Fire store problem for Valhammer og det nye byrådet

Fire parti er blitt einige om å styre Bergen, men vegen deira til makta er full av feller. Her er nokre av dei.

Publisert Publisert

NYTT BYRÅD: Roger Valhammer forsøkjer å stable eit nytt byråd på beina i Bergen. Foto: Alice Bratshaug

  1. Leserne mener

Tysdag kveld kom nyhenda – eit nytt byrådssamarbeid i Bergen er klart: Ap, MDG, Venstre og KrF vil styre vestlandshovudstaden saman.

Vegen fram til samarbeidet har vore dramatisk.

Førre veke var firkløveren, i tillegg til SV, framleis i forhandlingar og hadde tru på å bli einige.

Men så gjekk det skeis. KrF var for ueinige med SV, og bestemte seg laurdag for å forlate forhandlingane. Finansbyråd og KrF-topp Håkon Pettersen rydda til og med ut av byrådskontoret sitt.

Les også

Les om det nye byrådet her: Ap ofret SV på KrFs alter

Desse partia vil styre Bergen

INN, UT OG INN IGJEN: Håkon Pettersen er forhandlingsleiar for Kristeleg Folkeparti. Dei gjekk først ut av forhandlingane, for så å gå inn igjen. Foto: Geir Martin Strande

KrF nekta å kome tilbake til forhandlingsbordet før Ap hadde kasta ut SV.

Trekantdramaet enda bittert. Ap avslutta forhandlingane med SV og bad KrF om å kome tilbake.

– Vi er blitt utsett for eit kynisk spel, sa SV-leiar Mikkel Grüner om Valhammers snuoperasjon.

Dermed var det berre fire stykke igjen rundt bordet: Ap, MDG, Venstre og KrF.

No skal dei styre Bergen.

1: Bybudsjettet

DESSE BESTEMMER: Eit fleirtal i bystyret må godkjenne budsjettforslaget til byrådet. Det kan bli vanskeleg. Foto: Klemetsen, Fred Ivar Utsi

Den første store oppgåva til byrådet i Bergen er å finne ut kva dei skal bruke pengar på det neste året. Det gjer dei i bybudsjettet.

Byrådet har kome med sitt forslag til bystyret. Der sit 67 politikarar som bergensarane stemte inn under lokalvalet i haust.

For å få godkjent budsjettet sitt må byrådet overtyde over halvparten (minst 34 stykke) av dei om at budsjettet er bra.

Det er her det store problemet kjem inn: Partia som sit i byråd no har berre 25 politikarar i bystyret. Det er altfor lite til å bestemme noko som helst i Bergen.

Derfor må dei finne ni politikarar til som er villige til å støtte dei, slik at dei når det magiske talet 34.

Det er mange å overtyde og kan bli vanskeleg fordi ein må gi desse ni vinnarsaker i budsjettet, noko som kan koste byrådspartia dyrt.

2: Kven skal få maktposisjonane?

MENN PÅ TOPP: Det regnar menn i bergenspolitikken. Alle partia, utanom Raudt og Pensjonistpartiet, har menn på topp. Her er dei fire som no har gått i byråd saman – Håkon Pettersen (KrF), Thor Haakon Bakke (MDG), Roger Valhammer (Ap) og Erlend Horn (V). Foto: Marita Aarekol

Maktposisjonar er viktige for dei politiske partia, slik at dei kan få gjennomført politikken sin.

Kven som blir byrådsleiar er allereie avklart – Roger Valhammer i Arbeidarpartiet får halde fram. Det er den viktigaste posisjonen i bergenspolitikken.

Dermed kan vi ta den vekk frå forhandlingsbordet. Då ligg det seks byrådspostar igjen.

Her er utfordringa at alle partia i Bergen utanom Raudt og Pensjonistpartiet har menn på topp, men eit byråd på sju personar må ifølgje lova ha minst tre av kvart kjønn.

Derfor blir det fort mange menn, og få kvinner. Byrådet har foreslått å utvide talet på byrådspostar. Då kan dei få plass til fleire menn, noko som kan vere nyttig dersom Valhammer skulle klare å lokke fleire parti med mannlege toppkandidatar inn i byrådssamarbeidet.

3: Straff frå venstresida?

VIL DEI SAMARBEIDE: Mikkel Grüner og SV blei vraka i byrådsforhandlingane. Det synest heller ikkje Sofie Marhaug i Raudt noko om. Foto: Rune Sævig

At SV blei vraka til fordel for KrF, fall ikkje i god jord verken hos partiet sjølv eller Raudt som ligg endå lenger ute på venstreaksen.

Tilfeldigvis har desse to partia til saman ni representantar i bystyret – nøyaktig like mange som byrådet treng for å bikke 34 og få fleirtal i bystyret.

Spørsmålet er kor velvillige dei vil vere til å støtte byrådet etter at byrådsleiar Roger Valhammer kasta dei ut av byrådsforhandlingane, og heller ville samarbeide med sentrum.

SV gav allereie onsdag første smak av pisken under bystyremøtet.

– Vi har ingen lojalitet til dette byrådet, sa Mikkel Grüner (SV).

4: Jokerpartia FNB og Senterpartiet

FNB-GENERALEN: Trym Aafløy og FNB har elleve bystyrerepresentantar. I mange saker er det usikkert korleis dei vil stemme. Foto: Rune Sævig

Det er usikkert kva dei elleve bystyrerepresentantane til Folkeaksjonen nei til meir bompengar (FNB) vil stemme for i bystyret.

Det er fordi partiet er nytt og vi ikkje veit kva partipolitikken er på ei rekke politiske området.

Det er også usikkert om dei vil stemme saman i ei blokk, eller om representantane står fritt til å følgje sine eigne meiningar. Kanskje kan det nye byrådet sanke nokre stemmer for å nå 34 her?

Senterpartiet står også utanfor byråd, og er ueinige internt om kva side det er best å samarbeide med. Dei har fire representantar, og kan blir viktige å sikre støtte frå.

Publisert