• AVLYSER: Kreftsykdommen til Tommy Iommi (til høyre) gjør at Black Sabbath avlyser vårens konsert på Koengen.

Black Sabbath avlyser

Kreftsykdom hindrer konsert både i Bergen og Oslo i mai. Men Ozzy kommer fortsatt.