Derfor kan det bli streik

Hva krangler de om i årets lønnsoppgjør? Og hva er nå disse frontfagene?

STREIKEFARE: Kværner Stord er en av de store arbeidsplassene som kan bli rammet av streik. 630 arbeidere vil legge ned arbeidet hvis meklingen ikke fører frem innen natt til søndag. (Arkivfoto: Eirik Brekke)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Fra søndag morgen klokken 06.00 kan rundt 26.000 arbeidere bli tatt ut i streik. Det skjer dersom det blir brudd i den tvungne meklingen mellom arbeidsgiverne i Norsk Industri og de fagorganiserte i Fellesforbundet.

Over 4000 arbeidere i mer enn 120 bedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane vil i så fall legge ned arbeidet.

Hva skjer under vårens tariffoppgjør?

I år er det såkalt hovedoppgjør i norsk arbeidsliv. I disse oppgjørene som gjennomføres annethvert år – i partallsår – forhandler arbeidsgivernes og arbeidstakernes organisasjoner om alt fra lønn til arbeidstid og andre rettigheter. Forhandlingene fører frem til en tariffavtale som vanligvis varer i to år, frem til neste tariffoppgjør.

I oddetalsårene er det såkalte mellomoppgjør der partene bare diskuterer lønn.

De kommende ukene blir det fullt kjør med forhandlinger mellom forbund i andre deler av privat og offentlig sektor.

Hvem jobber i frontfagene som nå kan havne i streik?

ARBEIDERKAMP: Streikevåpenet har vært hyppig brukt, som her under denne industriarbeiderstreiken i Bergen i 1974 (Arkivfoto: Knut Strand).

Det er arbeidere i den delen av industrien som er utsatt for konkurranse fra utlandet, for eksempel skipsverft og maskinindustri. De fleste arbeidstakerne her er organisert i Fellesforbundet, mens bedriftenes interesser blir ivaretatt av arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri.

Argumentet for å la akkurat disse partene forhandle først, er at lønnsveksten må holdes innenfor rammene av hva industrien tåler. Dette kalles den såkalte frontfagsmodellen. Resultatet her skal legge rammen for resten av vårens tariffoppgjør.

Arbeidstakerorganisasjonen Parat har, i likhet med det langt større Fellesforbundet, brutt forhandlingene med Norsk Industri. Parat forhandler også i frontfagoppgjøret, og er tilknyttet hovedorganisasjonen Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

Hvor viktig er lønnstillegg under årets oppgjør?

Lønn er alltid viktig i et tariffoppgjør, men sammenlignet med tidligere år er pengekravet denne gang moderat. Dårligere tider med økt arbeidsledighet i viktige deler av den konkurranseutsatte industrien påvirker størrelsen på både pengepotten og lønnskravene.

For Fellesforbundet er bevaring av dagens kjøpekraft — altså hva du får for pengene du tjener - og prioritering av de lavtlønte medlemmene viktig. Arbeidsgiversiden i organisasjonen Norsk Industri har på forhånd varslet at det blir et nulloppgjør, altså at de ikke har noe å gi i lønnstillegg i dette oppgjøret.

Hvilke andre saker kan utløse streik fra søndag?

HOVEDAKTØRENE: Her er forhandlingslederne som avgjør om det blir streik i industrien fra søndag morgen. Jørn Eggum (til v.) fra Fellesforbundet og Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri, her avbildet i innledningen av årets tariffoppgjør. Foto:

Pensjon er viktig tema. Her står partene langt fra hverandre.

Fellesforbundet og Parat krever at tjenestepensjon skal inn i tariffavtalen på linje med lønn og andre rettigheter. De krever også opptjening av pensjon fra første lønnskrone. Dette blir avvist av arbeidsgiverne. Siden pensjon er så viktig, vil saken trolig bli løftet til høyeste hold i Landsorganisasjonen (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Et sannsynlig utfall er at det endelige slaget om pensjon utsettes til senere oppgjør.

Et minst like viktig tema er sosial dumping. Fellesforbundet krever innstramming av tariffavtalen for å hindre at bedrifter kan ansette anleggsarbeidere uten å betale dem utenbystillegg og dekning av reise, kost og losji, slik BT tidligere har omtalt. Arbeidsgiverne kan på sin side vise til en fersk dom fra Arbeidsretten som sier at denne metoden er lovlig.

Hva skjer i innspurten av dette tariffoppgjøret?

BRUDD: Riksmekler Nils Dalseide på vei til å informere pressen om bruddet i meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri for frontfaget.

Fristen for å komme til enighet i forhandlingene er midnatt lørdag. Partene er nå i tvungen mekling hosRiksmekleren. Årsaken er at både Fellesforbundet og Parat brøt den frivillige meklingen.

Riksmekleren skal forsøke å få partene til enighet, og i denne perioden er det bare Riksmekleren som offisielt kan informere om fremdriften i forhandlingene.

Forhandlingene foregår ofte mange timer på overtid etter fristens utløp. Flere eksperter tror sannsynligheten er størst for at det ikke blir streik. Hvis riksmekler Nils Dalseide likevel ikke får partene til enighet, vil rundt 800 bedrifter bli rammet av arbeidskonflikten fra søndag.

Kilder: NTB, Stavanger Aftenblad, BT-arkiv, riksmekleren.no, A-tekst, arbeidsretten.no, frifagbevegelse.no,

Publisert: