Fem fakta som viser at det fortsatt ikke er likestilling i Norge

Kvinner tjener mindre, steller mer hjemme og er sykere.

KVINNEDAGEN: Under 8. mars-toget i Bergen i 1975 hadde de flere av de samme kampsakene som i dag. 43 år senere har kvinner og menn fremdeles ikke like vilkår for å lykkes i Norge.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

I 2018 skulle man kanskje tro at vi alle var likestilte i Norge. Men det er vi ikke.

Her er fem punkter som viser at det fortsatt er forskjeller mellom menn og kvinner i det norske samfunnet.

1. Kvinner får dårligere betalt enn menn

Lik lønn for likt arbeid har vært en av gjengangerne blant parolene når det kommer til likestilling mellom kjønnene. Men fortsatt er det en lang vei å gå for å jevne ut lønnsforskjeller.

I 2016 hadde en norsk kvinne i snitt 359.000 kroner i bruttoinntekt. En gjennomsnittsmann hadde en bruttoinntekt på 522.900 kroner.

Menn tjener altså i snitt 163.900 kroner mer enn kvinner i året.

Ser man kun på heltidsansatte, er kvinners gjennomsnittlige månedslønn 87,6 prosent av det en heltidsansatt mann får.

I tillegg fikk menn over 80 prosent av alt aksjeutbytte som ble utbetalt i 2015. Dette kan ofte utgjøre store summer, som forsterker inntektsforskjellene mellom kjønnene.

2. Kvinner blir ikke ledere

Selv om det er nesten like mange kvinner som menn i arbeidslivet, er det mye mindre sjanse for å ha en kvinnelig enn mannlig sjef i Norge. Bare vel en tredjedel av alle ledere er kvinner.

Tallene blir verre dersom du skiller ut privat sektor. Mange kvinner er ledere i barnehager, på skoler og i helsevesenet. Men i privat sektor er nesten syv av ti ledere menn.

I tillegg er de kvinnelige lederne som finnes, dårligere betalt.

I 2017 sjekket avisen Dagens Næringsliv hvor mange av Norges best betalte ledere som var kvinner. De fant ut at blant de 100 best betalte lederne, var fire kvinner.

Generelt blir lønnsforskjellen blant kvinner og menn bare verre desto bedre betalt jobben er. Kvinnelige ledere tjener bare 80 prosent av det mannlige ledere gjør.

3. Kvinner gjør fortsatt mer husarbeid enn menn

Tiden kvinner bruker på husarbeid har gått ned siden 70-tallet. Men fortsatt arbeider kvinner nesten fire timer i døgnet på hjemmebane. Denne tiden bruker de på å ta vare på barn, holde huset i stand og tradisjonelt husarbeid.

Det ser ut til at menn hjelper mer til, men fortsatt jobber de nesten en time mindre hjemme hver dag. Den store forskjellen er innenfor tradisjonelt husarbeid. Det bruker de mye mindre tid på.

4. Barn bremser kvinners karriere

Sjansen for å bli forfremmet er 60 prosent høyere for kvinner uten barn enn kvinner med barn. Det viser forskning fra NHH.

Noe av grunnen er fravær under graviditet og mens barna er små.

Kvinner tar fortsatt størsteparten av foreldrepermisjonen rundt barnefødsler. Og selv om de fleste fedre tar hele fedrekvoten, gjør fortsatt tre av ti menn ikke det.

Tall viser også at småbarnsmødre med barn i alderen 0–2 år bruker halvparten så mye tid på yrkesarbeid som det småbarnsfedre med barn i samme alder gjør.

5. Kvinner er mer syke og flere blir uføre

Vi vet at kvinner i snitt lever lengre enn menn. Men de er sykere. I dag er seks av ti uføretrygdede kvinner.

Det er ikke klart hvorfor det er en forskjell, men fire av ti kvinner har varig sykdom eller helseproblem, mot tre av ti menn.

Kilder: SSB, Nav, bt.no, dn.no.

Publisert: