Vi følger statsbudsjettet 2020

Mandag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Vi fulgte fremleggelsen.

Mange av «godbitene» for Vestlandet ble lekket allerede før valget. Her kan du se en oversikt over lekkasjene som er kommet i forkant.

Festet innlegg
Dyrere å droppe legetimen
07. oktober 2019 kl 12:19av Kari Pedersen
DEL

Regningen for å skulke legetimen på sykehuset øker fra 702 til 1053 kroner, foreslår regjeringen.

- Når pasienter ikke møter til avtalt time på sykehuset, betyr det lengre ventetid for andre, økte kostnader og dårligere utnyttelse av helsepersonellet, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding. 

Mye er gjort for å få flere pasienter til å møte til avtalt time ved poliklinikkene på sykehusene. Blant annet er det blitt enklere for pasientene å endre timeavtalen, og de får en påminnelse på sms. Men fortsatt er det om lag 200.000 timer i året der pasienten ikke møter. 

Gebyret ble økt til det dobbelte av vanlig egenandel i 2015. Det nye forslaget tilsvarer tre ganger vanlig egenandel. Forslaget skal sendes på høring og eventuelt tre i kraft fra nyttår. 

Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send melding
 • av Tron Strand
  DEL

  Så mye billigere blir Hardangerbrua

  BILLIGERE: Å passere Hardangerbrua blir litt billigere neste år.
  BILLIGERE: Å passere Hardangerbrua blir litt billigere neste år.
  FOTO: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

  Prisen for en passering over Hardangerbrua kan reduseres med rundt 30 kroner som resultat av bompengeavtalen, opplyser Samferdselsdepartementet til BT.

  I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen 1,4 millarder kroner til å kutte bompengene i distriktene. Økningen i denne bevilgningen brukes til en ny ordning for nedbetaling av bompengegjeld. I 2020 prioriteres følgende prosjekt:

  • E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal
  • E18 Arendal–Tvedestrand i Agder
  • Fv 13 Hardangerbrua i Vestland
  • E6 Hålogalandsbrua i Nordland

  Bevilgningen skal gå til nedbetaling av gjeld slik at takstene kan settes ned. Reduksjonene skal være på minst 20 prosent. Tilskuddet betales ut over to år dersom det er nødvendig for å oppnå reduksjon på minst 20 pst. i prosjektene.

  For Hardangerbrua betyr dette at taksten må reduseres med minst 29 kroner, fra dagens 145 kroner til 116 kroner uten brikkerabatt (takstgruppe 1). Prisen med brikkerabatt vil settes ned fra 116 kroner til 92,60 kroner eller lavere.

  For takstgruppe 2 reduseres prisen fra 450 kroner til 360 kroner.

 • av Kari Pedersen
  DEL

  200 legejobber ble til 19 i Nord-Norge

  FOTO: ADRESSEAVISEN

  Helsedirektoratet mente det var behov for 200 nye jobber for nyutdannede leger. Regjeringen ender med å bevilge penger til 19 såkalte LIS1-jobber i Nord-Norge i 2020 og like mange året deretter, også disse i Nord-Norge. 

  - 38 LIS-jobber innen 2021 er skuffende få og langtfra nok til å dekke behovet, påpeker Eivind Valestrand, tidligere leder i Norsk medisinstudentforening, på Twitter. 

  - Norge trenger flere spesialister og flaskehalsen er LIS-stillinger. I forrige søkerrunde var det bare en tredel av søkerne som fikk jobb, sier han. Også Legeforeningen er skuffet over tallet på nye LIS1-stillinger. 

 • av NTB
  DEL

  Ingen penger til oppussing av tinghuset i Bergen

  FOTO: Paul S. Amundsen (arkiv)

  I statsbudsjettet er det ikke satt av midler til rehabiliteringen av Bergen tinghus, skriver Domstoladministrasjonen i en pressemelding. 

  – Vi er svært skuffet og overrasket over at regjeringen ikke vil gjøre noe med Bergen tinghus, være seg i 2019 eller 2020, sier Domstoladministrasjonens direktør, Sven Marius Urke.

  Han skriver i pressemeldingen at tinghuset er i dårlig stand. 

