Vestlandet har flest jordskjelv i hele Nord-Europa

Sjekk hvorfor her.

SISTE 12 MÅNEDER: Dette kartet viser registrerte jordskjelv på over 2,0 i styrke de siste 12 måneder. NORSK NASJONALT SEISMISK NETTVERK (Skjermdump)

Anne E. Hovden
Journalist i BT

De mest aktive jordskjelvområdene i Norge ligger på Vestlandet og i Nordsjøen, viser en oversikt Norsar har utarbeidet.

På land er det størst aktivitet i Sunnhordland og i Nordland. I 2000 var det for eksempel et jordskjelv mellom Stord og Bømlo med styrke 4,5 på Richters skala.

Rekord-skjelv i 1988

Norge er ved siden av Island det stedet i Nord-Europa som har flest skjelv. Hvert år er det rundt ti jordskjelv som er kraftige nok til folk legger merke til dem. I tillegg kan måleinstrumenter registrere flere hundre mindre jordskjelv i og rundt Norge.

TETT PÅ VESTLANDET: Dette kartet viser jordskjelv i Norge og nærliggende områder fra 1979 til 2012. NORSAR (Skjermdump)

Det kraftigste skjelvet som har vært registrert på Vestlandet i nyere tid, var 8. august 1988. Det målte 5,3 på Richers skala, og hadde episenter 120 kilometer ute i Nordsjøen. Skjelvet kunne merkes fra Hardanger til Trøndelag. Episenter er det punktet på jordoverflaten rett over der skjelvet har sitt opphav.

Det ristet også kraftig året etter, 23. januar i 1989 i Nordfjord. Dette skjelvet hadde en styrke på 5,1 og kunne merkes over store deler av Sør-Norge.

Derfor blir det skjelv

De ytterste lagene av jordkloden består av flere plater. De kraftigste jordskjelvene i verden oppstår der slike jordplater møtes, og særlig der platene beveger seg mot hverandre. Derfor er kysten langs hele Stillehavet og Sør-Europa særlig utsatt.

EPISENTER: Dette kartet viser jordskjelvenes episenter i perioden 1980 til 2004. Et episentrum er det punkt på jordoverflaten rett over eller under utgangspunktet for et jordskjelv. NORSK NASJONALT SEISMISK NETTVERK (Skjermdump)

Norge ligger langt fra slike skøyter i jordplatene. De områdene i Norge der det ofte er jordskjelv, har lokale kilder til at det oppstår spenninger i jordskorpen, for eksempel store fjellkjeder eller at jordskorpen hever seg oppover (landheving).

Norge hever seg med mange millimeter i året som en konsekvens av siste istid. Tyngden av isen presset ned jordskorpen, og da isen smeltet, begynte landet å stige igjen. Denne hevingsprosessen tar tusenvis av år.

Bergen tidlig ute

Og siden det er såpass stor aktivitet her på våre kanter, er det også naturlig at vi har vårt eget jordskjelvsenter. Bergen har siden slutten av 1800-tallet vært sentral for jordskjelvmålinger.

Bergen Museum begynte med innsamling og analyser av spørreskjema om jordskjelv i 1887. Etter at et kraftig jordskjelv rammet Oslo-området i 1904, fikk Bergen året etter opprette en seismisk målestasjon. Jordskjelvstasjonen ble en del av Universitet i Bergen i 1960.

Styrke 5 = tornado

Hvor kraftig er et skjelv egentlig når det er 3,8 på Richters skala? Dette er sammenligningen Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk har gjort.

  • 2: Merkes sjelden av mennesker
  • 2.5: Energi tilsvarer moderat lynnedslag
  • 3.5: Energi tilsvarer kraftig lynnedslag
  • 4: Følt av mennesker, muligheter for ødeleggelser
  • 5: Energi tilsvarer en gjennomsnittlig tornado
  • 6: Energi tilsvarer atombomben i Hiroshima
  • 7: Ødeleggende jordskjelv som oftest tar liv. Kan forårsake tsunamier.
  • 8: Energi tilsvarer verdens største kjernesprengning
  • 9: Fører til store ødeleggelser

Kilder: Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk, Norsar, viten.com