Slik leser du skattelistene

Det skattelistene sier om inntekt og formue til en person, er ofte et stykke unna det vedkommende egentlig tjener og eier.

Publisert Publisert

TALL: Onsdag er skattetallene tilgjengelig for søk. Foto: NTB scanpix

iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Skattelistene sier noe om inntekt, formue og hvor mye skatt som er innbetalt. Dette skjuler seg bak de tre tallene.

Inntekt

Tallet forteller hva en person har tjent, minus alle fradrag. Og siden alle har fradrag, vil det si at den egentlige lønnen er høyere enn det som fremgår av skattelistene.

Inntekt som er tatt med er for eksempel lønn inkludert verdi av frynsegoder, renteinntekter, utbytte på aksjer og pensjon.

Fradrag som er trukket fra er for eksempel minstefradrag, 24 prosent av det som er betalt av renter på lån, og foreldrefradrag.

Har en person mye gjeld, og dermed har betalt mye renter, vil summen for inntekten være mye lavere en det vedkommende egentlig har i lønn.

Det kan også være at vedkommende pendler, og har trukket fra utgifter til pendlerbolig og reiseutgifter.

Formue

HUSVERDI: Den såkalte likningsverdien av et hus er mye lavere enn markedsverdien. Foto: Bjørn Erik Larsen

Dette er den skattemessige verdien av det personen eier, minus gjeld.

Eiendeler kan være bankinnskudd, verdi av aksjer og fond, hus og hytte.

Men heller ikke her er den reelle formuen helt i samsvar med det som står i skattelistene.

Likningsverdi av bolig er for eksempel maks 30 prosent av markedsverdi når den skal føres opp i likningen.

Når gjelden er større enn likningsformuen, blir nettoformuen null.

Skatt

Dette er tallet som vedkommende har betalt inn i skatt, og inkluderer inntektsskatt, skatt til kommune og stat, toppskatt, skatt på utbytte og trygdeavgift.

Innbetalt skattebeløp er det eneste nøyaktige tallet som sier noe om privatpersonens økonomi.

Kilder: Aftenposten, Skatteetaten, E24

Publisert