   – Tinghuset i Bergen er gammelt, svært nedslitt og ikke tilpasset dagens behov. Vannlekkasjer har blant annet ført til at deler av huset er angrepet av muggsopp. De som jobber i tingretten har ikke gode arbeidsforhold. Rettssalene dekker ikke behovene vi nå har for avvikling av saker, sier Domstoladministrasjonens direktør, Sven Marius Urke, i en kommentar.

  teaser
  6 mars 2019
  Slik kan det nye tinghuset bli
 • av NTB
  DEL

  Vil spare 122 millioner på briller til barn

  I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å innføre faste satser for støtte til barnebriller. For ordinære briller settes satsen til 1.200 kroner, mens satsen for ekstra tilpassede briller settes til det dobbelte, 2.400 kroner.

  Tiltaket anslås å gi en innsparing på 122 millioner kroner.

  Ifølge regjeringen har utgiftene til støtte til barnebriller økt kraftig de siste årene.

 • av Pål Andreas Mæland
  DEL

  Når målet sitt - 170 flere årsverk i politiet

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020 å bevilge 100 millioner kroner for å øke bemanningen i politiet.

  Slik vil regjeringen nå målet om to politiårsverk per 1000 innbyggere neste år. Justisdepartementet opplyser at 170 nyutdannede politistudenter kan ansettes neste år, ut over dem som erstatter avganger i etaten.

  - Dette budsjettet gjør Norge tryggere. Vi har jobbet lenge for å nå målet om to politiårsverk per 1000 innbygger, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

  I tillegg vil regjeringen bevilge 150 millioner kroner som følge av helårsvirkningen av nye politistillinger i 2019.

  Det ligger også en forventning i budsjettet om at politiet skal effektivisere i 2020.

 • av Pål Andreas Mæland
  DEL

  Lover 5G-utbygging og mer bredbånd

  HEDVIG IDÅS
  HEDVIG IDÅS
  FOTO: DIGIMINISTER: Nikolai Astrup (H) presenterte regjeringens statsbudsjett i Bergen.

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup sier at statsbudsjettet inneholder 700 millioner kroner til helt nye digitaliseringstiltak.

  - Vi skal blant annet legge til rette for utbygging av 5G-nettet, som er avgjørende for alt fra selvkjørende biler til viktige automatiseringsprosesser, sier Astrup.

  - Men mange steder på Vestlandet sliter fortsatt med 4G-nettet?

  - Heldigvis er det færre og færre steder med dårlig 4G-nett. Vi skal fortsette utbyggingen av det nettverket, men parallelt må vi bygge 5G.

  Budsjettet inneholder også 256 millioner kroner til utbygging av fiber og bredbånd i distriktene.

  En annen nyhet er at det skal opprettes et eget ressurssenter for deling av data. 

  - Dette vil ikke minst komme kommuner som mangler den type kompetanse til gode, sier Astrup.

  Arbeidsplassene på ressurssenteret vil fordeles mellom Brønnøysund, Leikanger og Oslo.

 • av Atle Andersson
  DEL

  Nå skal insektene kartlegges

  SÅRBARE INSEKTER: Regjeringen vil kartlegge tilstanden til norske insekter. Her er en metallvannymfe som tilhører øyenstikkergruppen.
  SÅRBARE INSEKTER: Regjeringen vil kartlegge tilstanden til norske insekter. Her er en metallvannymfe som tilhører øyenstikkergruppen.
  FOTO: Scanpix

  2355 arter i norsk natur er truet, ifølge den nasjonale rødlisten. Nå vil regjeringen øke bevilgningen til truet natur med 18 millioner kroner. Blant tiltakene som får penger, er en nasjonal overvåking av insekter og fjerning av skadelige organismer.

  Som BT tidligere har skrevet, vil regjeringen også øke innsatsen mot ulovlig fiske etter laks og sjøørett. Nå økes potten fra 15,5 til 20,5 millioner kroner.

  - Tiltak mot ulovlig fiske er viktig for å ta vare på villaksen. Derfor øker vi oppsynet og fremmer forslag om å øke strafferammene. Dette er et signal om at ulovlig fiske er alvorlig miljøkriminalitet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

  Regjeringen vil også bruke 8,5 millioner kroner til å skaffe mer kunnskap om villreinen, ta bedre vare på villreinstammen og stimulere til verdiskaping i villreinfjellene, skriver Klima- og miljødepartementet..

 • av Adrian Brudvik
  DEL

  Støtte til kosmetisk tannregulering fjernes

  FOTO: Eirik Brekke (arkiv)

  I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å fjerne støtte til tannregulering som ikke har betydning for tannhelsen.

