Politikken direkte

Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send melding
 • av Pål Andreas Mæland
  DEL

  To nye år som leiar i Sogn og Fjordane Sp

  HELD FRAM: Sigurd Reksnes held fram som leiar i Sogn og Fjordane Sp.
  HELD FRAM: Sigurd Reksnes held fram som leiar i Sogn og Fjordane Sp.
  FOTO: TOR HØVIK

  Valnemnda i Senterpartiet i Sogn og Fjordane innstiller på attval av Sigurd Reksnes frå Stad som fylkesleiar for to nye år.  Nestleiarane Karoline Bjerkeset frå Gloppen og Morten Askvik frå Hyllestad er ikkje på val.

  Sigurd Reksnes har vore fylkesleiar i fire år og er no innstilt for to nye år. Han var gruppeleiar for Senterpartiet i Sogn og Fjordane fylkesting i førre periode og han har fleire periodar bak seg som medlem av kommunestyre og formannskap i Eid kommune.  Han held fram som medlem i det nye Vestland fylkesting.

  Sogn og Fjordane Sp har årsmøte i Balestrand til helga.

 • av Pål Andreas Mæland
  DEL

  Vil ha Bastholm som partileder

  KAN BLI MDG-SJEF: Une Bastholm er innstilt som partileder i MDG
  KAN BLI MDG-SJEF: Une Bastholm er innstilt som partileder i MDG
  FOTO: Marit Hommedal, Scanpix

  Une Bastholm (34) er innstilt som partileder av MDGs valgkomité. Lan Marie Berg og Arild Hermstad foreslås som nestledere.

  Valget skjer på MDGs landsmøte 24.–26. april.

  Les mer om denne saken:

  teaser
  23 februar
  MDGs valgkomité vil ha Une Bastholm som partileder

 • av Pål Andreas Mæland
  DEL

  Tar ikke gjenvalg til Stortinget

  GIR SEG: Jette Christensen (Ap) gir seg på Stortinget etter valget i 2021.
  GIR SEG: Jette Christensen (Ap) gir seg på Stortinget etter valget i 2021.
  FOTO: Håvard Bjelland (arkiv)

  Jette Christensen (Ap) tar ikke gjenvalg til Stortinget i valget i 2021. Det skriver hun selv på Facebook fredag kveld.

  «Mange har spurt om jeg ønsker gjenvalg. I kveld, da vi snakket om årsmøtesaker og valnemd på styremøtet i Vestland Arbeiderparti, har jeg svart på det. Jeg er ikke kandidat til stortingsvalget 2021», skriver Christensen.

  Hun begrunner valget slik:

  «Å stille til valg er en langsiktig forpliktelse. Da må man vite helt sikkert at man er den i forsamlingen som aller mest og mest av alt vil sitte i Arbeiderpartiets stortingsgruppe et halvt tiår frem i tid.

  Jeg sier fra nå fordi snakk om politikere er kjedelig. Politikere er ikke viktige. Politikk derimot, politikk er viktig.»

  Christensen har vært fast stortingsrepresentant siden 2013, og møtt på Stortinget siden 2010. Hun sitter nå i utenriks- og forsvarskomiteen. Tidligere har hun vært i kontroll- og konstitusjonskomiteen. I fjor etablerte hun et forhold med VG-kommentator Frithjof Jacobsen, som sluttet i sin jobb på dagen.

  Christensen var fredag kveld i en middag med styret i Vestland Ap, og ønsket ikke å kommentere avgjørelsen sin utover det som står på Facebook.

 • av Pål Andreas Mæland
  DEL

  Ingen folkeavstemning om nytt kommunenavn

  Kun 15 av 45 kommunestyrerepresentanter støttet forslaget om nytt navn på Øygarden kommune, melder Vestnytt.

  Sotralista hadde lagt inn et forslag om at den nye kommunen (tidligere Fjell, Sund og Øygarden) skulle arrangere en folkeavstemning om kommunenavnet. Selv vil Sotralista kalle kommunen Sotra, andre har foreslått Skjergard.

