Så få nikab-brukere er det i Norge

Det er svært få som bruker nikab i Norge. De fleste islamske lærde i Vesten fraråder bruk.

Publisert:

MUSLIMSKE HODEPLAGG: Fra venstre hijab, burka og nikab. Foto: Scanpix

Anne E. Hovden
Journalist i BT

Ulike anslag tyder på at det er under 100 kvinner som bruker ansiktsdekkende plagg i Norge. Ifølge Islamsk Råd Norge er det neppe noen kvinner i Norge som bruker burka.

Fraråder bruk

– Noen muslimske kvinner bruker kun nikab ved spesielle anledninger. Andre bruker det alltid når de går ut av huset, sier Olav Elgvin. Han er stipendiat ved Institutt for sammenlignende politikk ved UiB.

IMAM-TUR TIL LONDON: Doktorgradstipendiat Olav Elgvin var i fjor med imamer og andre nøkkelpersoner fra moskeer i Bergen på studietur til London. Fra venstre: Olav Elgvin, Saffa Shafiq, Badar Muneer, Muhammad Azeem, Abdullahi Ibrahim, Ahmed Abdi-Ladif Abdilahi og Sajjad Younas. Foto: Tor Høvik

– Er det færre eller flere som bruker nikab i dag enn tidligere?

– Det finnes ikke noen systematiske undersøkelser av dette, så det vet jeg ikke sikkert. Min egen opplevelse er at det var en økende tendens til nikab-bruk for 2–3 år siden, men at det er avtakende igjen nå. Den dominerende holdningen blant muslimske lærde i Vesten er å fraråde bruk av nikab. Grunnen er at det kan ha negative konsekvenser for kvinnene selv, og at samfunnet kan bli blir mer skeptisk til islam og muslimer i møte med nikab.

To kategorier

– Hvem er det som velger å bruke nikab?

– Det er to kategorier. Den ene er noe eldre kvinner som bruker det fordi det forventes av dem i områdene der de kommer fra. De kommer gjerne fra Afghanistan, mindre områder i Pakistan, visse deler av Somalia, eller deler av Gulfstatene. Den andre kategorien er unge muslimske jenter som velger dette selv, ut fra for eksempel religion og identitet.

– Hva er det som avgjør hvilket hodeplagg en muslimsk kvinne velger å gå med – eller om hun velger det i det hele tatt?

Opp til kvinnen selv

– Grovt sett kan man si at det dreier seg om ulik tolkning av hva som er en plikt i forhold til islam. En viktig idé i islam er at begge kjønn skal kle seg anstendig overfor det andre kjønn. Men det er litt ulike krav for menn og kvinner.

– Det vanligste for kvinner er å gå med det som gjerne blir kalt hijab, altså å skjule håret. Det er den mest vanlige tolkningen blant islamske lærde. De fleste muslimske ledere i Vesten understreker at det er opp til en selv om man velger å gjøre det eller ikke.

– En minoritet blant muslimske lærde mener at plikten går lenger enn det – man skal skjule ansiktet også. Og en liten minoritet velger altså å følge den anbefalingen.

Færre bruker hijab

– Hvordan er utviklingen i bruk av hijab?

– Også her har det manglet systematiske undersøkelser. Men jeg og et par forskere på Fafo jobber med en studie som blant annet ser på dette. Den er ikke publisert ennå, men tendensen i de tallene viser at bruken av hijab er på vei ned blant 2.-generasjons innvandrere. Altså muslimske jenter som er født i Norge.

– Hva er grunnen til dette?

– Når du har vokst opp i et land der hijab nærmest er selvsagt, er det mange som bruker det fordi alle andre gjør det. Vokser du opp i Vesten, må du ta et mer selvstendig valg. Og tolke på nytt hvordan man skal praktisere islam. De tingene som før var selvsagte er ikke lenger så selvsagte. Mange slutter helt, noen begynner å gå med en mer standardiserte hijaber. Og noen veldig få velger å gå motsatt vei, og bruke nikab.

Styrket forhold til Gud

Christine M. Jacobsen, som er professor ved UiB, har gjort noen få intervjuer de senere årene med kvinner i Norge som bruker nikab.

INTERVJUET NIKAB-BRUKERE: Christine M. Jacobsen har intervjuet enkelte nikab-brukere de siste årene. Foto: UIB

– De oppgir som grunn til å bruke nikab at de ønsker å styrke sin relasjon til Gud og at de oppfatter Profeten Muhammed sine koner som forbilder til etterfølgelse. De er aktive kvinner som ønsker å ta del i samfunnet på lik linje med andre borgere. De oppgir ofte motvilje fra familie og venner i forbindelse med nikab-bruk, og viser til erfaringer med diskriminering og verbal trakassering i det offentlige rom, skriver Jacobsen i en e-post.

Frigjørende

– Noen har erfaring med avbrutt utdanning. De har gjerne fellesskap med andre kvinner som bruker nikab gjennom sosiale medier. Noen sier at de opplever nikab som frigjørende i forhold til samfunnets objektivering av kvinnekroppen, skriver Jacobsen.

Publisert: