Politikken direkte

 • Festet innlegg

  Grønt lys for gigantisk postterminal på Kokstad

  22. juni 2022 17:52
  Ingvild Vereide Nave
  Slik skal det sjå ut når Posten har bygt ut den nye terminalen. Foto: PLAN1/OPUS (Illustrasjon)

  Posten ønskjer å samle terminalverksemda si på Kokstadflaten, i staden for at den er spreidd mellom Jekteviken og Mindemyren slik som i dag. Terminalen blir den største i regionen.

  I tillegg skal dagens Bring-tomt i Jekteviken bli ein del av ein ny bydel på Dokken. Derfor hastar saka.

  Byrådet kom i si innstilling med krav om at Posten berre skal ha parkering under bakken og i parkeringshus, og dessutan krav til klimautslepp, minst mogeleg asfalt og mest mogeleg grøntareal på tomta.

  Posten sitt svar på krava var å true med å flytte frå heile tomta. Dei meinte parkeringskrava ville koste dei 100 millionar ekstra.

  Bystyret sørga onsdag for å fjerne dette kravet. Diskusjonen handla i stor grad om naturinngrep vs. arbeidsplassar.

  – Reguleringsplanen er krevande med tanke på naturområdene, men dette handlar om å frigjere områder på Dokken og behalde arbeidsplassar, sa byrådsleiar Roger Valhammer (Ap).

  Området terminalen skal byggast på er i dag i stor grad grøntområde, mellom anna myr. Naturvernforbundet har protestert mot planane.

  – Det er snakk om 300 arbeidsplassar og samfunnskritisk infrastruktur. Vi skal vere ein kommune som jobbar for å behalde arbeidsplassane vi har, og tiltrekke oss fleire, sa Charlotte Spurkeland (H).

  Byrådspartiet MDG, som til og med har byutviklingsbyråden, ønska å sende planen tilbake for å finne mindre inngripande alternativ, noko bystyret sa nei til.

  – Det fins mange, og sannsynlegvis, betre område. Dette er ei ekstremt vanskeleg sak for MDG. Det er store inngrep i naturområder, sa Joakim Myklebust (MDG).

  https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/k6omLv/posten-vil-bygge-gigantisk-terminal-paa-kokstad-naa-truer-de-med-aa-skrote-den-paa-grunn-av-byraadets-miljoekrav
Siste innlegg
Har du tips, eller lurer du på noe om valget? Vi vil gjerne høre fra deg!
 • Aftenposten
  11:22

  Barneombudet: Potensielt katastrofal feil

  – Dette er ekstremt alvorlig. Bekymringsmelding sendes når noen er bekymret for omsorgen barna får. Det er derfor stor risiko for at barn som lever i uholdbare situasjoner ikke er fanget opp og gitt nødvendig hjelp, skriver barneombud Inga Bejer Engh i en epost til Aftenposten.

  Hun sier til avisen at de har vært bekymret for en stor nedgang i omsorgsovertakelser over tid. Tall fra Bufdir viser også en nedgang i sendte bekymringsmeldinger siden 2019.

  – Det må undersøkes om det er en sammenheng mellom nedgangen i bekymringsmeldinger og de tekniske problemene, skriver Engh.

  Hun forventer at Barne- og familiedepartementet raskt sikrer seg en oversikt over omfanget og «gjør alt de kan for å rette opp denne potensielt katastrofale feilen».

  teaser
  i dag 10:59
  Disse meldingene kom aldri frem
 • Bendik Nagel Støren
  10:37

  Oslo og Tromsø også rammet

  Kommunene Oslo og Tromsø er også rammet av feilen i Vismas system, skriver henholdsvis VG og TV2.

  – Vi er berørt av systemfeilen. Vi vet ikke hvor alvorlig dette kan være, sier pressekontakt for byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Ingrid Lønrusten Rogstad til VG.

  I Tromsø har de oppdaget at fire meldinger kan ha blitt slettet, sier seksjonsleder for barn og familie i Tromsø kommune, Anne Berger til TV2.

 • Bendik Nagel Støren
  10:33

  Visma: Krevende å rekonstruere informasjonen

  Kommunikasjonssjef Lage Bøhren i Visma sier det vil være krevende å rekonstruere informasjonen som har gått tapt.

  – Det har vært en situasjon der meldinger er blitt slettet etter 14 dager, av hensyn til personvern. Det betyr at for mange av meldingene så er det svært krevende å rekonstruere informasjonen.

  – Det er et arbeid som fortsetter for å avklare dette, sier han.

 • Bendik Nagel Støren
  10:29

  Visma: Ønsker ikke gå ut med hvem som bruker systemet

  Kommunene som bruker systemet til Visma vil kunne være rammet av feilen som er oppdaget.

  Visma ønsker imidlertid ikke opplyse hvilke kommuner som bruker systemet deres.

  – Vi finner det ikke naturlig å gå ut med dette nå, sier kommunikasjonssjef i Visma, Lage Bøhren.

  Hvor mange meldinger som kan ha gått tapt, ønsker han heller ikke å kommentere.

  – Vi jobber med å få en oversikt over situasjonen. Det er en alvorlig feil som har skjedd, og vi bistår våre kunder med å finne ut om og i hvilken grad de er rammet, sier han.

 • Anders Haga
  10:29

  Flere år gammel melding slettet

  Foto: Jannica Luoto

  Digitaliseringsdirektør Kjetil Århus i Bergen kommune sier det er begrenset hvor mye informasjon de har knyttet til de 21 meldingene.

  – Det eneste vi har er dato, klokkeslett og bydel.

  Selve innholdet slettes rutinemessig etter 14 dager på grunn av personvernhensyn. Ifølge Visma har feilen i systemet vært helt siden september 2020.

  Tidsrommet for de 21 meldingene Bergen kommune har fått informasjon om, strekker seg nesten tilbake til da.

  – Det første tilfellet er fra første kvartal 2021, sier Århus.

  Han sier de har fått forsikringer om at det ikke er flere meldinger for Bergens del. Hvor stort omfanget er for de andre kommunene som bruker systemet, er ikke kartlagt ennå.

 • Anders Haga
  10:10

  Ber meldere ta kontakt

  Foto: Jannica Luoto

  Barnevernsbyråd Line Berggren Jacobsen (Ap) sier hun har delt informasjon med regjeringen.

  – Jeg har orientert ministeren om situasjonen og oppfordret henne til å ta grep.

  Jacobsen sier de må kunne stole på de digitale systemene som de bruker for å følge opp barn og familiene. Kommunen har oversikt over når de slettede meldingene er sendt. De vil publisere disse tidspunktene på kommunens sider.

  – Vi ber alle som har sendt informasjon i disse tidspunktene om å ta kontakt med kommunen for videre oppfølging.

 • Bendik Nagel Støren
  10:07

  Visma: Feil i systemet siden 2020

  Visma har avdekket en svakhet i deres system for barnevernet, kalt Visma Familia. Det skriver selskapet i en pressemelding.

  Svakheten har oppstått i integrasjonen mellom Vismas system og Nasjonal portal for bekymringsmeldinger, som drives av KS.

  «Svakheten har eksistert i systemet siden integrasjonen ble satt i produksjon fra september 2020», skriver Visma.

  Svakheten har medført risiko for at bekymringsmeldinger sendt gjennom portalen i noen tilfeller ikke registreres i Familia, og dermed ikke fanges opp av den kommunale barnevernstjenesten, skriver selskapet.

  Visma har jobbet med å rette feilen siden de ble gjort oppmerksom på et tilfelle av Bergen kommune fredag 8. mai.

  Det skriver selskapet i en pressemelding.

 • Anders Haga
  10:05

  21 meldinger er borte

  Foto: Jannica Luoto

  Ifølge Bakervik har problemet rammet 24 meldinger. I tre av dem har de fått identifisert innholdet. Dermed er det 21 meldinger som ikke redegjort fort. Feilen i datasystemet strekker seg potensielt tilbake til januar 2021.

  – Dette er ekstremt alvorlig. Vi tar situasjonen på det ytterste alvor.

  Feilen ligger hos Visma og kan ikke isoleres til Bergen kommune, sier han.

  – Visma er i gang med å kartlegge det totale omfanget.

 • Anders Haga
  10:03

  – Har avdekket alvorlige feil

  Byrådsleder Rune Bakervik (Ap) sier de har avdekket alvorlige systemsvikt som kan få alvorlige konsekvenser.

  – Enkelte bekymringsmeldinger er blitt slettet uten at de har fått feilmelding eller at de er mottatt av barneverntjenesten i Bergen kommune.

  Avsenderen har fått beskjed om at meldingen er mottatt, uten at den er sendt videre. Dermed er den opprinnelige meldingen slettet etter 14 dager som følge av personvernhensyn.

Publisert: