Politikken direkte

Siste innlegg
 • av Anders Haga, Simen Sundfjord Otterlei
  DEL
  Nekter å gi innsyn i juridiske diskusjoner om koronaforskriften
  Roger Valhammer.
  Roger Valhammer. Foto: Alice Bratshaug

  Byrådet har fått kritikk for at de ikke skrev ned og offentliggjorde en juridisk vurdering av de lokale koronatiltakene fra 7. november.

  Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) har erkjent at vurderingene ble gitt muntlig av en jurist ved hans avdeling, blant annet under møter i kriseledelsen. BT har bedt om innsyn i kommunens kriselogg, men fått avslag.

  Nå avslår kommunen også innsyn i de juridiske diskusjonene rundt den justerte forskriften fra mandag denne uken.

  I tirsdagens møte i bystyrets koronautvalg sa Valhammer at det hadde vært samtaler mellom juristen og kommuneadvokaten om den justerte forskriften.

  BT har bedt om innsyn i diskusjonene. I svaret skriver kommunen at «samtalene» i hovedsak foregikk på e-post.

  De vil imidlertid ikke gi offentligheten innsyn i e-postene, og henviser til at de er «intern korrespondanse» etter § 14 i offentlighetsloven.

  I saksforberedelser er det nødvendig å få innspill fra kolleger, fremholder kommunen, og «mener hensynet til en forsvarlig intern saksforberedelse veier tyngre enn retten til offentlig innsyn».

  Kommunen viser også til at byrådssaken om den justerte forskriften er offentliggjort.

  SV har krevd innsyn i vurderingene av den opprinnelige forskriften. Byrådslederen lovet onsdag at han overfor bystyret vil gjøre ytterligere rede for disse.

  teaser
  17. november
  Derfor meiner byrådet dei har lov å forby besøk i din heim
  teaser
  25. november
  Krever «umiddelbart» svar fra byrådet om koronaregler
 • av Adalheidur Audardottir Oldeide, Simen Sundfjord Otterlei
  DEL

  Lover bystyret mer informasjon om bakgrunnen for fempersonersregelen

  Foto: Bjørn Erik Larsen

  Roger Valhammer sier onsdag ettermiddag til BT at han overfor bystyret vil gjøre ytterligere rede for de menneskerettslige og smittevernfaglige vurderingene som ble gjort før innføringen av blant annet fempersonersregelen 7. november.

  SV har krevd at byrådet utleverer dokumentene som lå til grunn.

  – Bystyret skal selvsagt få det de har bedt om, sier Valhammer.

  Han peker på at byrådet 17. november kom med en skriftliggjøring til bystyret av drøftingene som ble gjort før vedtaket, men sier man nå er i ferd med å gå gjennom eventuelle dokumenter eller andre deler av beslutningsgrunnlaget som kan være relevante.

  – Det tar noe tid. Det er de samme personene som må gjøre dette som har jobbet med den nye forskriften og saksfremleggelsen som kom på mandag. Men bystyret skal få dette, slik de har bedt om, sier Valhammer.

  teaser
  25. november
  Krever «umiddelbart» svar fra byrådet om koronaregler
 • av Atle Andersson
  DEL

  Enighet om økt skatt for vindkraftutbyggere

  Vindkraftverket utenfor Svelgen ble åpnet i 2019. Nå må eierne av vindkraftanlegg belage seg på å betale mer skatt.
  Vindkraftverket utenfor Svelgen ble åpnet i 2019. Nå må eierne av vindkraftanlegg belage seg på å betale mer skatt. Foto: Paul Sigve Amundsen

  Det er enighet mellom regjeringspartiene og Frp om at vindkraftselskaper skal skattlegges hardere.

  Energi- og miljøkomiteen på Stortinget avga tirsdag innstilling om vindkraftmeldingen.

  Regjeringen blir nå bedt om å komme med forslag til fremtidig skattlegging av vindkraftverk.

  – Vind er i likhet med vann en felles ressurs, og da må regelverket også harmoniseres slik at vindkraftselskapene skattlegges høyere, sier Frps energipolitiske talsmann Terje Halleland til NTB.

  Som BT tidligere har skrevet, har regjeringspartiene og Frp tidligere samlet seg om flere endringer for vindkraftpolitikken.

  Den viktigste endringen er at kommunene heretter skal få bestemme om de vil stille arealer til disposisjon for nye vindkraftverk. Dette forslaget er det nå tverrpolitisk enighet om på Stortinget.

  SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken er skuffet over at det ikke blir enda strengere restriksjoner på vindkraftutbygging i verdifulle naturområder.

  Partiet fremmet også forslag om at alle som skal foreta større naturinngrep må søke myndighetene om tillatelse.

  – Dette ville gitt naturen en reell stemme og makt i slike saker. Beskyttelsen av naturen er for puslete, sier Haltbrekken.

 • av Atle Andersson
  DEL

  Nytt klimabudsjett skal sikre nullutslipp

  Fra neste år blir det innført et eget klimabudsjett i Vestland fylke. Det opplyser flertallspartiene i en felles pressemelding.

  Klimabudsjettet skal sikre at målet om nullutslipp i 2030 blir nådd.

  – Dersom man ikke følger målene ved å vise til utslipp og årlige kutt, vil dette vise tydelig igjen i klimabudsjettet og regnskapet, fremgår det av meldingen fra partiene Ap, Sp, SV, MDG, KrF og V.

  Det er også enighet om å kutte plastbruken med 40 prosent på tre år. Dette skal bidra til nye verdikjeder knyttet til resirkulering av plast.

  De seks partiene opplyser også at det ikke blir noen nedleggelser av de såkalte produksjonsskolene og TAF/YSK-linjene. Fylkeskommunen skal også ta inn flere lærlinger og opprette flere traineestillinger.

 • av Atle Andersson
  DEL

  Billigere periodekort på buss og bybane neste år

  Prisene for månedskort blir lavere neste år.
  Prisene for månedskort blir lavere neste år. Foto: Bård Bøe

  Periodekort for kollektivreiser med Skyss blir billigere i 2021. Prisen for et 30-dagers kort for voksne blir 735 kroner mot 800 kroner i år.

  Det er klart etter at finansutvalget i Vestland fylke la frem forslag til budsjett. Flertallspartiene Ap, Sp, MDG, SV, V og KrF støtter innstillingen.

  Prisen for enkeltbilletter blir den samme som i dag. Det betyr 39 kroner for voksne og 20 kroner for barn og honnørbilletter.

  Alle periodebilletter med varighet fra 7 dager og mer blir billigere for alle grupper, både barn, voksne, studenter og reisende med krav på honnørrabatt.

  Taksreduksjonen kommer i kjølvannet av Byvekstavtalen og bompengeforliket. 50 millioner kroner skal brukes til billigere periodekort for de som reiser kollektivt.

  Ifølge en felles pressemelding fra flertallspartiene skal takstreduksjonen gjennomføres fra 15. januar 2021.

  Det blir også felles ungdomskort i hele Vestland. Kortet blir billigere i hele fylket. Aldergrensen blir også utvidet med et år i Sogn og Fjordane-delen av fylket, til og med 20 år.

 • av Ingvild Vereide Nave
  DEL

  Lovar å legge fram grunngjeving for dei strenge koronatiltaka innan «kort tid»

  Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) lova å legge fram dokumenta som viser kvifor ein har innført dei inngripande koronatiltaka som gjeld i dag.
  Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) lova å legge fram dokumenta som viser kvifor ein har innført dei inngripande koronatiltaka som gjeld i dag. Foto: Skjermdump

  Jarle Brattespe (SV) kravde svar frå byrådsleiar Roger Valhammer i bystyremøtet i dag.

  Han var svært kritisk til at bystyret, som skal fungere som ein kontrollmyndigheit overfor byrådet, ikkje har fått tilgang til grunngjevinga som ligg til grunn for koronatiltaka som er innført i Bergen.

  – Vi har ikkje fått nokon av dokumenta som ligg til grunn, sa Brattespe, og la fram krav om at bystyret og offentlegheita måtte få meir informasjon når byrådet innfører så inngripande tiltak.

  Valhammer lova også på NRK tidlegare denne veka og kome med dei juridiske vurderingane som er gjort opp mot menneskerettskonvensjonen når det gjeld tiltaket som forbyr at meir enn fem personar samlast i private heimar.

  – Eg har bedt om ei ny vurdering av kva som som skal leggast ut offentleg, og at bystyret skal informerast. Eit notat vil bli sendt ut innan kort tid, lova Valhammer.

 • av Atle Andersson
  DEL

  Hege Lothe topper for SV i Sogn og Fjordane

  Foto: Katrine Heggelund

  Hege Lothe er nominert på førsteplass på stortingslisten til SV i Sogn og Fjordane valgkrets. Det er klart etter SVs digitale nominasjonsmøte lørdag. Ifølge NRK er det 35 år siden forrige gang nordfjording toppet SV-listen.

  Lothe (48) bor i Gloppen og er ansatt som organisasjons- og informasjonskonsulent i Noregs Mållag. Hun er leder for Vestland SV på andre året, og har tidligere lang erfaring fra en rekke organisasjoner, deriblant Nei til EU.

  På plassen bak Lothe står ungdomskandidat Hans Christian Knudsen. Varaordfører i Sogndal, Vibeke Johnsen, fikk tredjeplassen.

 • av Hilde Heian
  DEL

  Disse vil være med på pilotprosjekt for elsparkesykler

  Ryde er ett av selskapene som har søkt om å få bli med.
  Ryde er ett av selskapene som har søkt om å få bli med. Foto: Ørjan Deisz

  Åtte selskaper har søkt om å delta i pilotprosjektet til Bymiljøetaten for utleie av sparkesykler. Dette er:

  • Bird
  • Bolt
  • Geton
  • Lime
  • Ryde
  • Tier
  • Voi
  • Wind

  – Vi er begeistret over responsen på pilotprosjektet vårt og at så mange aktører nå hiver seg rundt og ønsker å bli med og prøve ut vår modell for regulering. Nå venter det en stor og krevende jobb med å gå gjennom søknadene og velge ut de fire som blir med på første fase i piloten, skriver prosjektleder Lars Ove Kvalbein i en kommentar til BT.

 • av Atle Andersson
  DEL

  SV vil gi staten vetorett mot store naturinngrep

  En nær 70 meter langt rotorblad på vei til montering på Guleslettene i Kinn og Bremanger. SV vil at staten skal kunne sette foten ned når kommuner si ja til store miljøinngrep.
  En nær 70 meter langt rotorblad på vei til montering på Guleslettene i Kinn og Bremanger. SV vil at staten skal kunne sette foten ned når kommuner si ja til store miljøinngrep. Foto: Tore Meek /NTB

  Det er flertall på Stortinget for å overføre makten i vindkraftsaker tilbake til kommunene. Som BT tidligere har skrevet, går også Ap inn for at slike utbygginger i fremtiden må behandles etter plan- og bygningsloven.

  SVs miljøpolitiske talsmann, Lars Haltbrekken, sier hans parti støtter endringen. Men SV vil under den pågående behandlingen av vindkraftmeldingen også fremme forslag om at statlige miljømyndigheter må bestemme om det skal gis tillatelse til store naturinngrep.

  Kravet gjelder alt fra vindkraftverk og vannkraftanlegg til nye motorveier og hyttebyer.

  – Det vil i så fall bety at kommuner som ønsker vindkraftverk velkommen vil kunne bli overprøvd av staten?

  – Ja, for å sikre nasjonale naturverdier er det avgjørende at staten – enten Miljødirektoratet eller Fylkesmannen – har muligheter til å gripe inn for å sikre naturmangfoldet, sier Haltbrekken til BT.

  SV-representanten mener plan- og bygningsloven ikke gir god nok beskyttelse til naturen.

  – Naturen må få sterkere vern i spørsmålet om store naturinngrep. Det får den ved at miljømyndighetene må inn og avgjøre om inngrepet kan gjennomføres eller ikke, sier Haltbrekken.

  Stortingets energi- og miljøkomité skal avgi innstilling om vindkraftmeldingen innen 24. november.

  teaser
  2. november
  – Vindkraft og ulv er de heftigste sakene
 • av Ole Løkkevik
  DEL

  Enighet om ekstra juletillegg til sosialhjelpsmottakere

  Rune Bakervik (Ap).
  Rune Bakervik (Ap). Foto: Amanda Iversen Orlich (arkiv)

  Alle sosialhjelpsmottakere i Bergen vil i desember få et ekstra juletillegg, det vil si en engangsutbetaling, med 1250 kroner per voksen og 750 kroner per barn.

  Ap, SV, Sp, MDG V og KrF har kommet til en enighet som sikrer flertall for byrådets forslag til budsjettjusteringer etter 2. tertialrapport 2020.

  – Vi vet at julen er tøff for mange, og i år kanskje tøffere enn på lenge. Derfor mener vi i Ap at det er rett at de av oss som har minst å rutte med, får en ekstra utbetaling til jul, sier Aps gruppeleder Rune Bakervik i en pressemelding.

  Det settes også av en usikkerhetsavsetning i 2021-budsjettet på åtte millioner som skal brukes dersom antallet sosialhjelpsmottakere blir høyere enn anslått i byrådets budsjettforslag for 2021.

Publisert
BT anbefaler

Her stoppes råkjørerne

Bergen først ut i Norge:

LES SAKEN
 1. Politikken direkte
 2. Webview