Influensavaksine: Her er det du trenger å vite

Under 20 prosent av oss tar influensavaksine. Lurer du på å ta stikket? Her er åtte spørsmål og svar.

Publisert Publisert

LITE STIKK: Bare 16 prosent av oss valgte i fjor å ta influensavaksine. Helsemyndighetene vil gjerne at flere gjør det. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

  1. Leserne mener

Bør jeg vaksinere meg?

For noen er det farligere enn for andre å få influensa. Folkehelseinstituttet har utpekt følgende risikogrupper:

  • Alle over 65 år.
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
  • Gravide som er mer enn 12 uker på vei.
  • Barn og voksne med ulike kroniske sykdommer, blant annet diabetes og astma.
  • Folk med nedsatt immunforsvar og deres familier.
  • Personer med alvorlig fedme.
  • Helsepersonell som har pasientkontakt.
  • Alle som er i kontakt med levende griser.

Hvor vanlig er det å vaksinere seg?

Stadig flere velger å ta vaksinen, men dekningstallene i Norge er fortsatt lave sammenliknet med mange andre land. I fjor ble 16 prosent av befolkningen vaksinert. Blant eldre over 65 år tok nesten 40 prosent vaksinen.

Helsemyndighetene har satt som mål at 75 prosent av helsepersonell skal være vaksinert. På to år er oppslutningen doblet, men fortsatt er det et stykke til målet er nådd. I 2019 endte vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell nasjonalt på 34 prosent.

Noen steder lykkes bedre enn andre. Haukeland universitetssjukehus passerte i fjor 80 prosent og melder om at rekorden tangeres i år.

I Bergen kommunes hjemmetjenester regner de med å vaksinere 43 prosent av de ansatte. Helsepersonell får vaksinen gratis på jobb.

Virker vaksinen?

Å ta influensavaksine er ingen garanti mot å få influensa. Vaksinen gir beskyttelse til ca 60 prosent av de vaksinerte. For eldre er beskyttelsen noe dårligere, for yngre noe bedre. Forløpet skal være mildere for dem som er vaksinert.

Influensavaksine står i en særstilling fordi den må tilpasses stadige endringer hos influensavirus og må tas på nytt hvert år. Beskyttelsen blir bedre når vaksinen er tatt flere år på rad.

SNOTTABAJAS: I fjor var det mange barn som fikk influensa tidlig i sesongen. Siden dominerte et virus som først og fremst rammer eldre. Foto: NTB SCANPIX

Hva vet vi om årets vaksine?

Årets influensavaksine skal dekke bredere enn fjorårets. De nye vaksinene er firevalente, det vil si at de beskytter mot fire forskjellige virus, mot tidligere tre. Det øker sjansen for at vaksinen beskytter mot virusene som sirkulerer, men medfører også at prisen stiger.

Hvordan får jeg tatt vaksinen?

Noen legesentre opererer med drop in for influensavaksinering. Hos andre fastleger må du bestille time på forhånd.

Alle apotekkjedene tilbyr i år vaksinering. Resept på vaksinen må en lege skrive ut. Apotekene har gjort det enklere å få resept gjennom samarbeid med ulike nettlegetjenester.

Halvveis i november hadde 25.000 mennesker fått influensavaksine på et av de 600 apotekene som tilbyr det.

PREMIE: Blant helsepersonell er målet at 75 prosent skal vaksinere seg. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Hva koster vaksinen

Prisen varierer fra legesenter til legesenter og i ulike apotek.

Apotekkjedene Vitus og Boots tilbyr pakke med e-resept og vaksinering til 399 kroner, mens Apotek1 tar 238 kroner for vaksine og vaksinering. Resepten koster fra 199 kroner og oppover hos en av de samarbeidende nettlegene.

Eldre over 65 år og andre i risikogruppene kan få selve vaksinen til 75 kroner, som er subsidiert pris. Noen legesentre har tatt inn subsidierte vaksiner.

Bergen kommune tilbyr vaksine til beboere på sykehjem, mens andre innbyggere må få satt vaksinen hos fastlege eller på apoteket.

Har vaksinen bivirkninger?

Bivirkninger av ikke-levende vaksiner melder seg raskt og ikke seinere enn to døgn. Stikkstedet kan bli rødt og ømt og du kan få influensaliknende symptomer som feber og muskelsmerter. Alvorlige allergiske reaksjoner kommer svært sjelden, ifølge Folkehelseinstituttet.

Hva vet vi om årets influensesong?

Stille og stabilt, er rapporten fra dem som overvåker influensasituasjonen. På legekontorene var det i uke 45 færre enn én av 200 pasienter som hadde influensaliknende symptomer.

Over 4600 prøver ble undersøkt i laboratorier, men bare 61 av disse viste seg å være influensa. Åtte personer var innlagt på sykehus med bekreftet influensa.

KILDER: Folkehelseinstituttet, Apotekforeningen, Bergen kommune og Haukeland universitetssjukehus.

Publisert