Politikken direkte

Festet innlegg
Krever sentralisering av helsestasjonene opp i bystyret
i dag kl 10:43av Kari Pedersen
DEL

I dag kan småbarnsfamilier komme på 16 små og store helsestasjoner rundt om i Bergen. I høst starter sentraliseringen.
I dag kan småbarnsfamilier komme på 16 små og store helsestasjoner rundt om i Bergen. I høst starter sentraliseringen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Vedtaket om å samle 16 helsestasjoner i fire Familiens hus er kommet overraskende på både politikere og brukere.

Høyre og SV krever at byrådet kommer til bystyret med en sak om omorganiseringen og vil legge frem forslag om det i utvalg for helse og sosial over sommeren.

– Dette er en omlegging med store konsekvenser for brukerne, og det er ikke gjort noen risikovurdering, sier Høyres Kjersti Pettersen.

– Vi er imot omleggingen som byrådet har lagt opp til. Den er inngripende og bryter med nærhetsprinsippet, sier SVs Diane Berbain.

– De sterke reaksjonene viser at prosessen er gjennomført uten god nok medvirkning, verken fra politikere, ansatte eller brukere. Byrådet har rett og slett ikke gjort jobben sin, legger hun til.

Siste innlegg
Har du tips, eller lurer du på noe om valget? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send inn
 • av Ingvild Vereide Nave
  DEL
  No er ho byrådsleiar i Bergen
  Lubna Jaffery (Ap) er byrådsleiar i Bergen medan Roger Valhammer er i pappaperm.
  Lubna Jaffery (Ap) er byrådsleiar i Bergen medan Roger Valhammer er i pappaperm. Foto: Eirik Brekke

  Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) har denne veka gått ut i pappaperm.

  Derfor har Lubna Jaffery denne veka teke over stillinga som den øvste politiske leiaren i Bergen.

  – Eg sov litt dårleg natt til i går, for det kjem jo eit visst ansvar med jobben, og det skal ein vere medvitne på. I dag har vi hatt min første byrådskonferanse, og det har gått fint, så det skal helst gå bra. Eg skal berre passe fortet, seier nyslått byrådsleiar Lubna Jaffery.

  Ho skal ha stillinga dei neste ti vekene. Til vanleg er ho byråd for arbeid, sosial og bustad. Denne stillinga tek hennar rådgjevar Linn Kathrin Pilskog over dei neste månedane.

  – Eg synest det eit fantastisk system i Noreg som gjer at ein byrådsleiar kan ta pappaperm, og ikkje berre mammaperm, seier Jaffery.

 • av Ingvild Vereide Nave
  DEL
  Vil ha 25-årsgrense på e-sigarettar
  Helseminister Bent Høie (H) vil auka aldersgrensa på bruk av e-sigarettar.
  Helseminister Bent Høie (H) vil auka aldersgrensa på bruk av e-sigarettar. Foto: NTB

  Helseminister Bent Høie (H) vil innføre ei aldersgrense på 25 år for å bruke e-sigarettar.

  Regjeringa vil no sende eit forslag for å stramme inn reglane for e-sigarettar ut på høyring.

  – Ved å setje aldersgrensa til 25 år, vernar vi unge, men hindrar ikkje vaksne røykarar frå å velje e-sigarettar som ei skadereduserande middel, seier Høie.

  I dag er det ulovleg å selje e-sigarettar med nikotin, men dette vil bli lovleg når tobakksdirektivet trer i kraft. Det skjer truleg i starten av 2022.

  Regjeringa vil også gjere smakstilsetting forbode, og pakkedesign som tiltrekk seg unge brukarar. Mellom anna vil regjeringa forby glitter og teikneseriefigurar på pakningane.

  I tillegg vil regjeringa forby røyking i private bilar med born i, på haldeplassar og utandørs idrettsområde.

  teaser
  Mindre enn 3 time siden
  Foreslår 25-års aldersgrense for e-sigaretter
 • av Anders Haga
  DEL
  Innfører fritt skolevalg i hele landet
  Charlotte Spurkeland
  Charlotte Spurkeland Foto: Eirik Brekke

  Regjeringen vedtar at det skal bli fritt skolevalg i hele landet. Høyres Charlotte Spurkeland er strålende fornøyd.

  - Hvilken videregående skole du kan søke på, er et viktig og definerende livsvalg når du er 16 år. Mange jobber hardt for å komme inn på sitt førstevalg, og da er det urettferdig at postnummeret ditt eller politikerne i fylkeskommunen skal bestemme for deg.

  Det nye reglene, som settes i verk av Kunnskapsdepartementet før sommeren, vil gjelde for elever som søker om inntak på skolen de vil til fra våren 2022.

  Fylker som praktiserer inntak etter nærskoleprinsippet må endre sine regler fra denne tiden. Det vil imidlertid fortsatt være mulig for fylkene å operere med såkalte inntaksområder. Det skal være maks seks slike.

 • av NTB
  DEL
  Frp vil ikke svare på LOs valgspørsmål
  Frp-leder Sylvi Listhaug på partiets digitale landsmøte i mai. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
  Frp-leder Sylvi Listhaug på partiets digitale landsmøte i mai. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

  Frp er eneste parti som ikke vil svare på LOs spørsmål før valget i høst. I stedet sier partileder Sylvi Listhaug at LO fremstår som et kampanjeapparat for Ap.

  LO har i år som tidligere år stilt de store politiske partiene spørsmål om hva de mener om sakene som er trukket frem av LO-medlemmene som de viktigste i valget. Fremskrittspartiet svarte for to og fire år siden, men ikke i år, melder FriFagbevegelse, som omtalte saken først.

  «Vi registrerer at LO ber om svar på en lang rekke spørsmål. Det synes som om LO ikke ønsker en åpen politisk dialog, men heller vil være et kampanjeapparat for Arbeiderpartiet», skriver i stedet Frp-leder Listhaug i sitt svar ifølge Aftenposten.

  Spørsmålene er snevre og knyttet til venstresiden, sier Listhaug.

  LO-leder Peggy Hessen Følsvik synes det er spesielt at Frp ikke svarer. Hun kaller det sprekt av de andre partiene, særlig Høyre, som svarer, selv om de ikke er enig i det LO mener.

 • av Karoline Risnes
  DEL
  Innfører kjønnsnøytrale titler i hele fylket
  Rune Haugsdal får snart ny tittel som fylkeskommunedirektør.
  Rune Haugsdal får snart ny tittel som fylkeskommunedirektør. Foto: Rune Sævig (arkiv)

  Vestland fylkeskommune har vedtatt å innføre kjønnsnøytrale stillingstitler for alle ansatte.

  Dermed blir fylkesrådmann byttet ut med fylkeskommunedirektør.

  – Vestland fylkeskommune arbeider aktivt for å fremme likestilling og likeverd, både i samfunnet generelt og i egen virksomhet. Vi mener det er et viktig signal at dette også går frem av benevnelsen for den øverste ansvarlige lederen i fylkesadministrasjonen, sier fylkesordfører Jon Askeland.

  Som et resultat av tittelendringen, og for å unngå misforståelser, blir tittelen fylkesdirektør endret til avdelingsdirektør.

  Endringen blir innført fra 1. juli.

 • av Kjetil Gillesvik
  DEL
  Verstingvei i Sunnhordland skal rustes opp

  Vestland fylkesting har i dag bestemt at veien mellom Folgefonntunnelen og Årsnes fergekai i Kvinnherad skal rustes opp. Prosjektet har en prislapp på 500 millioner kroner. Målet er oppstart i høst og ferdigstillelse i 2023 eller 2024.

  - Vi er veldig takknemlig for at vi må kommer i gang. Dette kommer til å bli et løft, sier Hans Inge Myrvold (Sp), ordfører i Kvinnherad.

  Prosjektet er på totalt 22 kilometer og omfatter bygging av tunnel mellom Kroka og Sundal på om lag 1500 meter. Resten av strekninga består av større og mindre veiutbedringer, som å rette ut krappe svinger og utvide vegbredden.

  - Vi skulle gjerne hatt enda mer tunnel på denne strekningen, men vegstandarden og passasjemuligheter kommer til å bli betydelig forbedret, sier Myrvold.

  Han beskriver kvaliteten på dagens vei som svært dårlig.

 • av Ulrik Øen Johnsen
  DEL
  Kritisk til kommunal pengebruk
  Renate Hjortland (H) er kritisk til kommunens Tertialrapport 2021
  Renate Hjortland (H) er kritisk til kommunens Tertialrapport 2021 Foto: Bård Bøe (ARKIV)

  Renate Hjortland (H) mener at kommunens økende behov for å utvide budsjetter gir en mindre effektiv styring.

  – Kostnadsbevissthet og prosjektstyring har for liten oppmerksomhet i fremlagte investeringssaker. Høyre mener at en mer effektiv bruk av kommunens ressurser kunne levert gode tjenester til flere innenfor samme økonomiske rammer.

  Ved utløpet av 2020 hadde Bergen kommune 20,5 milliarder kroner i gjeld. Dette er nesten en milliard mer enn ved utløpet av 2019.

  – Det er feil av kommunen å påta seg unødvendige gjeldsforpliktelser ved oppkjøp av private virksomheter for eksempel Damsgårdsundet barnehage. Over 70 millioner vil denne barnehagen koste når den står ferdig. Vedtar kommunen kjøpet av Akasia-barnehagene har kommunen brukt 640 millioner kroner uten å ha fått en eneste ny barnehageplass, sier Hjortland.

  Byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn (V) avviser at budsjettet har hatt særlige kostnadsoverskridelser.

  – Det er riktig at det er noen enkeltinvesteringsprosjekter i budsjettet som har trengt en større kostnadsramme sammenliknet med tidlig fase. Men å gå fra det til å si «enorme kostnadsoverskridelser», vil jeg avvise, sier Horn.

 • av Ulrik Øen Johnsen
  DEL
  Tar oppgjør med grov hets i offentlig debatt og mot folkevalgte
  Byrådsleder Roger Valhammer sier byrådet har hets i offentlig debatt på agendaen
  Byrådsleder Roger Valhammer sier byrådet har hets i offentlig debatt på agendaen Foto: Jannica Luoto

  Bystyret diskuterte tidligere i dag viktigheten av å ta hets i offentlig debatt og mot politikere på alvor. Saken ble fremmet av Paul Richard Johannessen fra MDG.

  Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) fortalte hva byrådet gjør i forbindelse med problemstillingen.

  – Vi jobber nå sammen med politiet med oppfølging av KS-rapporten «Hatefulle ytringer og trusler mot lokale folkevalgte», fra desember 2020. Denne har en rekke tiltak og anbefalinger for folkevalgte, blant annet å senke terskelen for å anmelde saker om hets.

  Flere talere poengterte at kvinner og minoriteter er særlig utsatte for hets i den offentlige debatten og at fokus på problemet vil gjøre det enklere å stå frem og få støtte.

 • av Ulrik Øen Johnsen
  DEL
  FNB vil ha gratis bydelsbuss
  Bussene Enniken, Fenniken, Fiken og Foken gikk i Bergen sentrum i 2003
  Bussene Enniken, Fenniken, Fiken og Foken gikk i Bergen sentrum i 2003 Foto: ARNE NILSEN (ARKIV)

  Cesilie Tveit (FNB) ønsker at byrådet tar stilling til å innføre gratis småbusser lokalt i sentrum.

  Et tilbud som tidligere gikk i en fast sløyfe fra Bystasjonen, gjennom Kaigaten, Christiesgate, Småstrandgaten, Strandkaien, Strandgaten, Chr. Michelsensgate, Teatergaten og Baneveien til Nøstet.

  Thor Haakon Bakke (MDG) svarer at tilbudet som i dag leveres gjennom «Servicelinjen» er dekkende for eldre og bevegelseshemmede, men at tilbudet kan utvides og at man ønsker å forbedre et aldersvennlig transporttilbud også i sentrum.

  Forslaget fikk ikke flertall.

Publisert
BT anbefaler

Huset til Jan må rives om det blir grønt lys for ny sykkel­vei: – Føler hjelpeløshet

Politikerne vil droppe sykkelprosjekter i Bergen Sør. Jan Isaksens bolig ryker om veivesenet ikke snur.

LES SAKEN
 1. Politikken direkte
 2. Webview