  Sotralista fikk med seg Frp, FNB, Rødt og en av to SV-representanter på forslaget.

 • av Pål Andreas Mæland
  DEL

  Øygarden sier også ja til byvekstavtalen

  FIKK FLERTALL: Ordfører Tom Georg Indrevik (H) fikk med seg kommunestyret i Øygarden til å si ja til byvekstavtalen.
  FIKK FLERTALL: Ordfører Tom Georg Indrevik (H) fikk med seg kommunestyret i Øygarden til å si ja til byvekstavtalen.
  FOTO: Eirik Brekke

  Også Øygarden kommunestyre sa torsdag kveld ja til byvekstavtalen, melder Vestnytt. Dermed har alle fem involverte kommuner samt fylkeskommunen sagt ja til avtalen med staten, og den kan signeres. 

  Senterpartiet, en representant i Ap, tre av fire i Frp, en i Sotralista, alle i FNB og Rødts ene representant sa nei til avtalen. Det utgjør 14 av de 45 kommunestyrerepresentantene.

  Avtalen innebærer at det skal brukes 13 milliarder kroner på kollektivtiltak, gang- og sykkelveier i bergensområdet. Til gjengjeld forplikter kommunene seg til nullvekstmålet, det vil si at biltrafikken ikke skal øke i det samme området.

  Les mer om byvekstavtalen:

  teaser
  20 februar
  Bommotstandarane prøver å yppe til strilekrig, men bommar totalt.

 • av Ingvild Vereide Nave
  DEL

  Alver kommune seier ja til byvekstavtalen

  FEKK FLEIRTAL: Sara Sekkingstad (Sp) klarte å sikre fleirtal for byvekstavtalen i Alver i dag.
  FEKK FLEIRTAL: Sara Sekkingstad (Sp) klarte å sikre fleirtal for byvekstavtalen i Alver i dag.
  FOTO: Tor Høvik

  Alver kommunestyret vedtok i dag å slutte seg til byvekstavtalen for bergensområdet fram til 2029. 

  Sp, Ap, KrF, Høgre, ein MDG-representant og ein Venstre-representant sikra fleirtalet like etter klokka 14.00 torsdag. 

  Mange i kommunestyret har vore svært usikre på om ein skulle takke ja til avtalen, fordi dei frykta at den ikkje ville kome bygdene i kommunen til gode. 

  Byvekstavtalen kan mellom anna kan opne for at kommunen får betydelege midlar til å byggje ut kollektivtilbodet. Totalt har staten sett av 13 milliardar kroner til dette i Bergen og nabokommunane.

  Om kommunane skal få pengar må dei føre ein arealpolitikk som ikkje aukar bilbruken. 

  - No skal vi kome med forslag til gode tiltak og gode prosjekt, slik at vi får realisert midlane som ventar på oss, sa ordførar Sara Sekkingstad (Sp) frå talarstolen.

  Avtalen gjeld kommunane Bergen, Alver, Øygarden, Askøy og Bjørnafjorden. Den kan ikkje setjast i kraft før alle har vedteke å slutte seg til den. 

 • av Linda Hilland
  DEL

  Barnehage fratatt godkjenning på grunn av dårlig inneklima

  Bønes barnehage har mistet helseverngodkjenningen på grunn av dårlig inneklima. I tilstandsrapporten fra 2015 står det tydelig at «ventilasjonsaggregat anbefales byttet innen 2017». 

  Fem år etter har kommunen fremdeles ikke gjort noe med inneklimaet i den kommunale barnehagen. 

  – Det er kritikkverdig at barnehageeier ikke har gjort tiltak for å bedre inneklimaet med tanke på at dette har vært en kjent problemstilling. Barnehagen har hatt lufterutiner og gjort lokale tiltak, men effekten av slike tiltak er begrenset, opplyser Viviann Sandvik ved Miljørettet helsevern. 

  Barnehagen blir ikke stengt, selv om den mister godkjenningen.

  Christian Fossdal, som er direktør i etat for bygg og eiendom, sier til BT at det er uheldig at barnehagen har mistet godkjenningen. 

  – Vi skal skifte ut ventilasjonsanlegget i løpet av våren. Samtidig skal vi bygge tre små tilbygg for å få flere garderober. Det er også behov for andre oppgraderinger, sier han. 

  – Grunnen til at vi ikke har gjort noe før nå, er ønsket om å samle opp tiltak slik at barnehagen får en helhetlig oppgradering, påpeker Fossdal. 

  Han legger til at barnehagen har gode lufterutiner. 

 • av Cathrine Krane Hansen
  DEL

  Varsler ekstern gransking av personvern og datasikkerhet

  GRANSKING: - Det er nødvendig med en helhetlig gjennomgang, sier byråd Erlend Horn.
  GRANSKING: - Det er nødvendig med en helhetlig gjennomgang, sier byråd Erlend Horn.
  FOTO: Bård Bøe (arkiv)

  Byrådet har bestemt at det skal gjennomføres en ekstern gjennomgang av hvordan personvern og datasikkerhet er ivaretatt i Bergen kommune.

  Bakgrunnen for beslutningen til byrådet er Vigilo-saken og andre alvorlige saker knyttet til informasjonssikkerhet, heter det i en pressemelding fra Bergen kommune.

  - Byrådet har jobbet intensivt med å se på hvordan vi konkret sikrer at kommunen har kontroll på borgernes persondata og at personvernet blir ivaretatt på en trygg måte. Vi har konkludert med at det er nødvendig med en helhetlig gjennomgang av risikoen i vår infrastruktur, sier byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn.

  Han har også det overordnede ansvaret for kommunens arbeid med digitalisering. Hensikten med gjennomgangen er å avdekke alle sårbarheter og risikoer som finnes for innbyggerne.

  - Det er mye utålmodighet rundt dette, sier Horn til BT

 • av Anders Haga
  DEL

  Bergen kommune gikk i pluss

  FORNØYD: Finansbyråd Erlend Horn (V).
  FORNØYD: Finansbyråd Erlend Horn (V).
  FOTO: Ørjan Deisz

  2019-regnskapet for Bergen kommune er klart over viser at kommunen gikk med et netto driftsresultatet på 830 millioner kroner.

  Dette er 464 millioner mer enn hva som var budsjettert. Hovedårsaken er skatteinngangen som sammen med rammetilskuddet ga kommunen 310 millioner kroner mer enn forventet.

  - Skatteinntektene til Bergen har på tampen av året vært høyere enn landsgjennomsnittet og det som lå til grunn i statsbudsjettet. Sammen med en god kontroll på utgiftene har det bidratt til dette resultatet, sier finansbyråd Erlend Horn i en pressemelding.   

 • av Anders Haga
  DEL

  Skjøt ned forslag om maktspredning

  SA NEI TIL FORSLAG: Leder Geir Steinar Dale og nestleder Emil Gadolin stemte mot forslaget.
  SA NEI TIL FORSLAG: Leder Geir Steinar Dale og nestleder Emil Gadolin stemte mot forslaget.
  FOTO: Tor Høvik

  På Arbeiderpartiet i Bergens årsmøte var det sendt inn et ganske drastisk forslag om å spre maktposisjoner på flere personer. Dette skulle skje gjennom å endre vedtektene til lokallaget. Følgende personer skulle ikke kunne velges inn i styret, valgkomité eller nominasjonskomité for Arbeiderpartiet i Bergen.

  • Folkevalgte med tunge forpliktelser som stortingsrepresentanter, fylkesordfører, ordfører, byråder, kommunalråder, og andre frikjøpte heltidspolitikere.
  • Personer i nært slektskap eller forbindelse med folkevalgte med tunge forpliktelser.
  • Medlemmer av partisekretariatet, gruppesekretariatet eller politiske rådgivere.

  Styret i lokallaget foreslo å avvise endringsforslagene, noe flertallet sa seg enig i. Etter en frisk debatt ville kun 18 av de over 100 fremmøtte stemme over endringsforslagene.