Krav fra Kultur Vest til den nye regjeringen

Kultur Vest stiller flere krav til den nye regjeringen.

Fra premieren på musikalen «Annie» på Fyllingsdalen teater 30. september i år.
 • Øyunn Viken
  Daglig leder, Kultur Vest
Publisert Publisert
iconKulturdebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs kulturavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kultur Vest forventer at det skal satses på kultur i årene som kommer, og at partiprogrammene skal følges.

Dette er våre anbefalte satsingsområder:

Rette opp skjevfordeling: Den vedvarende situasjonen med skjevfordeling av statlige midler må endres. Det innebærer at de samlede tilskuddene til kultur må økes. Tilskuddene til kulturinstitusjonene har i reelle tall minsket i løpet av de siste åtte årene. Denne utviklingen må snus. Institusjonene må stå bedre rustet til å oppfylle samfunnsansvaret sitt, og dette gjelder spesielt institusjonene utenfor hovedstaden.

Både Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) har programfestede krav om å sette av ett prosent til kulturformål. Dette er et godt utgangspunkt for å løfte kultursektoren og bøte på skjevfordelingen. For Kultur Vest sin del dreier dette seg hovedsakelig om underbudsjettering på det operasymfoniske feltet, skjevfordeling i museumssektoren og ikke minst: den grove skjevfordelingen i nasjonale kulturbygg. Vi tillater oss nok en gang å minne om at det siste nasjonale kulturbygget som ble reist i Bergen var Den Nationale Scene i 1909. Sp har programfestet at nasjonale midler til kulturbygg må komme hele landet til gode, Ap at kulturopplevelser av god kvalitet skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted og bakgrunn.

Løfte kreative fag i skolen: Kultur Vest mener at vi må ha fokus på å sikre nye stemmer, nye prosjekter og nye generasjoner kunstnere og kulturarbeidere. Senterpartiet vil ha sterke kulturinstitusjoner og god talentutvikling. Et godt utgangspunkt for dette er å snu nedbyggingen av kunst-, kultur- og basisfag. Forskning viser at realfag og estetiske fag sammen kan bidra til helhetlig læring og dannelse av hele og innovative mennesker, og at estetiske fag har god effekt på skoleprestasjoner i alle fag. Grunnskolen skal være en forberedelse for både yrkesfag og studiespesialisering, samt gi alle barn rike og varierte mestringsopplevelser.

Ap har programfestet å innføre «praktiske ferdigheter» som en sjette grunnleggende ferdighet. Partiprogrammet påpeker at elevene skal skape, utforske, -utvikle kreativitet, innovasjon, problemløsning, og kritisk tenkning samt «styrke og forbedre de praktiske og estetiske fagene gjennom en egen strategi, ved blant annet å sikre at skolene har materialer og utstyr.»

Vi mener at det er et stadig voksende kreativt hull i skoleverket og i lærerutdanningen i dag. Å la barna få del i vår felles kulturarv, gi grunnleggende opplæring i musikk og øvrige estetiske fag, og utdanne lærere som har kompetanse på dette feltet, er avgjørende for landets felles kultur og fremtid. Kultursektoren sitter på den kompetansen som mangler i skolen, og vi vil oppfordre til tettere samarbeid og et kunstfaglig løft for skolen.

Avvikle ABE-reformen: Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) ble innført i 2015. Denne medfører kutt for alle statlige institusjoner, et ostehøvelkutt som også rammer kulturinstitusjoner uten byråkrati og med svært effektiv utnyttelse av ressursene. Kuttet går dermed ut over den kunstneriske virksomheten, fordi institusjonenes økonomi i all hovedsak er knyttet til kunstnerisk produksjon, og det innebærer at kjernevirksomheten og kunstnernes arbeidsmuligheter og økonomi rammes direkte.

Nylig kom Fafo-rapporten «ABE-reformen i musikk- og scenevirksomheter. Kutt uten kunstneriske konsekvenser?» som viser at reformen rammer feil. Kulturvirksomhetene som er rammet, går faktisk ikke under Finansdepartementets definisjon av hvilke virksomheter som naturlig skal falle inn under ABE-reformen. Definisjonen oppgir nemlig at ABE-kuttene skal ramme virksomhetenes driftsbudsjett, mens kulturvirksomhetene får statlige tilskudd, ikke midler over driftsbudsjettet. Likevel har de blitt utsatt for de samme kuttene som statlige virksomheter helt fra ABE-reformen ble innført, og Fafo-rapporten viser hvordan dette beror på en misforståelse: Trine Skei Grande (V) presiserte i 2019 at «ABE-reformen er begrenset til å omfatte statlige driftsbevilgninger. Tilskuddsbevilgninger inngår ikke som en del av denne reformen» (Fafo-rapport 2021:26, punkt 2.3, side 25).

I lys av denne rapporten, som i tillegg til denne misforståelsen viser at reformen ikke virker etter hensikten på musikk- og scenekunstområdet, anbefaler vi at ABE-reformen avvikles.

Kultur Vest forventer at den nye regjeringen lytter til disse kravene og viderefører disse ambisjonene. Vi ser frem til godt samarbeid i de kommende årene.

Publisert
 1. Kultur
 2. Regjeringen
BT anbefaler

Fjordkraft solgte ham maks­pris på strøm. Plutselig ble det dobbelt så dyrt.

LES SAKEN

Mest lest akkurat nå

 1. Farevarsel: – Det blir mest intenst i kveld

 2. Eksperter advarer: – Kan være skadelig for øyne og hud

 3. Truer med dagbøter. Huseier lover å innrette seg.

 4. Da hele verden ville ha en bit av Renate, dro hun til toåringen sin på Laksevåg

 5. Monica Mæland har fått ny jobb

 6. Han ble kalt «ufattelig frekk». Seks år senere fikk han rett.