Huset hans kosta 41 millionar. Skatteetaten meiner det er verd 10.

KORT FORTALT

Og: Blått fleirtal kan ryke i ny kommune. Ap reddar russen frå den sikre død. Ordførarkandidat trekk seg etter varsel.

Publisert:
Gerd Margrete Tjeldflåt
Politisk journalist

God tysdag! Her er fire saker eg anbefaler i dag. Ein av dei er til og med ganske morosam.

Dårleg tid? Det tar deg under to og eit halvt minutt å lese.

PS: Vil du ha Kort fortalt rett i innboksen? Meld deg på her!

1. Difor slepp nokre milliardærar unna med lågare skatt

ILLUSTRASJON: Bård Bøe

Superkjendisen Kygo måtte ut med 41 millionar kroner for luksusvillaen sin ved Nordåsvatnet i Bergen. For den betaler han 16.905 kroner i eigedomsskatt. Det er mindre enn fleire naboar, sjølv om dei bur i hus som er mindre verd.

Kvifor det? Eigedomsskatten du betaler er basert på marknadsverdien av bustaden din. Alle huseigarar skal betale same andel av denne verdien i skatt. Men NRK viste nyleg korleis metoden for å finne denne verdien ikkje tek omsyn til utsikt eller kor bustaden ligg – for å nemne noko. Alle som har vore på bustadjakt veit at både plassering, utsikt og soltimar har svært mykje å seie for kor mykje ein må ut med for eit hus.

  • Dermed betalar mange milliardærar ein skatt som er langt lågare enn den kunne vore.

Kvifor er det viktig? Ni av ti kommunar har eigedomsskatt fordi det er ein av få måtar dei kan skaffe seg ekstra inntekter på. Frp er dei sterkaste motstandarane av dette, og kallar skatten usosial.

I Bergen blei eigedomsskatt på bustad innført igjen i 2014. Partia er ueinige om kva som bør skje vidare:

  • Arbeidarpartiet, KrF, Venstre, Raudt, SV, Senterpartiet og MDG vil alle behalde eigedomsskatten.
  • Høgre, Frp og bompengepartiet vil alle kutte eigedomsskatten heilt eller delvis.

Ja, men: Det var nettopp Høgre og Frp som måtte bringe eigedomsskatten tilbake for å få budsjettet til å gå opp i 2014. Då hadde dei berre klart seg to år utan dei ekstra inntektene.

2: Dagens tal

Høgre har styrt i Sund kommune i fleire tiår. Ved sist lokalval fekk dei 33,3 prosent av stemmene i kommunen. No skal Sund slå seg saman med naboane i nord og bli til nye Øygarden kommune.

  • På BTs ferske måling får Høgre i den nye kommunen 23,9 prosent – og klarar akkurat ikkje å sikre fleirtal i kommunestyret saman med bompengepartiet og FNB. Dermed kan det vere duka for eit samarbeid mellom Høgre og Ap også i den nye kommunen, slik det har vore i Fjell dei siste fire åra.

3: «Om du ikkje røystar Ap, kjem russen til å døy»

Foto: Rune Sævig

«Bergen på sitt beste» eller «På grunn av deg»? Slagorda til partia i valkampen er kanskje ikkje openbert materiale for djup analyse. Men BT-kommentator Jens Kihl har tatt på seg jobben uansett.

  • Og konklusjonen er: Det er protestpartia som har dei beste slagorda, for dei har i alle fall ei meining. Les kommentaren for å få analysen av dei andre, og for å forstå kvifor Ap er russens redning.

4: Dømt for underslag og vald mot sambuar – blei likevel ordførarkandidat

Foto: Tor Høvik (arkiv)

Frp-toppen i Ullensvang kommune trekte seg i går som leiar i lokallaget.

  • For to veker sidan fekk Frp sentralt varsel om at ordførarkandidat Finn Hagen er dømt fleire gonger for økonomisk kriminalitet. Det skriv NRK. Hagen er også dømt for vald mot sin tidlegare sambuar.

Dette hadde ikkje Hagen fortalt kollegaene i Vestland Frp om. No er det for seint å endre på vallistene, så Hagen vil framleis toppe Frps liste i Ullensvang i dette valet.

Publisert: