Politikken direkte

Siste innlegg
 • av Johannes Ruben Iden Steen
  DEL
  Gikk mot eget byråd i bybanespørsmål
  Byrådets forslag om å ta bybanen i dagen gjennom Ervik har skapt reaksjoner. I kveld ble det nedstemt.
  Byrådets forslag om å ta bybanen i dagen gjennom Ervik har skapt reaksjoner. I kveld ble det nedstemt. Foto: Skjermdump

  Som ventet stemte et flertall i bystyrets utvalg for miljø og byutvikling imot bybane i dagen i Ervik.

  Alle fire representanter fra Arbeiderpartiet stemte mot eget byråd i saken.

  Flertallet i utvalget stemte for et forslag om å gå tilbake til en løsning med tunnel. MDG, Venstre og SV stemte i mot. Sistnevnte fordi de vil vente til mandagens medlemsmøte før de tar stilling til saken.

  Samtidig ble det et ja til byrådets innstilling om å droppe tunnel mellom Åsane senter og Nyborg, og heller gå for en løsning i dagen med kryssing av E39 på bro nord for Forvatnet.

  teaser
  7. januar
  Byrådet styrer mot bybane-nederlag i Åsane
 • av NTB
  DEL
  Nok en dårlig måling for Ap
  Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran.
  Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran. Foto: NTB

  I nok en meningsmåling faller Arbeiderpartiet under tjuetallet og havner på 18,4 prosent. Det er ni prosentpoeng lavere enn resultatet i stortingsvalget i 2017.

  Det er InFact som har gjennomført målingen for Nettavisen , Bergensavisen, Nordlys og Nidaros.

  – Dette er ei skikkelig drittmåling. Det tar tid å få tilliten tilbake når den er mistet, og vi har en stor jobb å gjøre, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til Nettavisen.

  Det er den tredje målingen under tjuetallet for Ap på under én uke. Onsdag fikk partiet 19 prosent i en Opinion-måling for Dagsavisen, FriFagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå. Forrige helg vakte det oppsikt da partiet fikk bare 17,5 prosent på Nationen og Klassekampens måling

 • av Johannes Ruben Iden Steen
  DEL
  Bybanen i Åsane: Ap vender ryggen til eget byråd
  Opposisjonen ønsker bybanestopp på vestsiden av motorvegen.
  Opposisjonen ønsker bybanestopp på vestsiden av motorvegen. Foto: Bård Bøe (arkiv)

  Forrige uke skrev BT at opposisjonen i bystyret ville stemme imot forslaget om en bybane i dagens langs golfbanen i Ervik.

  Dermed så det allerede dårlig ut for byrådets forslag om å droppe bybanetunnel i Ervik.

  Nå går også Ap imot eget byråd i saken, melder BA.

  Hvis opposisjonen og Arbeiderpartiet får viljen sin, går Bybanen heller i tunnel på motsatt side av motorvegen.

  teaser
  8. oktober 2020
  Slik vil kommunen spare 100 millioner på å legge om bybanetraseen til Åsane
 • av Kari Pedersen
  DEL
  Nyhavn-saken på ekstramøte
  Høyres Hilde Onarheim hadde klart et fellesforslag om å frata byråden fullmaktene, men måtte runde av da møtet hadde vart i nesten syv timer.
  Høyres Hilde Onarheim hadde klart et fellesforslag om å frata byråden fullmaktene, men måtte runde av da møtet hadde vart i nesten syv timer. Foto: Rune Sævig (arkiv)

  Utvalg for helse og sosial rakk ikke å diskutere om flyttingen av rushavhengige til Nyhavn skal opp i bystyret eller ikke. Et forslag om å frata byråden fullmakter og la bystyret avgjøre saken lå under eventuelt.

  Da klokken nærmet seg 23 ble møtet avsluttet. To saker er utsatt til et ekstramøte 27. januar.

  Da skal utvalget diskutere Nyhavn-saken pluss et forslag fra SV om korona-høring. En eventuell høring vil ta utgangspunkt i rapporten om hvordan pandemien har påvirket tilbudet til sårbare grupper.

  teaser
  13. januar
  Vil frata sosialbyråden fullmakt: Mener flytting av rusavhengige er for dårlig begrunnet
 • av Kari Pedersen
  DEL
  Høring om krisen i etat for helsetjenester
  I vinter har det vært uro om arbeidsforholdene i etat for helsetjenester.
  I vinter har det vært uro om arbeidsforholdene i etat for helsetjenester. Foto: Bård Bøe

  Utvalg for helse og sosial vedtok seint tirsdag kveld å arrangere høring om legevakten og øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD).

  Tema for høringen blir gjennomtrekken av fagfolk og behandlingen av avvik i etat for helsetjenester.
  Høringen var et forslag fra Høyre, SV, Bompengepartiet (FNB), Frp og Turid Sveen (uavhengig) og ble støttet av Rødt og Per Jørgensen (uavhengig).

  I vinter har det vært uro om forholdene i etat for helsetjenester. Krisen toppet seg da Brita Øygard valgte å trekke seg som etatsdirektør.

