliarder kroner.

  Det er en økning på 3,3 milliarder sammenlignet med prisen som ble presentert i fjor.

  «Økningene skyldes i hovedsak den generelle prisveksten. Det er også noen justeringer i planforslaget som medfører økte kostnader, og noen som gir reduserte kostnader», skriver fagfolkene i presentasjonen.

 • Marita Ramsvik
  DEL
  Se bildene: Legger frem ny plan for Bybanen til Åsane
  Slik ser planetaten for seg at Kaiområdet langs Bryggen kan se ut dersom reguleringsplanen blir vedtatt. Foto: Bergen kommune

  Fredag klokken 11 skal Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune presentere sitt reviderte planforslag for Bybanen til Åsane.

  Kommunen har i den forbindelse invitert til en pressebrief.

  Planarbeidet har tatt nærmere fem år å lage.

  Banen skal etter planen gå fra Kaigaten i Bergen sentrum til Vågsbotn i Åsane. Reisetiden vil kunne ta ca. 17 minutter fra Torget til Åsane.

  Tarje Iversen Wanvik, direktør i Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune, opplyser at kommunen har fått over 400 merknader til planene.

  Videre forteller han at etaten vil presentere et nytt kostnadsanslag.

  Slik kan holdeplassområdet ved Rådhuset i Kaigaten se ut. Foto: Bergen kommune
  Ny illustrasjon av holdeplassen på Åsane terminal. Foto: Bergen kommune
 • NTB
  DEL
  Røykeforbudet kan strammes kraftig inn
  Regjeringen går inn for totalt røykeforbud på lekeplasser, idrettsanlegg, holdeplasser og i privatbiler med barn. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

  Regjeringen går inn for totalt røykeforbud på lekeplasser, idrettsanlegg, holdeplasser og i privatbiler med barn.

  Det vil fremgå av den nye Folkehelsemeldingen, som helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) legger frem fredag.

  – Nå knepper vi til et hakk for å unngå at nye generasjoner begynner med tobakksprodukter og blir nikotinavhengig, sier Kjerkol til VG.

  Målet er en tobakksfri generasjon for dem som er født i 2010 og senere.

  – Dette er de største tobakksgrepene siden røykeloven ble innført. Det sender er helt tydelig signal om at røyking er svært helseskadelig og uønsket i Norge, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL, tidligere Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, i en kommentar til NTB.

  Regjeringen kommer i meldingen til å vise at de vil verne fremtidige generasjoner mot all passiv røyking.

  Tiltakene gjelder røykeforbud i privatbiler med barn, lekeplasser, idrettsområder, holdeplasser og fellesarealer i leilighetskomplekser.

  I tillegg ønsker regjeringen et forbud mot nettsalg av tobakksvarer og e-sigaretter, standardisert innpakning og forbud mot smakstilsetninger for e-sigaretter og innføring av et nasjonalt program for røykeslutt med gratis legemidler og veiledning.

  Forslagene om utvidelse av røykeforbudene var på høring i 2021. Regjeringen må nå søke støtte på Stortinget for å oppnå flertall for forslaget sitt.

 • NTB
  DEL
  Solberg: Uaktuelt for Høyre å bli med på regjeringens forslag til lakseskatt
  Erna Solberg vil reversere regjeringens forslag til lakseskatt. Foto: Alf Simensen / NTB

  Partileder Erna Solberg (H) åpner for reversering av lakseskatten hvis Høyre kommer i regjering i 2025.

  Regjeringens invitasjon til et bredt forlik om lakseskatt er blitt lunkent mottatt av partiene både på høyresiden og venstresiden.

  – Enhver innføring av nye skatter som nå skjer mot Høyres vilje, vil være opp til vurdering hvis velgerne stemmer oss inn i regjering i 2025. På akkurat dette området har vi alternative løsninger, som også næringen selv har tatt til orde for, sier Solberg til NRK.

  Hun sier at dersom regjeringen inviterer til formelle samtaler, er Høyre forberedt på å gå i møter.

  – Det er uaktuelt for Høyre å være med på forslaget som er lagt frem nå. Vi er enige i at næringen kan skatte mer, det sier også næringen selv, men vi mener regjeringen må være åpne for å utrede flere modeller og måter å gjøre dette på. Og da særlig forslaget om en inntektsgradert produksjonsavgift, sier Solberg.

Publisert: