Politikken direkte

Festet innlegg
Ap sikrer flertall for kommunal vindkraft-makt
04. november 2020 kl 16:37av Atle Andersson
DEL
Kommunene skal få bestemme mer i vindkraftsaker i fremtiden. Det er flertall på Stortinget for å endre dagens politikk. Bildet er fra Guleslettene vindkraftverk i kommunene Kinn og Bremanger.
Kommunene skal få bestemme mer i vindkraftsaker i fremtiden. Det er flertall på Stortinget for å endre dagens politikk. Bildet er fra Guleslettene vindkraftverk i kommunene Kinn og Bremanger. Foto: NTB (Arkiv)

Arbeiderpartiets stortingsgruppe støtter kravet om at søknader om nye vindkraftverk skal behandles etter plan- og bygningsloven.

Det betyr at det nå er flertall på Stortinget for at kommunene får avgjørelsesmyndighet i disse sakene.

I dag er det staten som har siste ord i vindkraftsaker siden de behandles etter energiloven.

En rekke ordførere og KS har krevd at denne makten må overføres til kommunene, slik den var før 2008. KS mener at dette sikrer viktige prinsipper knyttet til bærekraftig utvikling, rett til medvirkning, rettssikkerhet og folkevalgt styring.

– Jeg er veldig glad for at at det nå er flertall for at fremtidige vindkraftverk skal reguleres etter plan- og bygningsloven. Det vil kunne gi langt bedre prosesser i fremtiden, sier Ruth Grung (Ap), saksordfører for stortingsmeldingen om vindkraft.

Motstanden mot bygging av vindkraftverk har blusset opp i svært mange berørte kommuner de siste par årene.

Etter det BT erfarer, pågår det nå også forhandlinger mellom regjeringspartiene og Frp om det nye konsesjonssystemet for vindkraft. Frp har i opposisjon støttet kravet om at kommunene må få økt myndighet i disse utbyggingssakene, noe også resten av opposisjonen nå altså går inn for.

Regjeringen foreslo i stortingsmeldingen at kommuner og fylker i sterkere grad skal konsulteres underveis i prosessen, men ønsket fortsatt å behandle sakene etter energiloven.

Siste innlegg
Har du tips, eller lurer du på noe om valget? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send inn
 • av Kjetil Gillesvik
  DEL
  Verstingvei i Sunnhordland skal rustes opp

  Vestland fylkesting har i dag bestemt at veien mellom Folgefonntunnelen og Årsnes fergekai i Kvinnherad skal rustes opp. Prosjektet har en prislapp på 500 millioner kroner. Målet er oppstart i høst og ferdigstillelse i 2023 eller 2024.

  - Vi er veldig takknemlig for at vi må kommer i gang. Dette kommer til å bli et løft, sier Hans Inge Myrvold (Sp), ordfører i Kvinnherad.

  Prosjektet er på totalt 22 kilometer og omfatter bygging av tunnel mellom Kroka og Sundal på om lag 1500 meter. Resten av strekninga består av større og mindre veiutbedringer, som å rette ut krappe svinger og utvide vegbredden.

  - Vi skulle gjerne hatt enda mer tunnel på denne strekningen, men vegstandarden og passasjemuligheter kommer til å bli betydelig forbedret, sier Myrvold.

  Han beskriver kvaliteten på dagens vei som svært dårlig.

 • av Ulrik Øen Johnsen
  DEL
  Kritisk til kommunal pengebruk
  Renate Hjortland (H) er kritisk til kommunens Tertialrapport 2021
  Renate Hjortland (H) er kritisk til kommunens Tertialrapport 2021 Foto: Bård Bøe (ARKIV)

  Renate Hjortland (H) mener at kommunens økende behov for å utvide budsjetter gir en mindre effektiv styring.

  – Kostnadsbevissthet og prosjektstyring har for liten oppmerksomhet i fremlagte investeringssaker. Høyre mener at en mer effektiv bruk av kommunens ressurser kunne levert gode tjenester til flere innenfor samme økonomiske rammer.

  Ved utløpet av 2020 hadde Bergen kommune 20,5 milliarder kroner i gjeld. Dette er nesten en milliard mer enn ved utløpet av 2019.

  – Det er feil av kommunen å påta seg unødvendige gjeldsforpliktelser ved oppkjøp av private virksomheter for eksempel Damsgårdsundet barnehage. Over 70 millioner vil denne barnehagen koste når den står ferdig. Vedtar kommunen kjøpet av Akasia-barnehagene har kommunen brukt 640 millioner kroner uten å ha fått en eneste ny barnehageplass, sier Hjortland.

  Byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn (V) avviser at budsjettet har hatt særlige kostnadsoverskridelser.

