KORT FORTALT

Bør det ligge eit privat toppidrettsgymnas her?

Og: Høgre-Hove får stryk i faktasjekk. Vindmøller avgjer kva mange stemmer. Facebook-storm rundt Sylvi Listhaug – igjen.

Publisert Publisert

Foto: Ørjan Deisz

Endeleg måndag! 🎉 No er det berre ei veke igjen til den store valdagen.

Her er fire saker til deg. I dag tar det to og eit halvt minutt å lese.

Ikkje gå glipp av noko i valkampinnspurten. Få Kort fortalt rett i innboksen ved å melde deg på her.

1. Private skular blir forsøkt stoppa. Valet kan endre på dette.

ILLUSTRASJON: Bård Bøe

Eit privat toppidrettsgymnas prøver å etablere seg på Brann Stadion. Ifølgje VG går i dag kvar femte elev i Hordaland på ein privat skule.

Kvifor er det viktig? Drifta av vidaregåande skular er ei av dei viktigaste oppgåvene til Vestland fylke. Ein del av skulebudsjettet går til private skular, ut frå kor mange elevar dei har. Når fleire elevar vel privatskular, blir det mindre pengar til dei offentlege skulane.

  • Dette kan særleg ramme distrikta. Dei fleste private skulane vil etablere seg i Bergen sentrum, som gjer at det blir ei overvekt av skuleplassar der. Då risikerer fylket å måtte kutte skuleplassar i distrikta, for å få budsjettet til å gå opp.

I den litt anonyme fylkespolitikken er dette ei sak som får fram skiljelinjer:

På den eine sida: Arbeidarpartiet, SV og Raudt vil stoppe private skular frå å etablere seg, og ha mogelegheita til å ta frå dei skuleplassar. Dei meiner privatskular bryt med prinsippet om at utdanning skal vere gratis fordi elevane der må betale skulepengar.

På den andre sida: Høgre vil gjerne ha spesialiserte skular, som til dømes eit realfagsgymnas. For å få til det, vil dei la privatskular etablere seg.

Ja, men: Dei avgjerande stemmene kan fort tilhøyre Senterpartiet, MDG eller bompengepartiet. Alle desse partia ser ut til å gjere det godt i valet. Så kva meiner dei?

  • Senterpartiet vil setje grenser for kor mange private skular som kan etablere seg, men seier ikkje kor grensa går.
  • MDG er positive til private skular.
  • Bompengepartiet seier ingenting om dette i programmet sitt.

2. Høgre tatt på faktafeil: Ap har ikkje dobla eigedomsskatten

Foto: Jannica Luoto

Høgres toppkandidat Harald Victor Hove har fleire gonger hevda at Arbeidarpartiet har dobla eigedomsskatten i Bergen sidan dei tok over i 2015.

  • Heilt feil, konkluderer faktasjekk-nettstaden Faktisk.no.
  • Eigedomsskatten har auka med 17 prosent sidan 2015. Auken skjer fordi eigedommane i Bergen har auka i verdi.

Hove beklagar, men seier at det han ville få fram var at bergensarane betalar meir i eigedomsskatt no enn i 2015. Dette sjølv om Arbeidarpartiet sa at skatten ikkje skulle aukast.

3. Dagens tal

Nesten kvar tredje veljar i Vestland seier spørsmålet om vindmøller vil påverke kva dei stemmer i årets val. Det viser ei måling gjort av NRK.

  • Veljarane til MDG, Raudt, SV og Venstre er mest engasjerte. Veljarane til Høgre og Frp bryr seg minst.

4: Alle snakkar om Sylvi Listhaug

Foto: Skjermdump frå Facebook

Sylvi Listhaug måtte gå av som statsråd for halvanna år sidan, etter ein omstridd Facebook-post. Dei siste dagane har eit nytt Facebook-innlegg frå eldre- og folkehelseministeren gått viralt og vekt reaksjonar som spenner frå avsky, via mild refs – til skryt.

Spørsmålet om Norge skal ta imot fleire eller færre asylsøkjarar har ingenting med lokalvalet å gjere. Ei veke før valet har Listhaug likevel klart å få alle til å snakke om seg og sin politikk.

Publisert