Om grenser i og utenfor oss

Intenst, skremmende og tankevekkende