Politikken direkte

Festet innlegg
BA-måling: Høyre dobbelt så stort som Ap i Bergen
i dag kl 07:41av NTB
DEL
Mens Ap og byrådsleder Roger Valhammer gjør det elendig på den siste bergensmålingen, har Høyre medvind i vestlandshovedstaden. Arkivfoto: Marit Hommedal / NTB

Mens Ap på 16 prosent gjør det dårligere enn på 100 år i en meningsmåling i Bergen, gjør Høyre et byks til 32,6 prosent.

Etter en dramatisk nominasjonskamp i Bergen Høyre nylig, kan listetopp Christine Meyer glede seg over at nesten en tredel av bergenserne vil stemme på partiet hennes, ifølge en måling fra Bergensavisen.

– Vi skal jobbe hardt for å beholde dette, sier Meyer.

For Ap og byrådsleder Roger Valhammer er tallene fra Sentio lite lystig lesing. Med en nedgang på 2,3 prosentpoeng havner partiet på 16 prosent.

BTs junimåling som ble omtalt for en knapp uke siden, viste et helt annet bilde: i den målingen gikk Høyre litt ned, mens Ap holdt stand.

Siste innlegg
Har du tips, eller lurer du på noe om valget? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send inn
 • av NTB
  DEL
  Oppbygging av kornlager kan ta sju år
  Etablering av et beredskapslager med nok korn for et halvt års forbruk krever bygging av et nytt lager og vil trolig ta sju år, ifølge Landbruksdirektoratet. Illustrasjonsfoto: Fredrik Varfjell / NTB

  Det kan ta sju år å få på plass et beredskapslager med 165.000 tonn matkorn, nok for et halvt års forbruk, viser en rapport.

  Landbruksdirektoratet har anbefalt at det bygges opp et slikt beredskapslager, skriver Nationen. En kartlegging direktoratet har gjennomført, viser at det ikke er nok ledig lagerkapasitet for korn i Norge i dag.

  Nord-Europas største kornlag – Stavanger havnesilo – kan lagre 190.000 tonn korn, men er i kommersiell bruk. Felleskjøpet Agri anslår at siloen har omtrent 50.000 tonn i ledig kapasitet som kan brukes til beredskapslager. Samtidig er siloen i ferd med på bli regulert til boliger.

  – Vi tør ikke å kalkulere med at siloen er tilgjengelig etter 2026, sier seniorrådgiver og prosjektleder for rapporten, Mari Vengnes.

  Uten siloen i Stavanger er det vanskelig å oppdrive ledig lagerkapasitet til mer en to måneders forbruk eller rundt 55.000 tonn, ifølge rapporten. Å bygge et nytt lager for ytterligere 110.000 tonn korn anslås å ta sju år fra en beslutning om utbygging er tatt.

  Et tomånederslager basert på ledig kapasitet kan etableres i løpet av 2023 eller 2024, sier Vengnes.

 • av Kjetil Gillesvik
  DEL
  Vegvesenet aksepterer klippingen av Ringvei øst

  22. juni vedtok bystyret i Bergen å dele opp kommunedelplanen mellom Arna og Vågsbotn. Dette innebærer at deler av strekningen mellom Arna og Vågsbotn ikke er vedtatt. I forkant av bystyremøtet varslet Statens vegvesen at de ville be departementet om å overkjøre bystyret hvis ikke anbefalingene deres ble tatt til følge.

  Det hele skulle vise seg å være tomme trusler. På et styringsmøte mandag denne uken besluttet Statens vegvesen at de likevel ikke vil be departementet om å bruke statlige planvirkemidler på strekningen.

  – Beslutningen vår er tatt med bakgrunn i prioritert utbyggingsrekkefølge for Ringveg øst, og at bygging av delstrekningen Arna-Vågsbotn kan ligge lengre frem i tid enn det vi så for oss ved oppstart av planarbeidet, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik.

  Han opplyser at strekningene Vågsbotn-Klauvaneset og Fjøsanger-Arna vil bli prioritert før Arna-Vågsbotn. I en handlingsplan fra Vegvesenet fremgår det at verken Fjøsanger-Arna eller Arna-Vågsbotn er planlagt ferdigstilt innen 2040.

 • av Trygve Opheim og NTB
  DEL
  Stortingets direktør vedtar gebyr fra Datatilsynet og sier opp sin stilling
  Stortingets direktør, Marianne Andreassen, sier opp sin stilling. Foto: Terje Pedersen / NTB

  Høsten 2020 ble Stortinget utsatt for datainnbrudd, hvor personopplysninger fra 13 e-postkontoer kunne være på avveie. Etterforskningen fra PST pekte mot at Russland kunne stå bak angrepet.

  Datatilsynet varslet i januar et gebyr på to millioner kroner for manglende sikkerhetsnivå.

  – Vår konklusjon er at stortingsadministrasjonen ikke gjennomførte egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, sier konstituert direktør Janne Stang Dahl i Datatilsynet.

  Stortingets direktør, Marianne Andreassen, vedtar gebyret. Hun sier også opp sin egen stilling.

  – Jeg har kommet til at jeg ønsker å ta ansvar ved å si opp min stilling. Angrepet avdekket at det ikke var tilstrekkelig IT-sikkerhet på Stortinget i 2020. Det er gjennomført store forbedringer i IT-sikkerheten på Stortinget siden den gangen. Likevel har jeg kommet til at Stortinget som institusjon er best tjent med å få en ny direktør som kan videreføre forbedringsarbeidet på bred front uten et så alvorlig vedtak heftende ved seg, sier Andreassen i en pressemelding.

  Hun sier videre at hun har vært motivert til å ta sin del av ansvaret for ryddejobben Stortinget står i når det gjelder representantenes ordninger.

  – Men høy arbeidsbelastning og svært krevende saker over lang tid setter spor. Jeg har også av den grunn kommet til at en annen nå må ta dette videre.

 • av Tore Andre Kjetland Fjeldsbø
  DEL
  Begynner å sanere avfallsdeponiet på Slettebakken i august
  Det gamle deponiområdet som er markert på kartet har vært brukt som idrettsanlegg. I fremtiden skal det kunne utvikles til idretts, bolig- og næringsformål. Foto: Bjørn Erik Larsen

  Området ved Slettebakken ble brukt som kommunalt deponi for avfall mellom 1940 til 1961.

  Det har fått konsekvenser for grøntarealene rundt Slettebakken, da vann fra deponiet har siget ned i Tveitevannet.

  Tidligere prøver har vist høye konsentrasjoner av både tungmetaller og miljøgiften PCB i vannet, som ligger i et populært turområde.

  Det er Veidekke som melder om at de, i samarbeid med det belgiske selskapet DEME Environmental, har fått i oppdrag fra kommunen å sanere deponiet.

  - Veidekke har solid kompetanse og erfaring fra denne type jobber, og det har også vår belgiske samarbeidspartner skriver Veidekkes, Ingmar Austevoll, i en pressemelding.

  Arbeidet er planlagt ferdigstilt våren 2024.

 • av Kjetil Gillesvik
  DEL
  Bybanen blir dyrere: Kommunen legger frem nye kostnadstall klokken 11
  Bybanen til Åsane blir dyrere. Foto: Jannica Luoto

  Byrådet fikk i onsdagens bystyremøte kraftig kritikk for ikke å ha informert dem om tilgjengelige kostnadstall for Bybanen i Åsane. Nå har plan- og bygningsetaten i Bergen kommune innkalt til pressekonferanse. Klokken 11 i dag presenteres de nye kostnadstallene.

  Etter det BT forstår er kostnadsøkningen betydelig. Forrige tilgjengelige kostnadstall stammer fra november 2020. Den gang lød totalsummen på 12,6 milliarder kroner.

 • av Ingvild Vereide Nave
  DEL
  «Havkvartalet» får ikkje Dokken-tomta dei ønska
  A-, B- og C-tomtene på Dokken. Foto: Bergen kommune (illustrasjon)

  I staden vedtok bystyret å tildele dei tomta merka med A i kartet over. Kvartalet der dei to skal halde til har blitt kalla «Havkvartalet». Grunnen til at dei i utgangspunktet ikkje vil ha A-tomta, er fordi den ligg nærare ein potensiell framtidig bybanetrasé.

  På grunn av laboratorieutstyr som er sårbart for vibrasjonar og elektromagnetisk stråling, kan ei bybane forbi bygget vere uheldig, meiner dei.

  Byrådet på si side peika på at C-tomta ikkje er ein del av containerhamna som etter planen skal flyttast til Ågotnes, og at å gå vidare med denne tomta kan føre til krav om erstatning av infrastruktur og skape trøbbel med Bergen havn.

  Det lytta til bystyret til. Vedtaket var einstemmig.

 • av Ingvild Vereide Nave
  DEL
  Bystyret sa ja til bomstasjonar på nye E16
  Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG). Foto: Alice Bratshaug

  Onsdag sa både bergens- og fylkespolitikarane ja til bompengar for å delfinansiere ny E16 mellom Arna og Stanghelle.

  Forslaget kan bety tre nye bomstasjonar på dagens E16, og tre nye på hovudvegen som skal byggast mellom Arna og Stanghelle, om Vegvesenet følgjer planen dei har lagt fram.

  Strekket frå Arna til Trengereid skal etter planen opne i 2031. Då skal bompengeinnkrevjinga starte. Neste strekk, Trengereid–Stanghelle, kan opne i 2034.

  Bompengeinnkrevjinga skal truleg vare i 15 år. Det betyr at bomstasjonane først skal forsvinne i 2049.

  I denne perioden skal det krevjast inn 3,1 milliardar kroner.

  – Ordet bompengefinansiering gjer meg litt uvel. Trygge vegar er eit samfunnsansvar, sa gruppeleiar i Folkets parti, Cesilie Tveit, som meiner staten burde betalt alt.

 • DEL

  NAV er jo en statlig etat, i hvert fall den største og viktigste delen av etaten. Der har bystyret ikke noe de skulle ha sagt.

  Christian

  Hei, Christian!

  Det er eit godt poeng du har her. Både staten og kommunen eig Nav.

  Spesielt interessert kan lese meir om det her.

  Eg har spurt sosialbyråd Ruth Grung korleis ho skal løyse dette, no når bystyret krev lenger opningstid på Nav-kontora.

  Ho seier at staten og kommunen har eit partnarskap, og at dei saman må finne ei praktisk løysing, som også gjer at dei som treng tenester frå den statlege delen av Nav blir ivareteke. Ho trudde det skulle gå greitt å bli einige.

  Så får vi sjå kva fasiten blir. Tusen takk for meldinga di!

  av Ingvild Vereide Nave
 • av Bendik Nagel Støren
  DEL
  Stord får «praktskole» til en halv milliard
  Den nye videregående skolen på Stord blir plassert på Vabakkjen. Foto: Consto

  Fylkestinget har godkjent byggeplaner og vedtatt byggestart for en ny videregående skole på Stord.

  Skolen skal ligge på Vabakkjen sørvest for Leirvik sentrum, og skal stå ferdig i 2025.

  Prisen er 510 millioner kroner.

  Fylkesordfører Jon Askeland sier i en pressemelding at det blir en fremtidsrettet skole.

  – Skolen blir veldig kompakt med atrium og godt med dagslys, og vi får synliggjort yrkesfagene på en svært godt måte, sier han.

  Skolen skal huse 475 elever fordelt på 33 klasser. Bygget blir på to etasjer og til sammen 11.000 kvadratmeter.

  Byggestart er planlagt til januar neste år.

Publisert
BT anbefaler

VG: Seksten innstillinger hos SAS, fem hos Widerøe

Innstilte flyruter, timelange flyplasskøer og passmangel – her får du siste nytt om reisesommeren 2022.

LES SAKEN
 1. Politikken direkte
 2. Direkte