Dette bør du vite når jobben er i fare

Du kan ha flere rettigheter enn du tror.

KRISE: Flere næringer går gjennom omfattende nedbemanning for tiden, og arbeidsledigheten stiger. Oljebransjen er hardest rammet. ARKIVFOTO: SCANPIX / EIRIK BREKKE
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Mens arbeidsledigheten synker i EU, når den nye høyder i Norge. Hos NAV er 109.000 personer registrert som helt arbeidsledige eller på tiltak. Det tilsvarer fire prosent av arbeidsstyrken.

Oljenæringen sliter tungt, men også andre bransjer merker nedgangstiden. På Hotel Norge har 200 ansatte fått beskjed om at de må slutte når de nye eierne tar over.

Her er noe av det viktigste du bør vite hvis jobben din er truet.

Hvor lenge kan du være permittert?

Permittering betyr at du må slutte i jobben i en begrenset periode. Du får ikke lønn så lenge du er permittert, men du har krav på dagpenger.

Du er fremdeles ansatt så lenge permitteringen varer, og utgangspunktet er at du skal tilbake i jobb. Hvis det er sannsynlig at du må slutte i jobben for godt, skal bedriften gå til oppsigelse.

Bedriften skal varsle om permittering minst to uker på forhånd. Der skal det stå hvor lenge permitteringen varer, eventuelt at den gjelder på ubestemt tid. Maksimal grense er for tiden 30 uker.

Det er også mulig å bli delvis permittert — altså at man går ned i stillingsprosent.

DØDTID: Kaptein Odd-Steven Walberg venter på nye oppdrag om bord på «Island Clipper». Langs hele kysten ligger supplybåter til kai. ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN

Når kan bedriften nedbemanne?Det er tre krav som må oppfylles for at bedriften skal kunne gå til oppsigelse:

  • Det må finnes en saklig grunn — for eksempel skjerpet konkurranse og svikt i inntektene.
  • Det finnes ikke annet passende arbeid i bedriften. Hvis omplassering er mulig skal arbeidstakeren få tilbud om en annen stilling - selv om det bare er et vikariat.
  • Bedriften må vurdere ulempen for arbeidstakeren mot behovet for nedbamming. Alder, omsorgsbyrde, sosiale forhold og muligheter for ny jobb kan spille inn.
    Hvordan kan bedriften velge ut hvem som må slutte ved en nedbemanning? Typiske kriterier er ansiennitet (hvor lenge man har vært ansatt i bedriften), kvalifikasjoner og personlige, sosiale forhold.

Bedriften må drøfte nedbemanning med de tillitsvalgte og med den enkelte arbeidstaker før en endelig beslutning blir tatt.

Kan du bli sagt opp hvis du er syk eller gravid?

Ja. Bedriften kan si deg opp mens du er sykmeldt hvis det finnes saklig grunn for det. Men du kan ikke bli sagt opp på grunn av selve sykdommen det første året du er sykmeldt. Etter ett år kan sykdom regnes som saklig grunn for oppsigelse - hvis bedriften har vurdert andre måter å holde deg i jobb på.

Også gravide kan bli sagt opp, men ikke på grunn av graviditeten. Det samme gjelder ansatte i foreldrepermisjon.

MOTORPRODUSENT: Bergen Engines produserer gass- og dieselmotorer på Hordvikneset utenfor Bergen. Bedriften gikk forrige måned til permitteringer. ARKIVFOTO: ROAR CHRISTIANSEN

Hva er forskjellen på oppsigelse og avskjedigelse?Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan avslutte arbeidsforholdet ved å levere skriftlig oppsigelse. Da arbeider du ut oppsigelsestiden, og får lønn i denne perioden.

Avskjedigelse vil si at arbeidsgiver avslutter arbeidsforholdet umiddelbart fordi arbeidstakeren har gjort noe galt. Det må dreie seg om «grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen».

Ved avskjedigelse må du slutte på dagen, og lønnen stanses umiddelbart.

Når får du dagpenger?

Dagpenger — tidligere kalt arbeidsledighetstrygd - er penger man får fra NAV fordi man er arbeidsløs.

For å få dagpenger må arbeidstiden din minst være halvert. Ved delvis permittering betyr det at stillingsprosenten din må være 50 prosent eller mindre.

Du må ha hatt en inntekt på minst 135.102 kroner i fjor, eller minst 270.204 kroner i løpet av de tre siste årene. Disse tallene justeres årlig.

Du må være reell og registrert arbeidssøker, og sende meldekort hver 14. dag. Meldekort brukes til å orientere NAV om situasjonen din, slik at de kan utbetale riktig støtte.

Dagpengene utgjør omtrent 62,4 prosent av inntekten før skatt. Inntekt over 540.408 kroner regnes ikke med i grunnlaget for dagpengene.

Det finnes også andre støtteordninger, som tiltakspenger og arbeidsavklaringspenger.

LITE FESTLIG: Administrerende direktør Lise Færøvik bygget opp CMYK-kjeden, som selger smykker og pynt. Nå har selskapet gått konkurs, og 135 ansatte mistet jobben. ARKIVFOTO: JO STRAUBE

Hva skjer hvis bedriften går konk?Hvis bedriften du jobber i går konkurs, garanterer staten for lønn og utestående feriepenger. Du må kunne dokumentere at du har krav på pengene. Gyldig dokumentasjon kan være arbeidskontrakt og lønnsslipper.

Søknaden om utbetaling må du sende til bostyrer for konkursboet. Tingretten kan fortelle deg hvem som er bostyrer. Mens du venter på at søknaden blir behandlet, kan du be om dagpenger fra NAV.

Hvilken annen hjelp kan du få?

Fagforeningene kan tilby juridisk hjelp til medlemmer som opplever usaklig oppsigelse eller avskjedigelse. Noen gir også økonomisk støtte til medlemmene ved permittering eller arbeidsledighet.

Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp til privatpersoner, for eksempel ved konflikter på arbeidsplassen.

Hvis du får alvorlige økonomiske problemer, kan du kontakte NAV for rådgivning. Du kan blant annet få hjelp til å gjøre avtaler med dem du skylder penger, og råd om hvordan du kan redusere utgiftene. Kommunen har også plikt til å hjelpe deg hvis du har alvorlige problemer med gjelden.

Hvis du blir arbeidsledig og får redusert inntekten, er det et godt tips å endre skattekortet. Da slipper du at det blir trukket for mye skatt.

_Kilder:

NAVs bestemmelser om dagpenger, meldekort, lønnsgarantiordningen og gjeldsrådgivning.

Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljøloven

BT-arkivet_

Publisert: