Derfor sendes asylsøkere tilbake til Russland

Seks spørsmål og svar om asylkrisen i nord.

FÅR INSTRUKSER: En norsk politikvinne sammen en gruppe asylsøkere på Storskog grensestasjon på den norsk-russiske grensen.
Publisert Publisert

Hva skjer med asylsøkere og Russland nå?

icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

I høst kom veldig mange asylsøkere fra Russland til grensestasjonen Storskog i Finnmark. Langt fra alle var asylsøkere fra Syria. Norge har sendt en del av dem tilbake til Russland, fordi myndighetene mener de har ansvaret for dem. Men nå har det stoppet opp. Nå sier Russland at de ikke vil ta tilbake flyktninger som har krysset grensen til Norge.

Hvem skal tilbake til Russland?

Det er asylsøkere som har kommet til Storskog fra Russland. De har enten oppholdstillatelse i Russland, dobbelt statsborgerskap eller visum. Disse blir avvist og sendes tilbake uten at norske myndigheter behandler asylsøknaden deres.

Kom det ikke noen nye regler før jul?

Jo, utlendingsloven ble endret i rekordfart for å stoppe den voldsomme pågangen ved Storskog. Dette førte til en ny instruks om at asylsøkere som kommer til Norge etter å «ha hatt opphold» i Russland, skal få avslag uten at asylsøknaden deres blir behandlet. Det betyr at myndighetene regner Russland som et trygt tredjeland å dra tilbake til. Dermed er hovedregelen at dette ikke er noe myndighetene må vurdere i hver enkelt sak.

SYKLER: Konteinere fulle av kasserte sykler som blir brukt av asylsøkere til å passerere den norsk-russiske grensen på Storskog i Finnmark.

Hva krangler politikerne om da?

De fleste partiene er enige om én ting: De som har oppholdstillatelse i Russland eller dobbelt statsborgerskap, er det greit å sende tilbake.

Men er rettssikkerheten tatt vare på etter lovendringen? Nå avviser myndighetene mange som kommer over grensen for å søke asyl uten at de får en skikkelig individuell behandling. Blant dem er familier med transittvisum. Dermed kan en syrisk barnefamilie, som bare har reist gjennom Russland på vei til Norge, bli behandlet på samme måte som en som har bodd i Russland i mange år.

Er det å trygt å sende asylsøkere tilbake til Russland?

Innvandrings— og integreringsminister Sylvi Listhaug mener Russland stort sett er trygt for asylsøkere. Men mange mener hun ikke har klart å begrunne dette. Derfor ble hun også hasteinnkalt til Stortinget i forrige uke. Ifølge FNs høykommissær for flyktninger har ikke Russland et asylsystem som fungerer. En rapport fra Landinfo viser at asylsøkere har dårlige sjanser for å få asyl i Russland, og at de møtes med korrupsjon. Russland er også dømt for å ha fengslet asylsøkere og nektet dem retten til å søke asyl.

KOFFERT OG SYKKEL: En kvinne med sykkel og koffert passerer den norsk-russiske grensen på Storskog i Finnmark i november. Hun var blant et tyvetalls asylsøkere som krysset grensen denne mandager.

Hva har skjedd etter at de nye reglene kom?

Det er ikke kommet en eneste asylsøker over Storskog siden 30. november i fjor. Før lovendringen kom det opp mot 200 asylsøkere daglig. Nå får norske grensekontrollører vurdere asylsøkernes ID-papirer allerede før de forlater russisk område. Innstrammingen fra norske myndigheter har altså hatt stor effekt.

Men mange er kritiske til Norges strenge regler. Onsdag skal Listhaug møte Pia Prytz Phiri, Nord-Europa-sjefen hos FNs høykommissær for flyktninger. Hun mener Norge må behandle alle asylsøknader individuelt. Det skjer ikke i dag.

Kilde: Samtaler med T erje Einarsen, ekspert på flyktningrett ved Universitetet i Bergen, Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergens Tidende, Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver og pressekontakt i Noas, ulike nyhetskilder, dokument T GI-13/2015 – Rask saksbehandling for asylsøkere som har hatt opphold i Russland, jf. utlendingsloven §§ 32 og 90, UDI: Hvem blir uttransportert til Russland

Publisert