Derfor ønsker universitetet å kvotere gutter til psykologi

Universitetene i Bergen og Oslo fikk nylig avslag til å kvotere inn mannlige studenter på profesjonsstudiet i psykologi. Vi har laget tre grafer som viser hvorfor de ønsker flere gutter.