Politikken direkte

Festet innlegg
Så mye vil byrådet kutte bomtaksten i ytre ring
06. februar kl 13:03av Pål Andreas Mæland
DEL
LITT BILLIGERE: Ytre bomring, som her i Åsane, blir litt billigere med byrådets forslag.
LITT BILLIGERE: Ytre bomring, som her i Åsane, blir litt billigere med byrådets forslag.
FOTO: Alice Bratshaug

Byrådet ønsker å kutte taksten i ytre bomring med åtte prosent, og vil bruke de 55 årlige millionene fra staten til å finansiere det.

For en bensinbil med autopassbrikke fører dette til at hver passering i ytre bomring blir 1 krone og 60 øre billigere.

For indre bomring blir det ingen endring, og det er kun der man betaler rushtidsavgift.

Det kommer frem i sak som ble behandlet av byrådet torsdag, der man går igjennom de ulike alternativene for kutt. BT har tidligere beskrevet de ulike alternativene.

- Byrådet anerkjenner derfor at det i de ytre delene av byen i større grad kan være utfordrende å erstatte bilreiser med kollektiv, sykkel og gange enn i de mer sentrale delene av Bergen, sier Thor Haakon Bakke (MDG) til BT.

Som en del av bompengeforliket i regjeringen, skal altså halvparten av de ekstra pengene som kommunene mottar, brukes til å redusere bompenger. Saken må også behandles av fylket og i styringsgruppen for Miljøløftet.

Sjekk BTs bompengekalkulator for å se hva det koster deg i dag

Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send melding
 • av Cathrine Krane Hansen
  DEL

  Varsler ekstern gransking av personvern og datasikkerhet

  GRANSKING: - Det er nødvendig med en helhetlig gjennomgang, sier byråd Erlend Horn.
  GRANSKING: - Det er nødvendig med en helhetlig gjennomgang, sier byråd Erlend Horn.
  FOTO: Bård Bøe (arkiv)

  Byrådet har bestemt at det skal gjennomføres en ekstern gjennomgang av hvordan personvern og datasikkerhet er ivaretatt i Bergen kommune.

  Bakgrunnen for beslutningen til byrådet er Vigilo-saken og andre alvorlige saker knyttet til informasjonssikkerhet, heter det i en pressemelding fra Bergen kommune.

  - Byrådet har jobbet intensivt med å se på hvordan vi konkret sikrer at kommunen har kontroll på borgernes persondata og at personvernet blir ivaretatt på en trygg måte. Vi har konkludert med at det er nødvendig med en helhetlig gjennomgang av risikoen i vår infrastruktur, sier byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn.

  Han har også det overordnede ansvaret for kommunens arbeid med digitalisering. Hensikten med gjennomgangen er å avdekke alle sårbarheter og risikoer som finnes for innbyggerne.

  - Det er mye utålmodighet rundt dette, sier Horn til BT

 • av Anders Haga
  DEL

  Bergen kommune gikk i pluss

  FORNØYD: Finansbyråd Erlend Horn (V).
  FORNØYD: Finansbyråd Erlend Horn (V).
  FOTO: Ørjan Deisz

  2019-regnskapet for Bergen kommune er klart over viser at kommunen gikk med et netto driftsresultatet på 830 millioner kroner.

  Dette er 464 millioner mer enn hva som var budsjettert. Hovedårsaken er skatteinngangen som sammen med rammetilskuddet ga kommunen 310 millioner kroner mer enn forventet.

  - Skatteinntektene til Bergen har på tampen av året vært høyere enn landsgjennomsnittet og det som lå til grunn i statsbudsjettet. Sammen med en god kontroll på utgiftene har det bidratt til dette resultatet, sier finansbyråd Erlend Horn i en pressemelding.   

 • av Anders Haga
  DEL

  Skjøt ned forslag om maktspredning

  SA NEI TIL FORSLAG: Leder Geir Steinar Dale og nestleder Emil Gadolin stemte mot forslaget.
  SA NEI TIL FORSLAG: Leder Geir Steinar Dale og nestleder Emil Gadolin stemte mot forslaget.
  FOTO: Tor Høvik

  På Arbeiderpartiet i Bergens årsmøte var det sendt inn et ganske drastisk forslag om å spre maktposisjoner på flere personer. Dette skulle skje gjennom å endre vedtektene til lokallaget. Følgende personer skulle ikke kunne velges inn i styret, valgkomité eller nominasjonskomité for Arbeiderpartiet i Bergen.

  • Folkevalgte med tunge forpliktelser som stortingsrepresentanter, fylkesordfører, ordfører, byråder, kommunalråder, og andre frikjøpte heltidspolitikere.
  • Personer i nært slektskap eller forbindelse med folkevalgte med tunge forpliktelser.
  • Medlemmer av partisekretariatet, gruppesekretariatet eller politiske rådgivere.

  Styret i lokallaget foreslo å avvise endringsforslagene, noe flertallet sa seg enig i. Etter en frisk debatt ville kun 18 av de over 100 fremmøtte stemme over endringsforslagene.

 • av Pål Andreas Mæland
  DEL

  Vestland sier nei til North Connect-kabelen​

  STARTPUNKT: Her fra Sima i Eidfjord skal den planlagte kabelen gå. Bildet er fra forberedende arbeider i 2017.
  STARTPUNKT: Her fra Sima i Eidfjord skal den planlagte kabelen gå. Bildet er fra forberedende arbeider i 2017.
  FOTO: Rune Sævig

  Komite for næring, naturressurser og innovasjon i Vestland fylkeskommune sier nei til utenlandskabelen North Connect.

  Det ble klart da komiteen torsdag behandlet en høringsuttalelse om kabelen, som skal gå fra Eidfjord til Skottland.

  Et fellesforslag fra Sp, Ap, SV og Frp fikk flertall for å anbefale staten å si nei til å gi konsesjon til kabelen. Framlegget fikk også støtte fra MDG og FNB. Det skjedde selv om MDG nasjonalt har uttalt seg positiv til kabelen.

  Flertallet peker på høyere strømpris og økt press på utbygging av vindkraft i Hardanger som to uheldige virkninger av kabelen. 

  "Det er mange planar for næringsetablering i Vestland som utløyser eit auka kraftbehov. I tillegg bør vår fornybare ressurs nyttast til å elektrifisere meir av industrien i Norge. Vestland fylke meiner difor det vert feil å eksportera denne ressursen ut av landet" heter det i høringsuttalelsen.

  Kun regjeringspartiene H, KrF og V stemte for å gi konsesjon til kabelen. Det er regjeringen som avgjør om det skal gis konsesjon, men den må ha med seg et flertall i Stortinget.

  teaser
  11 desember 2019
  Hardanger-kabelen gjør strømmen dyrere
 • av Simen Sundfjord Otterlei
  DEL

  Høyre ber om ytterligere hospitstiltak fra byrådet

  FOTO: Bård Bøe (arkiv)

  Etter at BT omtalte varslene kommunen de siste årene har mottatt om hospitset i Møllendalsveien (bildet), har Høyre krevd «full gjennomgang» av hospitsene i Bergen.

  Til neste ukes møte i sosialutvalget har Chris Jørgen K. Rødland (H) sendt sosial- og boligbyråd Lubna Jaffery (Ap) skriftlig spørsmål om å gi utvalget innsyn i varslene og bekymringsmeldingene.

  – Det har via media den siste tiden blitt kjent en rekke uheldige episoder ved hospitset i

  Møllendalsveien 19 som tilsier at drift og tilsyn har et stort forbedringspotensial – og at liv


  og helse i mange tilfeller har stått i fare, skriver Rødland.

  I forrige uke varslet Jaffery at kommunen vil gå inn med egne vektere på hospitsene.

  Rødland spør hvilke ytterligere tiltak byrådet vil gjøre, og når de har klar en løsning som gjør at hospitsene kan legges ned.

 • av Pål Andreas Mæland
  DEL

  – Respektløst av Sponheim

  Fylkesmann Lars Sponheim har hisset på seg lokalpolitikere etter uttalelser i et informasjonsmøte om byvekstavtalen.
  Fylkesmann Lars Sponheim har hisset på seg lokalpolitikere etter uttalelser i et informasjonsmøte om byvekstavtalen.
  FOTO: Tor Høvik

  Fylkesmann Lars Sponheim har hisset på seg enkelte lokalpolitikere etter at han kalte Alver kommune «uprofesjonell» dersom de ikke vedtar byvekstavtalen.

  – Dere har mulighet til å si nei, men jeg håper dere vi se at det er ganske uproft, sa Sponheim på et møte forrige uke, ifølge Nordhordland.

  – Jeg synes det er respektløst av Sponheim å kalle lokalpolitikere som sier nei til avtalen uprofesjonelle. Det er ikke sånn man skal karakterisere lokalpolitikere, sa Tor-Andre Ljosland (KrF) under mandagens fylkesting, som behandlet byvekstavtalen.

  teaser
  10 februar
  Fylkestinget sa ja til byvekstavtalen, men striden fortsetter i strilekommunene
 • av Kjetil Gillesvik
  DEL

  Ønsker å erstatte Hordfast med nasjonalpark

   

  REGNSKOG: På Reksteren i Tysnes finnes det verdifull regnskog. Her planlegger regjeringen å bygge motvei.
  REGNSKOG: På Reksteren i Tysnes finnes det verdifull regnskog. Her planlegger regjeringen å bygge motvei.
  FOTO: Statens vegvesen (illustrasjon)

  Vestland SV sa på helgens fylkesårsmåte ja til Naturvernforbundets forslag om å gjøre området Reksteren og vestre Tysnesøy om til ny nasjonalpark. Det er i dette området regjeringen planlegger å legge Hordfast. Dette er en firefelts motorvei mellom Os og Stord med blant annet flytebro over Bjørnafjorden. 

  Fylkesmannen i Hordaland har tidligere uttalt at Hordfast truer sjeldne regnskogtyper av internasjonal verdi.

  - Vi må ta vare på regnskogen. Vi bruker mange millioner på å redde regnskog på andre siden av jorden, og så er vi der at den vi har her risikerer å bli ødelagt av store motorveier. Det må ikke få skje, sier fylkestingsrepresentant Marte Hammer.

  Ifølge Hammer er SV det første partiet som sier ja til denne nasjonalparken. 

 • av Kjetil Gillesvik
  DEL

  Sa nei til fellesliste

  Venstre-statsråd Sveinung Rotevatns muligheter til å komme inn på Stortinget fra 2023 er trolig blitt litt mindre. På dagens fylkesårsmøte i Vestland ble det nemlig vedtatt at Hordaland og Sogn og Fjordane skal stille separate lister ved neste stortingsvalg.

  Noe overraskende stemte delegatene fra Hordaland ja til en felles liste, mens de fra Sogn og Fjordane sa nei. Det ville trolig bedret nordfjordingen Sveinung Rotevatns muligheter for å komme inn på Stortinget hvis han også kunne toppet listen i Hordaland.

  Hordaland har i dag 16 representanter på Stortinget, mens Sogn og Fjordane har fire.

 • av Atle Andersson
  DEL

  - Kommuner bør få bedre kompensasjon

  Vestland Høgre vil at grunneiere og kommuner skal få bedre betalt ved bygging av vindkraftverk på land.

  - Norge er rikt på naturressurser og Vestland Høgre vil bidra til utbygging av nok fornybar energi for å møte etterspørselen. Vindkraft er en viktig fornybar kilde for å bidra til dette. Skal vi lykkes med det grønne skiftet er vi ikke tjent med store konflikter, heter det i en resolusjon som ble vedtatt på helgens fylkesårsmøte.

  Samtidig understreker fylkespartiet at urørt natur og biologisk mangfold må være en viktig faktor ved vurdering av nye vindkraftverk.

   

   

 • av Atle Andersson
  DEL

  Vestland Høgre sa nei til Lofoten-vern

  VILLE VERNE: Henning Warloe og den blågrønne fløyen i Vestland Høgre tapte avstemningen om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.
  VILLE VERNE: Henning Warloe og den blågrønne fløyen i Vestland Høgre tapte avstemningen om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.
  FOTO: Arkiv

  Et forslag om å verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot konsekvensutredning og oljeutvinning, ble nedstemt under årsmøtet til Vestland Høgre søndag.

  Blant forslagsstillerne var fylkestingsrepresentant Jana Midelfart Hoff, bystyrerepresentant Henning Warloe og Knut Vindenes, styremedlem i Fana Høyre.

  Henning Warloe opplyser at forslaget fikk rundt 20 stemmer og falt. Bystyrepolitikeren registrerer likevel at det er en viss bevegelse i fylkespartiet om saken.

  - For tre år siden fikk samme forslag bare fem stemmer, så det går tross alt fremover, skriver Warloe på Twitter.

  Oslo Høyre har tidligere vedtatt vern, slik Warloe og mindretallet i Vestland Høgre gikk inn for.