Hva kan du gjøre hvis du tar tyven på fersken?

Disse reglene kan det være lurt å huske.

REGULERT: Du har rett til å gripe inn hvis noen bryter seg inn i huset ditt. Men det er ikke lov å straffe tyven ved å gi henne en omgang juling. Her er Lasse Eriksen fra Hole Glass i gang med å skifte en rute etter innbrudd.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Er det lov å stoppe en nasker som forlater butikken med lommene fulle av sjokolade? Kan du ta din stjålne sykkel tilbake hvis du ser noen trille den på gaten?

Du kan pågripe tyven

Det er ikke bare politiet som kan pågripe noen. Faktisk kan hvem som helst gjøre det. Men det gjelder bare hvis den mistenkte «treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor», som det heter i loven.

At en privatperson griper inn på denne måten, kalles «borgerlig pågripelse».

Hvis du først har gått til det skritt å arrestere noen, kan du ikke låse ham inne i kjelleren og kaste nøkkelen. «Den som uten å høre til politiet har foretatt en pågripelse, skal straks overgi den pågrepne til politiet», står det i loven.

Et eksempel på det, er hundeeieren i Bergen som mente han ble vitne til en voldtekt. Han satte hunden på gjerningsmannen, før han ringte politiet.

  • Politiet: — Borgerlig pågripelse har vi stor sans for
    Man har like stor rett til å gripe inn, uansett om det er en selv eller en annen som er offer for forbrytelsen. Men man kan ikke gå lengre enn det som er nødvendig og forsvarlig for å hindre ugjerningen. Overdreven voldsbruk kan føre til at man selv blir pågrepet og dømt.

Du kan altså ikke legge tyven i jern, og deretter rundjule henne, selv om hun har brutt seg inn i huset ditt.

GREP INN: Lars Løne ble utsatt for tyveri og hærverk på eiendommen sin. Han svarte med å sperre denne bilen inne med gravemaskinen sin.

I utgangspunktet er pågripelse bare tillatt hvis handlingen kan straffes med mer enn seks måneders fengsel. Unntaket er dersom gjerningsmannen tas på fersk gjerning, men fortsetter med den straffbare handlingen. Da kan han pågripes uavhengig av lengden på straffen.Tidligere kunne ikke privatpersoner eller vektere stoppe butikktyver som stjal små verdier (naskeri). Grensen mellom naskeri og tyveri varierer, men ligger typisk på 2000-3000 kroner. I 2002 ble strafferammen for naskeri hevet. Det betyr at det i dag er tillatt å pågripe naskere, også hvis de leverer tyvgodset tilbake.

Du kan forsvare deg mot angrep

Nødverge vil si at man avverger eller forsvarer seg mot et ulovlig angrep, ved å handle på en måte som normalt er straffbar.

Handler man i nødverge, kan man ikke straffes.

Ett eksempel er mannen som oppdaget at en inntrenger var på vei inn i huset. Huseieren grep en gjenstand og slo mannen i hodet slik at han mistet bevisstheten.

Senere viste det seg at det hele var en misforståelse. Inntrengeren var på fest i samme bygning, gikk ut en tur, og tok feil dør da han skulle inn igjen. Politiet konkluderte med at huseieren handlet i nødverge, og henla saken.

Det er ikke uvanlig at tiltalte i drapssaker eller alvorlige voldssaker, ber om å bli frikjent på grunn av nødverge. Men i mange tilfeller viser det seg at volden har vært grovere enn nødvendig.

DØMT: I rettssaken etter Kvinnherad-drapet, innrømmet den ene av de tiltalte å ha slått offeret. Hun påberopte seg nødverge, men ble ikke hørt.

Etter at Sigmund Gravdal (65) ble drept i Kvinnherad i 2013, forklarte den ene av de to tiltalte kvinnene at hun handlet i selvforsvar. Hun forklarte at 65-åringen angrep henne, og at hun slo for å forsvare seg.Gravdal ble slått over 70 ganger i hodet og kroppen, blant annet med en øks. Retten slo fast at volden gikk langt over grensen for nødverge, både i tid og intensitet. Kvinnen ble dømt til 14 års fengsel. Den andre tiltalte fikk 12 år.

Du kan ta tilbake det som er ditt

Selvtekt betyr at man selv griper inn for å ivareta en rettighet, uten å gå veien om lovlige myndigheter. Et eksempel er hvis du har blitt frastjålet sykkelen, og tar den tilbake fra tyven.

Selvtekt kan være lovlig, men det er strenge grenser. Ett av kravene er at det ikke er hjelp å få fra politiet eller andre myndigheter.

Loven sier det slik: «En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den som har retten, handler for å gjenopprette en ulovlig endret tilstand, og det ville være urimelig å måtte vente på myndighetenes bistand».

Er det lov å bruke makt mot sykkeltyven hvis han ikke gir deg sykkelen frivillig? Svaret er ja, men igjen gjelder regelen om at man ikke skal gå lengre enn det som er nødvendig og forsvarlig. Et annet poeng er man bør være sikker på at det faktisk er tyven som triller rundt på sykkelen din, og ikke en som har kjøpt den i god tro.

GREP INN: Ståle Svanevik i Svanevik transport, har i lang tid vært plaget med tyveri. Han mistet troen på at politiet ville ordne opp.

Et nylig eksempel på dette er en bileier i Kristiansand, som våknet en natt og så noen som holdt på å ta seg inn i bilen hans. Mannen løp ut, prøvde å åpne døren, men biltyven begynte bare å kjøre. Da hang eieren seg fast i bilen — i undertøyet og i 17 minusgrader. Fædrelandsvennenog VGhar omtalt saken.Eieren karret seg etterhvert opp på taket på bilen, og hang på mens bilen skal ha kjørt i 25 kilometer i timen.

Til slutt klarte han å knuse bakruten med kneet, ta seg inn i bilen, og tvinge føreren til å stoppe. Da tyven så prøvde å stikke av, holdt eieren ham igjen til politiet kom.

Politiets kommentar er at ingen anbefales å gjøre akkurat dette, fordi det er utrolig farlig. Likevel gikk det altså bra.

Her i Bergen har selskapet Svanevik transport tidligere gått til drastiske skritt mot dieseltyver. Ståle Svanevik mente han ikke fikk hjelp fra politiet. I desember la han ut en melding på Facebook, der han oppfordret folk til å være på utkikk etter tyvene.

- Ikke ring politiet, ring direkte til meg, skrev Svanevik i innlegget. Ifølge Svanevik har politiet advart ham om at han kunne bli anmeldt for selvtekt.

Det ble det ikke noe av, og det er få slike saker som har havnet i retten. Dermed har domstolen i liten grad trukket opp grensene for når selvtekt er lovlig og ikke.

_Kilder:

Samtale med professor Erling Johannes Husabø, Juridisk fakultet, UiB

Lovdata - reglene om nødverge og selvtekt

Straffeprosessloven § 176

Straffeloven §§ 18 og 19

Riksadvokatens rundskriv nr 2/2015

Virke.no: Ny straffelov fra 1. oktober

Regjeringen.no: Nasking og pågripelse

Store Norske Leksikon: Nødverge_

Publisert