Fem ting du bør vite når du skal leie bolig

Har du planer om å leie? Dette er reglene du må passe på.

UTLEIE: Boliger i Parkveien på Nygårdshøyden, vis-à-vis Studentsenteret. Bjørn Erik Larsen

I slutten av sommersesongen øker temperaturen i leiemarkedet betraktelig.

Både studenter og arbeidstakere flytter til byene og trenger et sted å bo.

Her får du en oversikt over hvilke rettigheter og lover det er viktig å passe på.

Les også: Skal du leie ut bolig? Unngå disse tabbene

1. Feil og mangler ved boligen

FUKT&RÅTE: Feil og mangler ved boligen er blant de vanligste problemene leietakere opplever. Rune Sævig

Det første du må gjøre etter å ha signert en skriftlig kontrakt og flyttet inn i den nye boligen, er å lete etter feil og mangler.

Om du oppdager feil bør du enten varsle huseier, eller i hvert fall dokumentere de feilene du måtte oppdage. Gjør du dette, slipper du å havne i trøbbel seinere.

Dersom du ikke har gitt beskjed innen 14 dager, kan du risikere å bli holdt ansvarlig av huseier for feilene.

2. Egen konto for depositum

STUDENTBOLIGER: Nesten 700 studenter står på venteliste til å få studentbolig til semesterstart i høst. Nikita Solenov

Når du skal inngå et leieforhold, må du mest sannsynlig betale et depositum til huseier.

Ifølge loven skal det opprettes en egen depositumskonto til disse pengene, og som leietaker må du kreve at dette blir gjort.

Dersom huseier har satt pengene på en vanlig bankkonto, kan du kreve å få tilbakebetalt depositumet med en gang.

Du har også krav på å få utbetalt forsinkelsesrente for den tiden pengene har stått ulovlig på en annen konto. Hvor mye forsinkelsesrente du har krav på, kan du regne ut her.

3. Økning av husleie

BERGEN: I slutten av juli lå det nesten 1200 utleieannonser i Bergen på Finn.no. Ørjan Deisz

Når du leier, er det lurt å være klar over hvordan husleien kan økes. Huseier kan øke leien på to lovlige måter.

Husleien kan økes i takt med konsumprisindeksen. Dette kan gjøres en gang i året, og huseier må varsle leietaker minst en måned i forkant av økningen.

En annen prisendring kalt «gjengs leie», kan innføres av både utleier og leietaker en gang hvert tredje år.

Gjengs leie regnes ut ved å sammenlikne leiepriser fra tilsvarende boliger i det området du bor i. Ved å innføre en slik prisendring, skal det varsles seks måneder i forkant av endringen.

4. Kjæresten din kan flytte inn kostnadsfritt

DANMARKSPLASS: Det er mange leiligheter som ligger ute for leie i nærheten av Danmarksplass. Bjørn Erik Larsen

Mange tror at husleien kan økes dersom flere personer flytter inn i boligen du leier, men det stemmer ikke.

Loven sier derimot at du som leietaker har rett til å la familiemedlemmer flytte inn uten leieøkning, så lenge det ikke blir klart overbefolket i boligen. Dette gjelder både samboer, barn, barnebarn, foreldre eller besteforeldre.

Du kan ta inn andre personer i boligen også, men da skal huseier varsles.

Utleier må ha en saklig grunn for å nekte noen å flytte inn. Avslaget må knyttes enten til personen som skal flytte inn, eller at husrommet klart blir overbefolket.

5. Oppsigelse

HUSLEIETVISTUTVALGET: I Valkendorfsgaten 6 ligger husleietvistutvalget i Hordaland. Her kan du sende inn klager dersom du opplever uenigheter med huseier. Roar Christiansen

Ved oppsigelse av leieforholdet, kan flere problemstillinger oppstå.

Dersom huseier skal kunne si opp leieforholdet deres, må det være basert på en saklig grunn (se faktaboks).

Oppsigelsen skal gjøres via et skriftlig oppsigelsesbrev, og i dette brevet er utleieren din påbudt å informere deg om at du har anledning til å klage på oppsigelsen.

Hvis ikke oppsigelsen inneholder de ovennevnte punktene, er den ikke gyldig.

KILDER: Morten Fæste, advokat ved huseiernes landsforbund, og Per Kårbø, saksbehandler i Leieboerforeningen i Norge.