Politikken direkte

Festet innlegg
Advarer mot hastebehandling av vindkraftsaker
i dag kl 16:42av Atle Andersson
DEL
FOTO: NTB Scanpix

Vindkraftbransjens interesseorganisasjon Norwea har bedt statsministeren og flere statsråder om å fremskynde behandlingen av flere prosjekter i lys av koronakrisen.

Norwea ber myndighetene om å hastebehandle godkjenning av vindkraftverk som ligger til avgjørelse i Olje- og energidepartementet, fremgår det av brevet som først ble omtalt av abcnyheter.no.

Norwea begrunner fremstøtet med at dette kan gi oppdrag til norske firmaer som har kommet i krise som følge av koronaepidemien. Organisasjonen mener en en forsvarlig, men rask saksbehandling kan føre til at arbeidsplasser i Norge kan reddes.

Vindkraftmotstanderne i Motvind Norge og La Naturen Leve reagerer skarpt på innholdet i brevet. De sendte mandag et brev til regjeringen der de advarer mot å gi bransjen det organisasjonene kaller «særfordeler».

De hevder videre at Norweas henvendelse ikke er tuftet på omsorg for norske entreprenører, men på et ønske om å sikre inntektsgrunnlaget for medlemsbedriftene og utenlandske investorer.

«Det er imidlertid ingen grunn til

bedriftsøkonomisk bekymring når man ser på de eventyrlige superprofitter de høster fra salg


av vindkraftverkene til utenlandske investorer», skriver Motvind.

Siste innlegg
 • av NTB og E24
  DEL

  Stortinget setter bom for Northconnect

  Energipolitisk talsperson Espen Barth Eide (Ap).
  Energipolitisk talsperson Espen Barth Eide (Ap).
  FOTO: NTB scanpix

  Stortingsflertallet går inn for at alle fremtidige utenlandskabler må eies og driftes av Statnett. Det setter i praksis en stopper for Northconnect.

  Et flertall bestående av alle partier på Stortinget unntatt Frp og Rødt stiller seg bak kravet.

  De sju partiene ber regjeringen om snarest å legge fram forslag om endring i energiloven som sikrer Statnetts monopol på å eie og drifte alle framtidige utenlandskabler.

  – Summen av dette betyr at Northconnect er utelukket, sier Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide til NTB.

  Før helgen informerte Olje- og energidepartementet selskapet Northconnect at de ikke har tiltrekkelig grunnlag for å fatte vedtak i konsesjonssaken.

  Northconnect er en planlagt strømforbindelse mellom Skottland og Norge, og skulle etter planen ha en kapasitet på 1400 megawatt.

  Olje- og energiminister Tina Bru (H) sa at tilstrekkelig grunnlag for en beslutning rundt konsesjonssøknadene ikke kunne tas før man hadde høstet erfaringer med virkningen på kraftsystemet av de to kablene som er under bygging.

  Statnett bygger for tiden ut en strømkabel mellom Norge og Tyskland, Nordlink som skal være klar i 2020. I tillegg bygger selskapet ut kabelen North Sea Link til Storbritannia som skal være ferdig i 2021.

  teaser
  25 mars
  Derfor legger hun Northconnect på is

 • av Pål Andreas Mæland
  DEL

  Kommunene kan tape 20 milliarder på koronakrisen

  Karin Andersen mener regjeringen må komme med egen krisepakke til kommunene raskt.
  Karin Andersen mener regjeringen må komme med egen krisepakke til kommunene raskt.
  FOTO: SV

  KS anslår at kommuner og fylkeskommuner får økte kostnader på mellom 17 og 22 milliarder kroner som følge av koronakrisen. Nå krever SV en krisepakke til kommunene.

  - Nå må Stortinget gjøre den jobben regjeirngen ikke har gjort. Vi mener det må komme minst 10 milliarder kroner til kommunene nå med en gang, sier Karin Andersen (SV), leder i kommunalkomiteen på Stortinget.

  Hun mener dessuten at staten må garantere til kommunene at de vil bli kompensert for svikten i skatteinntekter i forhold til det budsjetterte.

  - Kommuner har ikke lov til å drive med underskudd. Så når inntektene svikter, må de kutte kostnader. Det siste Norge trenger nå, er at også kommunene begynner å permittere folk. Dessuten vil jo det gå hardt ut over tjenestetilbudet som innbyggerne er avhengige av, sier Andersen.

  Regjeringen har sagt den vil komme tilbake til kommuneøkonomien i mai, da revidert nasjonalbudsjett legges frem.

  - Det er for seint. Da kan mange kommuner allerede være i store problemer. Vi ønsker ikke at de skal måtte låne penger for å betale ut lønn, sier Andersen.

 • av Pål Andreas Mæland
  DEL

  Regjeringen vedtok Ringeriksbanen

   En del av prosjektet er å bygge nytt stasjonsområde i Hønefoss, her sett fra øst mot vest. Den gamle stasjonsbygningen ses oppe ved sporene, i gult.
  En del av prosjektet er å bygge nytt stasjonsområde i Hønefoss, her sett fra øst mot vest. Den gamle stasjonsbygningen ses oppe ved sporene, i gult.
  FOTO: Bane Nor

  Fredag vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet-Hønefoss.

  Banen vil forkorte reisetiden mellom Oslo og Bergen med rundt én time når den står ferdig.

  - Ringeriksbanen har vært utredet og vurdert i 30 år, men nå har vi endelig vedtatt en plan som gjør at prosjektet kan realiseres, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.
  Reguleringsplanen legger til rette for 40 km dobbeltsporet jernbane (Ringeriksbanen) fra Sandvika til Hønefoss. Planen omfatter også 16 kilometer ny firefelts motorvei.
  Leder i Forum Nye Bergensbanen, Hilde Magnusson, er glad for vedtaket, men opptatt av at banen får byggestart i 2021. Jernbanedirektoratet har foreslått byggestart 2022-26. 

  - Vi har ventet lenge nok. Dette er et prosjekt som må prioriteres på statsbudsjettet for neste år, skriver Magnusson.

  teaser
  8 oktober 2019
  To milliarder brukes på forkortingen av Bergensbanen før en spade er satt i jorden

 • av Atle Andersson
  DEL

  Gir grønt lys for vindkraft på Stad

  FOTO: Terje Pedersen, NTB Scanpix

  Olje- og energiminister Tina Bru (H) ga tirsdag klarsignal for bygging av Okla vindkraftverk i Stad kommune.

  Det er italienske Falck Renewables Vind AS som vil bygge vindkraftverket med fem turbiner på Stadlandet. Prosjektet fikk konsesjon i 2013, og departementet har nå stadfestet planendring for prosjektet.

  Planendringene ble godkjent av NVE i juni 2019, men vedtaket ble påklaget av flere grunneierlag, lokalt jakt- og fiskelag, lokalt turlag og Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

  Departementet mener at det ikke har kommet nye argumenter som gir grunnlag for omgjøing av konsesjonsvedtaket.

  - De negative virkningene for natur og miljø blir mindre med de endrede planene, skriver departementet, og viser til at den interne veitraseen er kortet ned.

  Organisasjonen Motvind Norge er opprørt over regjeringens avgjørelse.

  - Stad er en del av den nasjonale arven, og Motvind Norge beklager avgjørelsen på vegne av det norske folk. Dette er riv ruskende galt. Siste ord er ikke sagt i denne saken, skriver organisasjonen. 

 • av Kari Pedersen
  DEL

  Byrådet vil rive Midtbygda sykehjem

  Byrådet har skrinlagt planen om å rehabilitere Midtbygda sykehjem. Sykehjemmet som er bygget ut i tre omganger fra 1972 til 1994, skal i stedet rives, foreslår byrådet

  Det kan skje når nye Åsane sykehjem bak Åsane senter står ferdig. Da kan beboerne flytte over dit. Byggingen av Åsane sykehjem er ikke startet ennå.   Rehabilitering av Midtbygda har lite for seg, konkluderer fagetaten. Bygget har for lav etasjehøyde. Etter ombygging ville rommene blitt for små og gruppene bli på 12 beboere og ikke 10, slik Husbanken anbefaler. 

 • av Pål Andreas Mæland
  DEL

  - Vegvesenet kan utløse borgerkrig i vest

  Fylkesvaraordfører Natalia Golis (MDG) er lite fornøyd med Statens vegvesen sitt forslag til ny Nasjonal transportplan
  Fylkesvaraordfører Natalia Golis (MDG) er lite fornøyd med Statens vegvesen sitt forslag til ny Nasjonal transportplan
  FOTO: ARKIV

  Politikere fra SV og MDG reagerer sterkt på at Statens vegvesen vil prioritere Hordfast fremfor ny E16 Arna - Stanghelle i forslaget til ny Nasjonal transportplan.

  - Om spaden går i jorden på Hordfast før E16 blir det borgerkrig her i Vestland, skriver fylkesvaraordfører Natalia Golis (MDG) i en kommentar.

  - Dette vil aldri stå seg blant verken oss politikere eller folk. Dette blir til syvende og sist et politisk spørsmål, fortsetter Golis.

  Hennes partikollega Mona Høgli ber veivesenet «ta seg en bolle».

  Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) reagerer også.

  - Innspillet er helt forkastelig i forhold til klima og miljø. Hordfast og alle «Fergefri E39»- løsningene er gigantiske, pengeslukende eventyrprosjekt som det har gått prestisje i for veivesenets folk og for mange politikere, raser Nævra.

 • av Pål Andreas Mæland
  DEL

  Bystyremøtet avbrutt og utsatt på grunn av koronautbruddet

  Slik så det ut i bystyret i formiddag, før møtet ble avbrutt. Fra venstre byrådene Erlend Horn, Katrine Nødtvedt, Thor Haakon Bakke og byrådsleder Roger Valhammer
  Slik så det ut i bystyret i formiddag, før møtet ble avbrutt. Fra venstre byrådene Erlend Horn, Katrine Nødtvedt, Thor Haakon Bakke og byrådsleder Roger Valhammer
  FOTO: Eirik Brekke

  Bystyremøtet som onsdag pågikk i Gamle rådhus ble avbrutt etter middagspausen.

  - I løpet av dagen er det kommet nye råd til ansatte i Bergen kommune, der de blant annet ble bedt om å unngå møter og forsamlinger. Da kom det spørsmål om det var forsvarlig å fortsette med bystyremøtet, sier ordfører Marte Mjøs Persen .

  Hun hadde i pausen møte med gruppelederne, og de ble enige om å avbryte møtet.

  - Vi skal finne en annen tid og et annet sted, i et et større og mer egnet lokale, for å fortsette møtet litt senere, sier ordføreren.

  Det gjensto en rekke saker da møtet ble avbrutt, deriblant bompengesaken som Bergen har fått frist til 1. april med å svare på.

  - Vi er klar over den fristen, men vi kommer tilbake til når og hvor vi kan behandle disse sakene, sier Persen.

  Tidligere på dagen var det besluttet at møtet kunne gå som planlagt, med noen tiltak i forbindelse med mat- og kaffeservering og utdeling av antibac til alle. 

  Persen sier at hun som ordfører er opptatt av å følge rådene fra medisinsk ekspertise.

  - Og når de rådene utvikler seg, så må vi også følge det, sier hun.

  Her er litt av det som skjedde før møtet ble avbrutt:

  teaser
  11 mars
  Bystyre-Trym er helt uenig med fylkesting-Trym

 • av Atle Andersson
  DEL

  Lover bedre lokal forankring av vindkraft

  Statsråd Tina Bru lover at hun vil lytte til organisasjoner, vindkraftbransjen, lokale og regionale myndigheter.
  Statsråd Tina Bru lover at hun vil lytte til organisasjoner, vindkraftbransjen, lokale og regionale myndigheter.
  FOTO: Terje Pedersen, NTB Scanpix

  Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om konsesjonssystemet for vindkraft før sommeren.

  - Engasjementet knyttet til vindkraft er stort, og det er viktige spørsmål som nå har behov for avklaringer. Fremtidig utvikling av vindkraft på land trenger et forutsigbart rammeverk, og bedre lokal og regional forankring, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en pressemelding.

  Olje- og energidepartementet går nå gjennom konsesjonsbehandlingen med mål om å forbedre og se på innstramminger av dagens praksis.

  - Vindkraft er i ferd med å bli en viktig del av den norske energiforsyningen. Framover vil det være den kilden til fornybar energi som er rimeligst å bygge ut. Vindkraften kan bidra til næringsutvikling og elektrifisering i stadig flere sektorer. Samtidig vil regjeringen ta vare på naturverdiene, og sørge for at hensynet til beboere i nærområdet og til berørte næringsinteresser blir godt ivaretatt, sier Bru.

 • av Simen Sundfjord Otterlei
  DEL

  Vestland KrF ber Hareide heve Fedje-ubåten

  FOTO: Vestland KrF

  Under søndagens fylkesårsmøte vedtok Vestland KrF en uttalelse om heving av U-864-ubåten som siden andre verdenskrig har ligget utenfor Fedje.

  – Det eneste rette er å få kvikksølvet opp, skriver partiet, og legger til at de har «tillit til at vår nye samferdselsminister vil lytte til oss».

  I februar sa samferdselsminister Hareide at han vil komme tilbake til saken i høstens statsbudsjett.

  Vestland KrF vedtok også resolusjoner mot liberalisering av ruspolitikken og frafall i videregående skole, og for å ta imot flere asylsøkere fra Hellas og midlertidig stoppe returer dit.