Syv spørsmål og svar om Førdefjorden

Visste du at stoffet de skal hente ut av Engebøfjellet kan brukes til iskrem?

Engebo illustrasjon (2).jpg
PÅ HAVETS BUNN: Slik er sjødeponiet i Førdefjorden tenkt. Illustrasjon: Asplan Viak
 • Torunn Aarøy
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Prøveboringen på Engebøfjellet i Naustdal er i gang. Temperaturen har vært høy mellom regjeringen og naturvernere landet over. Både privatpersoner og store, viktige institusjoner som er opptatt av livet i Førdefjorden har engasjert seg. Her får du svar på striden består i.

1. Hva er det som skjer ved Engebøfjellet nå?

KJETTINGLENKET: Vetle Mikkelsen (19) lenket seg til en av anleggsmaskinene på toppen av Engebøfjellet i forrige uke. Han var forberedt på å bli pågrepet, men politiet kom aldri til fjells. Aksjonistene stanset arbeidet i over fire timer.

2. februar skulle Nordic Mining starte med prøveboring på Engebøfjellet i Sogn og Fjordane. Da lenket Natur og Ungdom seg fast. De ble båret vekk av politiet. I løpet av en uke fikk de 260.000 kroner i bøter. De fortsetter aksjonene sine denne uken.

 • Les: Her kan vi sitte lenge

2. Hvorfor vil noen bore der?

I Engebøfjellet finnes en av verdens største forekomster av rutil, som i tillegg inneholder granat. Prisene på verdensmarkedet er gunstige, og dette betyr store penger.Det er trolig nok rutil til å drive gruvevirksomhet her i 50 år. Rutilen fra Engebøfjellet er også praktisk talt fri for det radioaktive grunnstoffet uran.

3. Hva brukes rutil til?

PLANLAGT FJERNET: Fra toppen av Engebøfjellet er utsikten mot havet spektakulær. Nordic Mining planlegger å fjerne deler av fjellet for å utvinne rutil. Massene skal lagres i et planlagt sjødeponi på bunnen av Førdefjorden nedenfor.

Rutil brukes som hvitt pigment i alt fra hvitmaling til solkrem og iskrem. Men en henter også ut titanmetall. Titanmetallet er lett, sterkt og ruster ikke. Derfor er det populært til proteser, fordi det ikke er giftig og ikke støtes fra kroppen.

Engebøfjellet inneholder også store mengder granat.

4. Hvorfor lenker noen seg fast?

Firmaet Nordic Mining fikk i april i fjor utslippstillatelse til å sende overskuddsmasse ned i et sjødeponi i fjorden.

Problemet er nettopp denne overskuddsmassen. Den skal sendes gjennom et rør ned til et sjødeponi på bunnen av Førdefjorden sammen med ulike kjemikalier som ligner på det vi finner i såper og vaskemidler. Sjødeponiet vil medføre at det slippes ut kjemikalierog tungmetaller i den rene fjorden.

Deponiet skal ligge på 300 meters dyp. Når det er ferdig utfylt vil deponiet være rundt 150 meter høyt.

I sjødeponiet kan det komme 250 millioner tonn med overskuddsmasse. Kritikerne mener at dette vil ødelegge det mangfoldige livet og forurense Førdefjorden.

Blant kritikerne er Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Naturvernforbundet — og en rekke verdensomspennende miljøorganisasjoner.

Engebo illustrasjon (2).jpg

5. Hvorfor har myndighetene gått inn for dette?

Miljødirektoratet gikk først imot et sjødeponi i Førdefjorden. De mente at det ville føre til «vesentlig skade» på arter som pigghå og blålange, som begge er på rødlisten over truede arter. Etter en ny vurdering ombestemte de seg og anbefalte sjødeponi. Dette var med på at politikerne ga sin godkjenning.

Regjeringen gjennomførte flere utredninger før de bestemte seg.

De mener at sjødeponiet ikke vil skade livet i sjøen i vesentlig grad, og at gruvedriften sikrer viktige arbeidsplasser: De positive sidene overskygger de negative.

Fjorden skal også overvåkes strengt. Og resultatene fra overvåkningen skal gjøres offentlig kjent.

Næringen selv sier at overskuddsmassen finnes i berggrunnen fra før og kan brytes ned. Dermed vil den ikke påvirke for eksempel villaksen. Havforskningsinstituttet er uenig i dette og mener det vil påvirke fiskearter som er rødlistet.

6. Fører dette til mange arbeidsplasser?

I en rapport anslår Sintef — den største, uavhengige forskningsstiftelsen i Skandinavia - at gruvedriften vil føre til 170 nye arbeidsplasser i Naustdal, 300 i regionen og 500 nasjonalt. Men dette er usikre tall, og Sintef konsentrerte seg bare ved denne siden av saken. Per i dag er det også lav arbeidsledighet i Naustdal kommune.

De 170 som får arbeid i gruvedriften kan dermed være pendlere.

7. Hva skjer videre?

Tillatelsen som Nordic Mining fekk er klaget inn til Kongen i statsråd og EFTA sitt overvåkningsorgan ESA. Natur og Ungdom sier at de ikke vil gi seg med sine aksjoner og at 2000 mennesker står klare til å fortsette aksjonene på fjellet.

Kilder: Norges Geologiske undersøkelser, Miljødirektoratet, Nordic Mining, Rapporter fra Havforskningsinstituttet, Konsekvensutredning av Engebøfjellet

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Her blir aksjonistene fjernet

 2. Lenkegjengen fikk aksjonere i fred

 3. Vil lenke seg fast

 4. - Avgjørelsen kan ikke påankes

 5. Vevring er bare starten for Høyre

 6. Sier ja til omstridt sjødeponi

 7. Nordic Mining satser alt på Engebø-prosjektet

 8. Synnøve Kvammes råd til gruveaksjonistene

 9. - Her kan vi sitte lenge

 10. Erna, har du glemt slaget i Stilla?

 11. Her de fem mest kjente miljøaksjonene etter krigen

 12. - Tiden er moden for et vedtak

 13. Nå blir gruve-aksjonistene fjernet

 14. Nordic Mining vil starte kvartsgruve i Kvinnherad

 15. Ga etter for press fra gruveselskaper

BT anbefaler

Naboene er luta lei. – Jeg ser folk komme bort her og så bare løpe igjen, fordi det stinker så fælt.

Mannskapet på turistbåten «Eric Bloodaxe» mener stanken av boss fra Mathallen gjør dem uvel og skremmer turister.

LES SAKEN