  - I dag bruker foreldre og staten store beløp på støtte til tannregulering av rene kosmetiske grunner. Det bør vi slutte med. Staten skal ikke sponse forbedringer av barns utseende. Vi ønsker ikke å bidra til økt kroppspress og presset om å ha det perfekte smil, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

  Tannstilling kategoriseres i tre kategorier:

  • Gruppe A har alvorlige tannstillingsfeil
  • Gruppe C har mindre alvorlige tilstander.

  Regjeringen foreslår å fjerne den statlige støtten for de fleste tilstandene i gruppe C.

  Omleggingen vil trolig føre til at antall barn og unge som starter opp med tannregulering, reduseres fra 30.000 til 20.000 i året, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

 • av NTB
  DEL

  Reiselivet får 51 millioner mindre

  Regjeringen vil kutte i pengene Innovasjon Norge bruker på reiselivet med om lag 51 millioner kroner.

  Kuttene kommer fordi reiselivsmarkedet har endret seg. Mer digitalisering gjør at statlig markedsføring av reisemål er mindre nødvendig, melder Næringsdepartementet.

  Innovasjon Norge skal heller jobbe med produktutvikling framfor generell markedsføring.

  Samtidig øker regjeringen rammen for Innovasjonslån med 200 millioner kroner, til 1,4 milliarder kroner.

  I fjor fikk aktører i reiselivet 315 millioner kroner fra staten.

 • av Adrian Brudvik
  DEL

  Ingen midler til Stad skipstunnel

  I statsbudsjettet er det ikke lagt av oppstartsmidler til Stad skipstunnel, ifølge en pressemelding fra Styringsgruppen for Stad skipstunnel. 

  Skipstunnelen skal sikre en tryggere seilas forbi Stadhavet, som er det farligste og mest værutsatte havstykket langs norskekysten. 

  «Et samlet næringsliv på kysten er meget skuffet», skriver styringsgruppen i pressemeldingen. 

  teaser
  27 februar 2017
  Grønt lys for Stad skipstunnel

 • av Adrian Brudvik
  DEL

  Setter av 234 millioner til trafikksikringstiltak på Vestlandet

  Det siste året har Vegvesenet i region Vest gjort flere tiltak innen trafikksikring, som for eksempel å forsterke midtoppmerkinger og å bedre sideterrenget langs veiene. 

  Totalt er det nå satt av 234 millioner kroner til trafikksikringstiltak i statsbudsjettet for 2020, mot 120 millioner i 2019. 

  – Forslaget til statsbudsjett legger opp til at vi får nær dobbelt så mye penger som vi ba om til vår satsning for å redusere tallet på drepte og hardt skadde ved utforkjørings- og møteulykker, sier regionsjef i Vegvesenet, Tone Margrethe Oppedal, i en pressemelding. 

 • av Adrian Brudvik
  DEL

  Arbeiderpartiet: – Regjeringen svikter neste generasjon

  FOTO: Paul S. Amundsen

  Arbeiderpartiet mener statsbudsjettet ikke kutter klimautslippene nok, ikke reduserer forskjeller mellom folk, eller skaper nok fremtidsrettede jobber.

  – Hovedbildet etter dette statsbudsjettet er at regjeringen svikter neste generasjon, er den første kommentaren fra Ap-leder Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

  Hadia Tajik, som er partiets finanspolitiske talsperson, er også kritisk. Hun reagerer på den sosiale profilen i budsjettet. 

   – De som er på arbeidsavklaring, får mindre arbeid og mindre avklaring. Dette er en regjering som har råd til skattekutt til de som har mest, men ikke råd til medisin for migrenepasienter. Den kroniske underfinansieringen av sykehusene fortsetter, og de tar ingen grep for å løse fastlegekrisen, sier hun.

 • av Adrian Brudvik
  DEL

  Regjeringen foreslår å gi 1528 millioner mer til sykehus

  FOTO: Ørjan Deisz

  Regjeringen foreslår å øke vekstrammen til sykehusene med 1 582 millioner kroner i 2020 ,ifølge en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

  – Vi prioriterer å behandle flere pasienter i sykehusene slik at ventetiden skal gå ned og færre må stå i helsekø. Samtidig vil vi investere i nye sykehusbygg og bedre kvaliteten på tjenestene. Det vil gjøre pasientens helsetjeneste enda bedre, skriver helseminister Bent Høie i pressemeldingen.

 • av Gerd Margrete Tjeldflåt
  DEL

  Barnehage blir dyrere

  FOTO: NTB/Scanpix

  Maksprisen for en barnehageplass øker til 3135 kroner i måneden fra 1. januar. Maksprisen er i dag 3040 kroner. 

  • Men: Alle husstander med samlet inntekt under 574.759 kroner har rett til redusert foreldrebetaling i barnehagen. 
  • Regjeringen vil også innføre en maksgrense for foreldrebetaling på SFO. Ingen skal betale mer enn 6 prosent av samlet inntekt for SFO. Dette gjelder for 1. og 2. klassinger. 

  Barnefamilier vil sitte igjen med mer penger, enn tidligere, da barnetrygden øker med 300 kroner i måneden. 

 • av Atle Andersson
  DEL

  Mer penger til ekstremvær-varsling

  NATURSKADE: Ekstremnedbør og jordskred forårsaket store ødeleggelser i Jølster i sommer.
  NATURSKADE: Ekstremnedbør og jordskred forårsaket store ødeleggelser i Jølster i sommer.
  FOTO: Bård Bøe (Arkiv)

  Kraftigere nedbør og mer naturskader øker behovet for gode ekstremværvarsler, noe som ble aktualisert etter skredhendelsene i Jølster i sommer.

  - Gode og treffsikre varslinger av ekstremvær er avgjørende for befolkningen sin trygghet, skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding. 

  For å sikre stabil drift og forsvarlig oppgradering av observasjonsutstyr, blir det foreslått å øke bevilgningen til Meteorologisk institutt med 12 millioner kroner.

   

 • av Adrian Brudvik
  DEL

  Bybanen til Fyllingsdalen får nesten én milliard

  FOTO: Ørjan Deisz

  I statsbudsjettet for 2020 settes det av 980 millioner kroner i statlig tilskudd til Bybanen, byggetrinn 4 til Fyllingsdalen.

  Regjeringen vil tilby de lokale partene å øke det statlige bidraget til prosjektet fra 50 til 66 prosent, slik regjeringspartiene ble enige om i bompengeavtalen før lokalvalget.

  teaser
  7 oktober 2019
  Her er budsjettpunktene for Vestland
 • av Atle Andersson
  DEL

  80 millioner til grønne hurtigbåter

  Regjeringen foreslår å styrke satsingen på miljøvennlige hurtigbåter med 80 millioner kroner. Formålet er å øke bruken av null- og lavutslippsløsninger i de fylkeskommunale hurtigbåtrutene. 

  Det er fylkeskommunene som har ansvaret for drift av de om lag 100 hurtigbåtsambandene langs kysten. Utviklingen av null- og lavutslippsløsinnger vil være avhengig av hvilke krav fylkene stiller i anbudene. 

  Det ble nylig kjent at Sogn og Fjordane er først i verden med å kreve utslippsfrie hurtigbåter. Fra 2024 skal du kunne reise fossilfritt fra Bergen til Sogndal og Nordfjord.

  Bevilgningen på statsbudsjettet går gjennom ordningen Klimasats i Miljødirektoratet.

 • av NTB
  DEL

  Ingen kutt i sukkeravgiften på brus

  Bryggeri- og drikkevareforeningen har tidligere gitt uttrykk for håp om kutt i avgiften slik at norsk brus blir billigere.

  Etter det NTB kjenner til, blir sukkeravgiften på ikke-alkoholholdig drikke tvert imot prisjustert opp i budsjettforslaget.

  Sukkeravgiften ble ved inngangen til 2018 økt med rundt 40 prosent for alkoholfrie varer og 80 prosent for sjokolade- og sukkervarer. Etter massiv kritikk fra næringen gikk regjeringen i fjor høst inn for å reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer.

  Men avgiftsøkningen på alkoholfrie drikkevarer sto fortsatt urørt.

 • av NTB
  DEL

  Barnevernet får over 300 millioner

  FOTO: NTB Scanpix

  307 millioner kroner bevilges i statsbudsjettet til å forbedre og øke kapasiteten på barnevernsinstitusjoner, skriver Dagen.

  – Vi jobber for å bedre barnevernet og sikre best mulig hjelp til barn og familier. Nå prioriterer vi mer midler til kvalitet og forebygging på institusjonene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til avisa.