KORT FORTALT

Folk flyttar frå Vestlandet. Det kan bli eit stort problem.

Og: Alle vender ryggen til Søviknes. Klimapartia slåst om veljarane. Statsministeren hastar heim for å redde regjeringa.

Gerd Margrete Tjeldflåt
Politisk journalist

Det er onsdag og endeleg ein pause frå regnbyene. Her er sakene eg har valt ut til deg i dag.

⏰ Travelt? I dag tar det under to og eit halvt minutt å lese.

PS: Korleis likar du det eg skriv? Eg blir veldig glad viss du svarer på nokre få kjappe spørsmål her.

1. For mange gjer som Ylvis-brørne. Derfor er det eit problem.

Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Trenden har lenge vore at folk flyttar frå bygder og distriktskommunar. Men Bergen begynner også å oppleve det same.

Temaet er gått under radaren så langt i valkampen, men både Hordaland og Sogn og Fjordane opplever fråflytting. I tillegg dalar fødselstala.

Kvifor er det viktig? Utan unge folk som etablerer seg, fell heile livsgrunnlaget vekk for kommunane.

  • Kommunen er avhengig av inntekter. Det får dei frå folk som bur der, jobbar og betalar skatt.
  • Utan desse inntektene, blir det mindre pengar til å drive skule, barnehage, eldreomsorg og alt anna kommunen skal gjere.

For eksempel: Ylvis-brørne er frå Bergen, men flytta til Oslo og gjer det godt økonomisk. I 2017 betalte dei til saman nær 2,5 millionar kroner i skatt. Dette blir delt mellom stat og kommune, og kommunen er i dette tilfellet Oslo – ikkje Bergen.

  • Her i Bergen stig folketalet framleis, men treigare enn før. Bergen er allereie begynt å merke at dette går utover økonomien.

Kva no? Sviktande folkevekst i Bergen blei først tydeleg i 2016. Då peikte fleire på oljekrisa og ein dårleg arbeidsmarknad. Sidan har økonomien betra seg, men folkeveksten har ikkje teke seg opp på same måte.

  • Heldigvis er Alan Walker framleis folkeregistrert i Bergen, og han betaler nesten dobbelt så mykje i skatt som Ylvis til saman.

2. (Nesten) ingen vil leike med Terje Søviknes

Silje Katrine Robinson

20 år er nok. Det er innstillinga til så godt som alle parti som skal sitte i kommunestyret med Terje Søviknes i nye Bjørnafjorden kommune frå nyttår. Berre Høgre seier dei vil halde fram å styre med Frp og Søviknes.

  • Kva betyr det? Høgre åleine held ikkje for å sikre Søviknes fire nye år på ordførarkontoret, viser BTs ferske måling for Bjørnafjorden. Det vil vere slutten av ein æra om det resultatet slår til.

3: Dagens anbefaling: Klimakampen

Alice Bratshaug (arkiv)

Klima er eit av dei mest sentrale spørsmåla for mange veljarar i år. Men kven skal du eigentleg stemme på i Bergen, viss dette er di hjartesak?

Mindre biltrafikk, meir kollektiv og ulike tiltak mot cruisetrafikk og plastforureining går igjen i partiprogramma. Men du finn òg klimafestival og kjøttfri måndag i kommunale kantiner.

4: Sjefen reiste heim for å ordne opp

Terje Bendiksby, NTB Scanpix

Bompengeforliket til regjeringa er framleis ikkje i hamn. Tysdag reiste statsminister Erna Solberg tidlegare enn planlagt heim frå Island, visstnok for å ordne opp i rotet heime.

Rett før Solberg landa på Gardermoen, koste Frp-leiar Siv Jensen seg heime med fiskebollar og film, og hadde tilsynelatande ingen planar om møteaktivitet på kveldstid. Men onsdag skulle Venstres stortingsgruppe møtast på hemmeleg stad for å diskutere bompengar.

  • Kva no: Ein fersk analyse viser at Frp gjer det dårlegare i lokalval enn meiningsmålingane viser på førehand. Derfor hastar det for dei å få rydda opp i sitt største problem i valkampen.