Petter Dass ønsket velkommen til LittfestBergen. Deretter var det bare kvinner på scenen.

Med vektige ord ble første utgave av LittfestBergen åpnet. Tyngst veide de som de færreste forsto.