  Både KrF og Ap advarte mot å pålegge etaten en høring midt i arbeidet med pandemi og vaksinering.

  - Mener dere virkelig at det er dette disse folkene skal bruke tiden sin på, sa Håkon Pettersen (KrF).

  Forslaget hans om å vente med høring til pandemien er under kontroll, fikk ikke flertall.

  teaser
  7. desember 2020
  Tre av fire sykepleiere har sluttet på ett år – 29 tidligere ansatte støtter kritiske overleger
 • av Linda Hilland
  DEL
  Vil ikke ta Vigilo i bruk før til høsten
  Bystyrerepresentant Eivind Nævdal-Bolstad er kritisk til at det tar så lang tid på å få opp en fungerende kommunikasjonskanal mellom skole og foresatte.
  Bystyrerepresentant Eivind Nævdal-Bolstad er kritisk til at det tar så lang tid på å få opp en fungerende kommunikasjonskanal mellom skole og foresatte. Foto: Ørjan Deisz.

  I Bergen er Vigiloappen fortsatt ikke tatt i bruk etter det alvorlige sikkerhetsbruddet i fjor høst.

  Da avslørte BT at foreldre som ikke skulle ha det, fikk tilgang på informasjon om egne barn gjennom dette systemet.

  På tirsdagens utvalg for barnehage, skole og idrett tok bystyrerepresentant Eivind Nævdal-Bolstad igjen opp spørsmålet om når Vigiloappen kan tas i bruk.

  – Dagens situasjon i skolen er uoversiktlig for både lærere og foresatte, og endringer kan skje raskt. Byråden må få på plass en velfungerende kommunikasjonskanal. Det er halvannet år siden den stengte ned. Vi er utålmodige. Andre kommuner har tatt appen i bruk, sa Nævdal-Bolstad i utvalget.

  Skolebyråd Endre Tvinnereim påpekte sitt svar at merarbeid etter sikkerhetsbruddet har ført til en utvidet prosjektperiode. Innføringen av systemet har også tatt lenger tid enn vanlig. Planen var å relansere kommunikasjonsappen våren 2021. Planlagt oppstart er nå høsten 2021.

  BA omtalte utsettelsen først.

  – Andre kommuner har ansatt folk til å vaske lister manuelt. Det ønsker ikke vi. Vi må få dette automatisert. Der er vi ikke enda. Jeg er opptatt av personvern. Vi må ha løsninger som er sikre, sa Tvinnereim i møtet.

  Han opplyser at det jobbes systematisk videre med fremdrift.

  – Prosjektgruppen har hele tiden hatt særlig oppmerksomhet på å sikre personvern og god informasjonssikkerhet i systemet. Etter at alle nødvendige funksjoner og prosedyrer er på plass, og løsningen er grundig testet, vil det være aktuelt å relansere Vigiloappen.

  Kostnaden ved den forlengede prosjektperioden er estimert til 3,6 millioner kroner.

  teaser
  17. september 2020
  Bergen kommune tør ikke ta Vigilo i bruk nå. Men det gjør Askøy.
 • av Linda Hilland
  DEL
  SV krever høring etter korona-rapport
  Bystyrerepresentant Diane Berbain (SV).
  Bystyrerepresentant Diane Berbain (SV). Foto: Elias Dalen

  SV vil ha all informasjon på bordet om hva som skjedde i forbindelse med nedstengingen av sosiale tjenester i Bergen kommune under koronapandemien.

  Nedstengingen førte til at sårbare grupper ikke har fått tilbudet de har krav på. Det viste en foreløpig rapport BT tidligere har omtalt.

  Mandag ble den endelige rapporten offentlig. Konklusjonene er de samme: Det har vært vanskelig å sikre akuttoppfølging, ressurssvake brukergrupper har ikke blitt fulgt opp og konsekvenser at å stenge sosiale tjenester er ikke vurdert godt nok.

  Onsdag, i utvalg for helse og sosial, vil SV foreslå en høring på bakgrunn av funnene i rapporten.

  – Rapporten bekrefter det vi hele tiden har fryktet. At brukere ikke har fått den hjelpen de har hatt behov for. SV har tatt opp dette med byråden ved flere anledninger, men har fått forsikringer om at de sosiale tjenestene fungerer, sier bystyrerepresentant Diane Berbain (SV).

  – Vi trenger å vite hva som har skjedd i denne saken. Har byråden forstått alvoret i situasjonen? Hvilke beslutninger ble gjennomført og hva slags risikovurdering som ble gjort før nedstengingen, spør bystyrerepresentanten.

  – Dersom utvalget ønsker en høring stiller jeg meg positivt til det. Det er utrolig viktig at vi lærer av det som har skjedd. En høring kan være med å bidra til læring, og jeg stiller selvsagt om jeg blir invitert, skriver byråd Lubna Jaffery (Ap) i en e-post til BT.

  teaser
  14. oktober 2020
  Nav vil stenge fire av fem kundemottak i Bergen. – Slår beina under de aller svakeste.
 • av Kristin Jansen
  DEL
  Krever svar om Fridalen skole
  Fridalen skole har fått kritikk for håndtering av mobbesaker.
  Fridalen skole har fått kritikk for håndtering av mobbesaker. Foto: Paul S: Amundsen

  Fridalen skole har hatt store utfordringer med å håndtere skolemiljø og mobbing de siste årene. Skolen har blant annet fått hard kritikk av fylkesmannen i forbindelse med dette.

  Nå blir situasjonen på Fridalen skole tema på et eget møte i Utvalg for barnehage, skole og idrett.

  Utvalget skal få orientering om kartlegging av brudd i håndteringen av mobbesaker og vold, om arbeidsmiljøet ved skolen og om tro og livssynsaktører som har tilbud ved skolen.

  - Det er flere forhold ved Fridalen skole vi ønsker mer informasjon om, og tidligere saker i BT har også vist at skolen har hatt en rekke utfordringer. Jeg håper møtet vil gi oss svar på hva situasjonen er nå, og ikke minst hvilke tiltak byrådsavdelingen har satt i verk, sier Eivind Nævdal-Bolstad (H).

  Han har sammen med Mikkel Grüner (SV) og Cesilie Tveit (FNB) tatt initiativet til møtet.

 • av Pål Andreas Mæland
  DEL
  Nei til domstol-kutt i Nordfjord
  Justisminister Monica Mæland avviser at det blir kutt ved Nordfjord Jordskifterett.
  Justisminister Monica Mæland avviser at det blir kutt ved Nordfjord Jordskifterett. Foto: Paul Sigve Amundsen (arkiv)

  Rettsmiljøet i Nordfjord skal haldast oppe, skriv justisminister Monica Mæland i eit svar til Stortinget.

  – Eg er særs godt nøgd med at justisminister Monica Mæland har sett skåpet lynraskt på plass, og slått fast at Domstolsadministrasjonen sitt framlegg om å kutte i kjerneverksemda ved Nordjord Jordskifterett er i strid med Stortinget sitt vedtak om Domstolsreformen. Dermed har Stad kommune fått fullt gjennomslag for vårt syn, skriv ordførar i Stad, Alfred Bjørlo (V) i ei pressemelding.

  Bjørlo tok opp saka med justisministeren i romjula, etter at Domstolsadministrasjonen varsla stillingskutt ved Nordfjord Jordskifterett i 2021.

  Justisministeren har avklart saka i svar på skriftleg spørsmål frå Stortinget 8. januar. Her skriv justisministeren at «..nivået på dagens antall årsverk knyttet til kjernevirksomheten skal opprettholdes».

 • av Linda Hilland
  DEL
  Han blir Trym Aafløys etterfølger
  Tore Landmark overtar nestledervervet etter Trym Aafløy i Utvalg for miljø- og byutvikling.
  Tore Landmark overtar nestledervervet etter Trym Aafløy i Utvalg for miljø- og byutvikling. Foto: Jannica Luoto

  Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) er i ferd med å stable seg på beina igjen etter Trym Aafløys overraskende utmeldelse rett før jul. Onsdag ettermiddag samlet bystyregruppen seg for å ta stilling til hvem som skal overta Aafløys verv som nestleder i Utvalg for miljø- og byutvikling (UMBY).

  FNB har enstemmig gått inn for at Tore Landmark skal overta nestvervet, da vervet tilhører partiet, ikke representanten.

  Cesilie Tveit er valgt til ny leder for bystyregruppen til FNB.

  Landmark jobber som telemontør og er bosatt i Indre Arna. Han må nå ta permisjon fra jobben for gå inn i heltidsvervet som gir han en årslønn på 893.000 kroner.

  – Jeg ser frem til å drive med politikk på heltid. Det blir nok nesten som en livsstil, sier Landmark som aldri tidligere har vært politisk aktiv.

  FNB vil ikke nøye seg med å ta lønnen fra Aafløy. De er innstilt på å kaste ham ut fra Utvalg for miljø og byutvikling.

  – Vi ønsker å ha to representanter i hvert utvalg. I tillegg til Landmark har vi innstilt Christian Rolland, sier Tveit.

  Det betyr at Trym Aafløy og Rolf Erik Scott må ut av UMBY.

  – For FNB er det viktig å ha to representanter i dette utvalget. Det er bompengesaken som er grunnlaget for partiet, og det er der denne saken debatteres, sier Tveit.

  FNB sin bystyregruppe var enstemmig i sin innstilling. Saken skal endelig avgjøres i bystyret 27. januar.

  Trym Aafløy skriver i en SMS til BT at han ikke ønsker å uttale seg om saken.

  teaser
  5. januar
  Han vil bli Trym Aafløys etterfølger
  teaser
  17. desember 2020
  Trym Aafløy mister trolig lønnen på over 900.000 kroner
Publisert
BT anbefaler

For ni måneder siden gjorde trebarnsfaren lett 50 armhevinger. Så begynte kroppen hans å dø.

ALS er et beist av en sykdom. Den er sjelden, men ikke sjeldnere enn at den hvert år sniker seg inn i kroppen til 150…

LES SAKEN
 1. Politikken direkte
 2. Webview