De rikeste er blitt enda rikere

Her er grafene som viser at forskjellene har økt i Norge.

Publisert Publisert

FORSKJELLER: Ved å studere nordmenns inntekter kan vi se om forskjellene øker. Pilen peker bare én vei: oppover. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

  1. Leserne mener

I Norge har vi mindre sosiale forskjeller enn i mange andre land.

Ved å studere nordmenns inntekter kan vi se om forskjellene øker. Inntekt er summen av alt du får inn på kontoen din, som lønn, barnetrygd, aksjeutbytte og pensjon.

Her er fem grafer som viser at forskjellene i Norge øker:

Hovedtrenden er at de rikeste har dratt fra resten av befolkningen siden midten av 80-tallet. Forskjellen mellom dem som tjener mest og minst har økt litt hvert år siden 2010. De som tjener minst har fått lavere lønnsøkning enn resten av befolkningen.

Under nåværende regjering har ulikhetene bare blitt større. Faktisk har ulikhetene aldri vært så store som i dag, siden man begynte å måle dette på midten av 80-tallet.

De ti prosentene av befolkningen som tjener mest, har hatt en sterkere inntektsutvikling enn dem som tjener midt på treet og de som tjener minst.

De eldre har kommet spesielt godt ut. Pensjonsreformen gjør det nemlig mulig å jobbe samtidig som du får pensjon.

De med lavest inntekt har stort sett holdt tritt med den generelle inntektsveksten. Men de siste årene har de hatt en svakere vekst. Det gjør at forskjellene øker.

Denne grafen illustrerer inntektsutviklingen på en annen måte. Den viser hvor stort spriket mellom de rikeste og fattigste er blitt.

I 2015 mottok den høyeste inntektsgruppen 22,8 prosent av de totale inntektene i Norge. Den laveste inntektsgruppen mottok 3,7 prosent av landets samlede inntekter.

Når et selskap går med overskudd, kan en del av gevinsten i selskapet gis som utbytte til eierne. Det kan være aksjer man beholder, eller penger rett på konto.

I 2015 mottok nordmenn 83 milliarder kroner i aksjeutbytte, nesten dobbelt så mye som året før. De fem prosentene som tjente mest, stakk av med størstedelen av kaken – hele 86 prosent.

Nesten all aksjeutbytte i Norge går til dem som fra før tjener mest.

En familie med to barn og to voksne som tjener 443.000 kroner eller mindre, kalles en lavinntektsfamilie.

I 2010 levde rundt 74.000 barn under 18 år i slike familier. Tallet økte til over 98.000 barn i 2015.

Økt innvandring er en av de viktigste årsaken til ulikhetene. Det er større grad av arbeidsledighet blant flyktninger. Og de har gjerne mange barn å forsørge.

Nesten halvparten av dem i gruppen med lavest inntekter har innvandrerbakgrunn.

Kilder: Basert på samtaler med Jon Epland, analytiker hos SSB. Alle tall i saken er hentet fra en SSB-analyse av norske husholdninger, publisert i mars 2017.

Publisert