KORT FORTALT

Protestane i årets val kan gjere at fleire droppar å stemme

Og: Bompengepartiet driv valkamp utan pengar. Regjeringa tvingar eigedomsskatten ned. Ap vil kutte lønningane for politikarane.

Publisert Publisert
Leserne mener

God tysdag! Her er dagens fire korte saker.

Du treng to og eit halvt minutt på å kome deg gjennom.

PS: Sjekk ut vårt nye valstudio! 💯 Her finn du alltid siste nytt.

1. Valdeltakinga kan bli låg. Det er gode nyheiter for bompengepartiet og MDG.

ILLUSTRASJON: Bjørn Erik Larsen

Det er alltid færre som stemmer i lokalval enn i stortingsval. Men årets val i Bergen kan få ekstra låg valdeltaking, ifølgje BTs målingsekspert Johan Giertsen.

Ekspertens tips: Årets val ser ut til å bli eit protestval. På den eine sida har me bompengeopprøret, på den andre sida det sterke klimaengasjementet. Slike val kan auke deltakinga, fordi folk som vanlegvis ikkje stemmer likevel lar seg engasjere.

  • Men dei kan også gjere at trufaste veljarar frå særleg Arbeidarpartiet og Høgre ikkje likar retninga ting går i, påpeikar Giertsen. Då blir dei heller heime. Det vil gjere at partia på fløyene får endå større andel av stemmene.

Kva seier tala? Mange er framleis i tenkjeboksen, viste BTs siste måling.

  • Det er framleis uvanleg mange tidlegare Ap- og Høgre-veljarar som svarer at dei ikkje vil stemme på same parti i år.
  • Mange bergensarar er framleis usikre og veit ikkje kven dei skal stemme på.

På den andre sida: Rekordmange har allereie stemt. I Bergen er talet 35.000 så langt. På same tid for fire år sidan var talet 25.000.

  • Dette treng likevel ikkje vere eit teikn på at fleire kjem til å stemme totalt. Dei siste åra har me sett ein tendens til fleire førehandsstemmer, men at færre går i vallokalet på sjølve valdagen.

2. Dagens bilete

Foto: Geir Martin Strande

14.000 kroner til leige av valbu på Festplassen er den største utgifta til bompengepartiet i Bergen i valkampen. Hovudkvarteret er Trym Aafløys bil, som har havarert på biletet over.

Kontrastane er store til dei etablerte partia.

  • Bergen Høgre har tre millionar i valkampbudsjett og har kjøpt inn fem kilo drops. 🍬
  • Arbeidarpartiet i Bergen skal dele ut 15.700 roser og snakke med 40.000 veljarar. 🌹

På den eine sida: Trym Aafløy meiner ulikskapane kan forklare FNBs fall på målingane. Han beskriv det som eit demokratisk problem at parti med rause støttespelarar kan kjøpe seg merksemd.

På den andre sida: Valkampbudsjetta har lite å seie for valresultatet, slår lobbyisme-ekspert Ketil Raknes fast. Det betyr mykje meir å bli omtalt i media.

3. Dagens tal

Regjeringa vil sette ned makssatsen for eigedomsskatt – frå fem til fire promille frå 2021. Dermed må fleire kommunar kutte i skattekrava til bustadeigarar. Bergen, med sine 2,6 promille i eigedomsskatt, kan derimot sitje heilt i ro.

Ja, men: Som eg skreiv i førre veke – takstane som eigedomsskatten bygger på stemmer ikkje alltid overeins med kva huset ditt faktisk er verd. Eigedomen som nyleg vart seld for 43,2 millionar og sette ny rekord i Bergen, er for eksempel verdsett til 6,8 millionar av kommunen.

4. Vil kutte si eiga løn

Foto: Eirik Brekke

Politikarane tener for godt, meiner byrådsleiar Roger Valhammer. No vil han kutte i lønningane til byrådar og bystyrepolitikarar med fem prosent. Han vil også få slutt på at politikarane får parkere ved rådhuset.

  • Slik vil han forsøkje å heve den låge tilliten folk har til politikarane, skriv BA.
Publisert