  – Det er riktig at det er noen enkeltinvesteringsprosjekter i budsjettet som har trengt en større kostnadsramme sammenliknet med tidlig fase. Men å gå fra det til å si «enorme kostnadsoverskridelser», vil jeg avvise, sier Horn.

 • av Ulrik Øen Johnsen
  DEL
  Tar oppgjør med grov hets i offentlig debatt og mot folkevalgte
  Byrådsleder Roger Valhammer sier byrådet har hets i offentlig debatt på agendaen
  Byrådsleder Roger Valhammer sier byrådet har hets i offentlig debatt på agendaen Foto: Jannica Luoto

  Bystyret diskuterte tidligere i dag viktigheten av å ta hets i offentlig debatt og mot politikere på alvor. Saken ble fremmet av Paul Richard Johannessen fra MDG.

  Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) fortalte hva byrådet gjør i forbindelse med problemstillingen.

  – Vi jobber nå sammen med politiet med oppfølging av KS-rapporten «Hatefulle ytringer og trusler mot lokale folkevalgte», fra desember 2020. Denne har en rekke tiltak og anbefalinger for folkevalgte, blant annet å senke terskelen for å anmelde saker om hets.

  Flere talere poengterte at kvinner og minoriteter er særlig utsatte for hets i den offentlige debatten og at fokus på problemet vil gjøre det enklere å stå frem og få støtte.

 • av Ulrik Øen Johnsen
  DEL
  FNB vil ha gratis bydelsbuss
  Bussene Enniken, Fenniken, Fiken og Foken gikk i Bergen sentrum i 2003
  Bussene Enniken, Fenniken, Fiken og Foken gikk i Bergen sentrum i 2003 Foto: ARNE NILSEN (ARKIV)

  Cesilie Tveit (FNB) ønsker at byrådet tar stilling til å innføre gratis småbusser lokalt i sentrum.

  Et tilbud som tidligere gikk i en fast sløyfe fra Bystasjonen, gjennom Kaigaten, Christiesgate, Småstrandgaten, Strandkaien, Strandgaten, Chr. Michelsensgate, Teatergaten og Baneveien til Nøstet.

  Thor Haakon Bakke (MDG) svarer at tilbudet som i dag leveres gjennom «Servicelinjen» er dekkende for eldre og bevegelseshemmede, men at tilbudet kan utvides og at man ønsker å forbedre et aldersvennlig transporttilbud også i sentrum.

  Forslaget fikk ikke flertall.

 • av Ulrik Øen Johnsen
  DEL
  Vil ha nærbarnehage
  Byrådet utreder muligheter for nærbarnehager i Bergen
  Byrådet utreder muligheter for nærbarnehager i Bergen Foto: Petronelle Halvorsen

  Camilla Ahamath (SV) viser til oppstartsaken i ny barnehagebruksplan om å sikre barn barnehageplass i sitt nærmiljø.

  Endre Tvinnereim (Ap) forteller at nærbarnehage utredes og skal på høring høsten 2021.

  – Kjøpet av Akasia-barnehagene vil hjelpe til at dette blir mulig, skulle kjøpet bli godkjent av bystyret, sier Tvinnereim.

  BT har tidligere omtalt at det etter flere år med synkende fødselstall og en storstilt utbygging av barnehager i Bergen ikke lenger er mangel på barnehageplasser.

 • av Ulrik Øen Johnsen
  DEL
  BT dekker siste bystyremøte før sommeren

  I dag holdes siste bystyremøte i Bergen før sommerferien. BT følger møtet gjennom dagen - send oss gjerne dine spørsmål!

 • av NTB
  DEL
  Støre vil fjerne kompetansekravet for lærere
  Høyres Henrik Asheim er kritisk til at Støre vil fjerne kompetansekravet. Foto: Terje Pedersen / NTB
  Høyres Henrik Asheim er kritisk til at Støre vil fjerne kompetansekravet. Foto: Terje Pedersen / NTB

  Arbeiderpartiet sa ja da de nye kompetansekravene for lærere ble innført, men leder Jonas Gahr Støre har nå endret mening og vil fjerne kravet.

  Ved et regjeringsskifte i høst vil Arbeiderpartiet fjerne kravet før jul, skriver VG.

  – Vi vil i løpet av de første hundre dagene gå inn for å avlyse denne avskiltingen av lærere utdannet før 2014 som ikke fyller på med påkrevd fagkompetanse innen 2025, sier Støre.

  Han sier at han har endrer mening etter å ha sett konsekvensene av kravet. Også karakterkravet kan ryke.

  – Ap vil fjerne firer-kravet, og erstatte det med mer tilpassede opptakskrav, sier utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg.

  Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) reagerer på Støres utspill.

  – Dette er en helt utrolig prioritering fra Støre. Kompetansekrav er et tiltak som skal sikre alle elever retten til å bli undervist i norsk, matte og engelsk av en lærer som faktisk har studiepoeng i faget, sier Asheim til NTB.

  Han mener kompetansekravet er et tiltak som gjør at elevene lærer mer.

 • av NTB
  DEL
  Solid rødgrønt flertall på stor NRK-måling
  Jonas Gahr Støre.
  Jonas Gahr Støre. Foto: Terje Pedersen / NTB

  Partiene som ønsker regjeringsskifte, ligger an til å få 104 mandater på NRKs måling fra alle landets valgdistrikter.

  Partiene som støtter en Erna Solberg-regjering, regjeringspartiene og Frp, ligger på sin side kun an til å få 65 mandater på målingen, skriver NRK.

  Ap og SV går mest frem sammenlignet med NRKs forrige såkalte «supermåling» fra april. Begge vokser med 0,8 prosentpoeng til henholdsvis 7,8 prosent og 24,1 prosent. Sp stiger også og øker med 0,6 prosentpoeng til 17,7 prosent.

  Høyre går mest tilbake med 1,7 prosentpoeng til 23 prosent. Frp går ned 0,9 prosentpoeng til 10,2 prosent.

  Flere partier vaker også rundt sperregrensen på NRKs måling. Rødt ser på denne ut til å komme over sperregrensen og har 4,2 prosent på målingen. MDG, KrF og Venstre ligger alle under.

  600 velgere i hvert av de 19 valgdistriktene er spurt i målingen, som er gjort av Norstat. Til sammen har 11.400 svart. Målingen er utført mellom 26. mai og 11. juni.

  Resultatene for alle partier er som følger: Rødt 4,2 (+0,5), SV 7,8 (+0,8), Ap 24,1 (+0,8), Sp 17,7 (+0,6), MDG 3,7 (-0,2), KrF 3,6 (+0,2), V 2,7 (-0,2), H 23,0 (-1,7) og Frp 10,2 (-0,9).

 • av NTB
  DEL
  Rikslønnsnemnda griper inn i legevaktstriden
  President Marit Hermansen i Den norske legeforeningen mener kjennelsen fra Rikslønnsnemnda er alvorlig.
  President Marit Hermansen i Den norske legeforeningen mener kjennelsen fra Rikslønnsnemnda er alvorlig. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

  Både Legeforeningen og motparten KS er i konflikt om legevaktavtalen. Fredag besluttet Rikslønns­nemnda at avtalen forlenges uendret ut året.

  – Kjennelsen er alvorlig. Vi har vært tydelige på at arbeidstidsordningen ikke er forsvarlig. Men her prioriterer man kommunenes budsjetter over de ansattes behov for vern. Denne vurderingen må KS og staten stå til ansvar for. Vi kan ikke forsvare dette overfor våre medlemmer, sier president Marit Hermansen i Den norske legeforeningen.

  Rikslønnsnemnda, som behandler tvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn, bestemte fredag at legevaktavtalen skal forlenges ut året uendret.

  KS skriver i en pressemelding at de og Legeforeningen er enige om at vaktbelastningen på legevakt er høy, særlig for mange leger i distriktene. Men partene er ikke enige om løsningen.

  Rikslønnsnemnda har forståelse for at dagens organisering av legevakt innebærer en stor belastning for legene, men at en endring av dagens ordning trolig vil være forbundet med en mer omfattende og dyptgripende reform.

  – Rikslønnsnemndas kjennelse løser konflikten på kort sikt, men den løser ikke de grunnleggende utfordringene med legevaktavtalen, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

 • av NTB
  DEL
  Lederen i Oslo Frp trekker seg
  Leder av Oslo Frp, Peter N. Myhre, trekker seg fra vervet med umiddelbar virkning.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
  Leder av Oslo Frp, Peter N. Myhre, trekker seg fra vervet med umiddelbar virkning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

  Peter N. Myhre trekker seg som leder av Oslo Frp med umiddelbar virkning, melder Dagbladet. Han har hatt vervet siden februar i år.

  Til Dagbladet sier Myhre at det ikke ligger noen dramatikk i avgjørelsen.

  – Jeg ble bedt om å gjøre en jobb for et halvt år siden, og den jobben har jeg gjort. Det har aldri vært min intensjon å sitte som styreleder i Oslo Frp særlig lenge, sier han til avisen.

  Myhre sier at han anså jobben sin i fylkeslaget som å stabilisere Oslo Frp etter en turbulent periode. Fylkeslaget ble sent i fjor satt under administrasjon av ledelsen sentralt i Frp.

  – Nå er den jobben gjort, og jeg mener det er riktig at noen andre overtar som fylkesleder, sier Myhre.

  Andreas Meeg-Bentzen rykker nå opp som midlertidig ny fylkesleder.

Publisert
 1. Politikken direkte
 2. Webview