KORT FORTALT

Slik vart brakvalet til eit tap for bompengepartiet

Og: Slik sikrar Ap seg makta. Dette er Høgres siste halmstrå. Sistemann heim frå festen.

Publisert:

Paul S. Amundsen

Gerd Margrete Tjeldflåt
Politisk journalist

God tysdag! Det er på tide å samle trådane etter ei heftig valnatt og eit par timar søvn. 😵

Men kven vann eigentleg valet i Bergen? Her er fire svar på det spørsmålet.

Som vanleg treng du berre to og eit halvt minutt for å bli oppdatert.

1. Difor kjem bompengepartiet neppe til makta

Paul S. Amundsen

Bompengepartiet gjorde eit fenomenalt godt val i Bergen, og enda på nesten 17 prosent. Isolert sett er dei valets store vinnar. Likevel vil dei truleg ende opp utan makt, og utan kraft til å påverke.

Kvifor det? I dag handlar alt om talet 34. Det er talet på representantar ei gruppe parti må ha for å ha fleirtal i bystyret, og dermed kunne danne eit byråd.

Sjølv om bompengepartiet gjorde eit godt val, får dei akkurat ikkje fleirtal med Høgre, Frp, Pensjonistpartiet og Senterpartiet. Ingen andre parti ser ut til å ville samarbeide med bompengepartiet.

  • Dermed hamnar dei i opposisjon, og bompengepartiets stemmer vil ikkje vere nødvendige for å få gjennom saker i bystyret. Partiet vil då ha svært avgrensa mogelegheit til å påverke politikken i Bergen dei neste fire åra.

2. Slik tek Ap makta sjølv om dei tapte

Eirik Brekke

Valets store tapar i Bergen er Arbeidarpartiet. Dei er halverte, samanlikna med for fire år sidan. Likevel er det dei som etter alt å dømme skal styre byen vidare.

Kvifor det? Høgre gjorde det nesten like dårleg som Arbeidarpartiet. Men Arbeidarpartiet har langt fleire mogelege samarbeidspartnarar.

  • Verken Raudt, SV eller MDG kan gå til Høgre. Både KrF og Venstre har i utgangspunktet utelukka å samarbeide med bompengepartiet.

Kva no? Spørsmålet er kva parti Arbeidarpartiet vil samarbeid med.

  • Alternativ ein er eit samarbeid med alle parti frå SV til KrF.

  • Alternativ to er eit samarbeid frå Rødt til og med Venstre. Begge desse alternativa betyr truleg at Senterpartiet må godta Bybanen over Bryggen.

  • Det siste alternativet er eit samarbeid frå Raudt til KrF, utan Senterpartiet. Men KrF har lite lyst til å samarbeide med Raudt.

Forhandlingane startar allereie tysdag ettermiddag. Her er det berre å henge med.

3. Høgre klamrar seg til håpet

Høgre er igjen Bergens største parti. Likevel tyder lite på at dei kan ta makta i Bergen.

Kvifor ikkje? Dei klarer ikkje danne fleirtal utan å få med anten Venstre, KrF eller begge to. Høgres toppkandidat Harald Victor Hove har etter valnatta snakka mykje om «det borgarlege fleirtalet». Men bybanesaka gjer dette alternativet nesten umogeleg:

  • KrF og Venstre vil absolutt ikkje ha omkamp om å legge Bybanen over Bryggen.
  • Høgre, Frp og bompengepartiet har gått til val nettopp på denne omkampen.

4. Mista all makt i løpet av timar

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Ikkje før klokka nærma seg to i natt tusla Senterpartiets Ove Sverre Bjørdal heim frå valvaka. Tidlegare på kvelden kunne han vippe bergenspolitikken anten mot venstre eller høgre. No må Bjørdal truleg velje om han vil støtte eit Ap-byråd eller leve fire nye år i opposisjon.

Kva betyr det? Om partiet går inn i eit samarbeid med venstresida, kan dei ende med å måtte svelge den største kamelen: Bybane over Bryggen. Bjørdal har sjølv sagt at årets val er å rekne som ei folkeavstemming om dette.

  • Både Raudt og MDG har i utgangspunktet vore på Sps side i spørsmålet om bybanetraseen. No seier begge til BA at dei ikkje vil stille ultimatum i saka. Dei opnar dermed for å la banen gå over Bryggen for å få på plass eit byråd frå venstresida.
Publisert: