• HARRY-EN: Rutinert, frittalende, kontroversiell, ordførerkandidat. FOTO: EIVIND SENNESET

Harry Herstad, sier du? Det er noe kjent med navnet...